Budoucnost českých médií

Jak se zorientovat v tom, co se děje ve světě médií, jak pracovat s informacemi? Co přinese doba budoucí? Jak se změnila schopnost vnímání člověka pod vlivem přehlcení informacemi? Pojďte si s námi o tom povídat v úzkém kruhu. Pro zajištění vstupu a fakturu kontaktujte: mahdalova@freyacz.cz.

cenyfenix

Foto: Fénix content marketing

Offline  -  Datum konání: 30. 5. od 09:30