Kryptoslovník

Ponor do kryptosvěta se neobejde bez potřebné terminologie. Anglicismů a novotvarů je v ní až až, takže abyste se v tom neutopili, připravili jsme jednoduchý slovníček. Hodí se nejen při čtení našeho kryptospeciálu, ale tak nějak obecně.

ASIC

Zkratka z Application-Specific Integrated Circuit označuje v kryptosvětě počítače vybudované k jedinému účelu – těžbě kryptoměn. Ke svému provozu využívají koncept PoW a síť těžařů.

ATH čili All-Time High

Tato zkratka nebo slovní spojení označuje okamžik nebo období, kdy se cena kryptoměny, akcií a jiných investičních aktiv pohybuje na nejvyšší úrovni od začátku jejich obchodování.

Altcoin

Jelikož bitcoin tvoří drtivou většinu současného trhu kryptoměn, jsou ostatní coiny označovány za altcoiny. Mezi tyto alternativní kryptoměny patří ethereum, luna a spadá sem i celá řada shitcoinů.

Bitcoin (BTC)

Nejznámější kryptoměna, která vznikla v roce 2008. Jde o platební systém postavený na blockchainu využívající PoW pro realizaci transakcí zapisovaných do plně decentralizovaného ledgeru. V této síti neexistuje centrální hráč, který by mohl platby ovlivňovat, ani žádná regulační autorita nebo instituce, která by mohla s hodnotou bitcoinu manipulovat. V síti figurují pouze těžaři zajišťující její fungování i bezpečnost a majitelé peněženek posílající jednotlivé platby.

Blockchain

Jde o základní technologii umožňující provoz kryptoměn. Blockchain je specifický typ decentralizované databáze vyznačující se vyšší ochranou uložených záznamů proti neoprávněnému zásahu jak zvenku, tak i ze strany jednotlivých účastníků, jelikož záznamy nejsou ukládány na jednom síťovém serveru. Typickým příkladem použití blockchainu je účetní kniha kryptoměn jako bitcoin, která uchovává anonymní informace o všech transakcích provedených s danou měnou. Kryptografické zabezpečení pomocí generovaných privátních a veřejných klíčů zajišťuje anonymitu a minimalizuje riziko neoprávněných operací. Hypotetické prolomení používaných šifer je totiž technologicky zatím nemožné a pro neoprávněnou manipulaci se záznamy by bylo potřeba získat kontrolu nad všemi uzly v této síti.

Burza

Jako každá jiná burza i ta kryptoměnová je místem, kde se setkává poptávka s nabídkou. Jde o nejjednodušší způsob, jak s kryptoměnami obchodovat, především díky uživatelské přívětivosti a rychlosti, s jakou jsou transakce vypořádávány. Nevýhodou je vyšší riziko hackerských útoků, jelikož jsou privátní klíče v rukou burzy, proto se doporučuje přesouvat držené coiny do bezpečnějších peněženek.

Coin

Z angličtiny mince, tedy virtuální platidlo v podobě kryptoměny.

DAO čili decentralizované autonomní organizace

V případě nasazení technologie blockchainu do hierarchického uspořádání společnosti vzniká takzvaná decentralizovaná autonomní organizace, zkráceně DAO. Organizace je v takovém případě plně vlastněná svými členy bez jakéhokoliv centrálního vedení a všechny zásady a pravidla jsou otevřeně a transparentně zaznamenány v počítačovém kódu. Příznivci této struktury v ní spatřují vyšší formu demokratického uspořádání, ve kterém členové mohou spravedlivě spolupracovat. Typicky například volit nebo přispívat na dobročinné účely.

Decentralizace

Vlastnost kryptoměn provozovaných na blockchainové technologii, která je spravována nezávislými síťovými uzly. Oproti tradičním měnám pod taktovkou centrálních bank rozhodujících o úrokových sazbách a tisku nových peněz neexistuje v decentralizovaném prostředí žádný hráč, který by mohl měnu samostatně ovlivňovat, padělat, neoprávněně manipulovat s účty nebo jednotlivými transakcemi. Veškerá rozhodnutí jsou obvykle přijímána na základě konsensu většiny účastníků sítě.

DeFi

Tento termín označuje obecnou decentralizaci finančních služeb, které staví na smart kontraktech pro evidenci a automatizaci smluvních vztahů. Tyto „smlouvy“ nespadají pod centrální hráče, jakými jsou dnes banky, běží na nezávislém blockchainu, kterým může být například síť ethereum. V DeFi budou postupně vznikat stejné služby, jaké známe dnes: pojištění, investiční produkty nebo třeba půjčky. Vytvářet je bude moci kdokoliv, o to důležitější potom budou nezávislé audity, aby nedocházelo k podvodům.

Digital Twin čili digitální dvojče

Digitální dvojče je objekt v metaverzu ztělesňující virtuální model předmětu, procesu, systému nebo služby, která reálně existuje ve fyzickém světě. Na základě vstupních dat je digitální dvojče v reálném čase aktualizováno, fungovat tedy může jako most mezi virtuálním a skutečným světem. Příkladem je personalizovaný 3D avatar, který reprezentuje údaje o zdraví a životním stylu pacienta nasbírané z různých chytrých zařízení. Díky tomu může být pacient vyšetřen na základě aktuálních dat i na dálku skrze metaverzum.

Ledger

Zkráceně se jedná o veřejnou „účetní knihu“, ve které jsou anonymně zaznamenávány a potvrzovány transakce. Základem této knihy je chronologický záznam toku událostí mezi velkým množstvím uživatelů, který zpětně nelze měnit, jelikož je kniha veřejná a její kopie jsou uložené v každém uzlu sítě. Distribuovaný ledger sdílí původ a účel s technologií blockchainu, ale nejde o totožné koncepty. Blockchain je vlastně jen jedním specifickým typem, který pracuje s bloky transakcí a určitým způsobem je po částech přidává do kompletní knihy.

Ethereum (ETH)

Ethereum vzniklo v roce 2015 a v současnosti patří mezi nejznámější kryptoměny. Kromě těžby a používání mincí, jejichž počet není na rozdíl od bitcoinu nijak omezen, běží na pozadí této kryptoměny decentralizovaný virtuální stroj Ethereum Virtual Machine zajišťující chod smart kontraktů.

Fiat

Fiat peníze jsou tradiční měny jako koruna, dolar nebo euro. Jedná se o státní měnu s nuceným oběhem a stanovenou zákonem. Proč fiat? V latině to znamená „ať se tak stane“ – tedy ve smyslu autoritativního příkazu určujícího hodnotu peněz.

Fork

Česky vidlička nebo rozvětvení. Dochází k němu v situaci, kdy se jedna kryptoměna rozdělí do dvou a více samostatných měn s vlastními blockchainy. Toto dělení probíhá obvykle ve chvíli, kdy není stoprocentní shoda na dalším vývoji sítě a část komunity se chce odštěpit. Rozdělením jedné měny vzniká nová, která ovšem využívá stejný protokol, někdy i historii záznamů, jen se řídí odlišnými pravidly. Majitel původní měny většinou automaticky obdrží zdarma i určité množství nových coinů. Takto tomu například bylo při forku bitcoinu a bitcoinu cash. Výše popsaný případ je takzvaný hard fork, existuje i soft fork, při kterém nevzniká nová kryptoměna, ale upravují se pravidla pro fungování té současné – dočasně tak pro starší uživatele mohou platit odlišná pravidla.

Hashrate

Hashrate určuje výkon grafické karty pro těžbu kryptoměn. Představuje počet dvojitých výpočtů podle kryptografického algoritmu SHA-256 provedených za sekundu v síti pro těžbu kryptoměny. Jednotkou je hash za sekundu. Těžba coinů v PoW sítích probíhá řešením náročných matematických operací, jejichž splnění slouží jako důkaz práce.

Hodl

Zkomolenina slova „hold“, tedy „držet“, nebo zkrácené „hold for your dear life“, tedy přibližně „držet (se) jako o život“. V komunitě kryptonadšenců se používá pro označení držení kryptoměn i přes dramatické propady jejich cen.

ICO čili Initial Coin Offering

Počáteční úpis mincí má za cíl navýšení kapitálu podobně jako tradiční úpis akcií formou IPO, jen investoři namísto cenných papírů získají digitální token. ICO obvykle probíhá ještě v době, kdy blockchain nefunguje a čeká se na jeho spuštění. Někteří investoři v úpisu tokenů spatřují způsob rychlého zhodnocení prostředků, jelikož vysoký zájem vyžene cenu na několikanásobek hodnoty z předprodeje okamžitě potom, co se kryptoměna objeví na první burze. Populární je tato metoda fundraisingu především mezi startupy.

Kryptoměna

Oproti tradiční měně vydávané bankou využívají digitální kryptoměny pokročilé možnosti kryptografického zabezpečení. Padělání či hacknutí těchto systémů se společně s nasazením decentralizované sítě stává prakticky nemožné. Zároveň neexistuje centrální hráč (banka, vláda), která by kryptoměny ovládala nebo jakkoli regulovala, takže jsou nezávislé a umožňují posílat finanční prostředky okamžitě.

Luna (Terra)

Terra je blockchain, jehož nativní kryptoměnou je coin Luna. V síti Terra existuje tucet stablecoinů navázaných na fiat měny, mezi nejpopulárnější patřila TerraUSD (UST). Jde o algoritmický stablecoin. Systém ale prošel velkým otřesem a hodnota jeho částí dramaticky spadla.

Metaverse

Metaverse neboli metaverzum je rozšířením lidských životů a fyzického světa pomocí technologie. V budoucnu půjde o propojené a zcela neomezené světy, kde se bude prolínat fyzické a digitální. Vizionáři předvídají, že již brzy budeme vše od nákupu oblečení přes návštěvu koncertu a uzavírání smluv až po kontakt s přáteli na sociálních sítích prožívat skrze našeho digitálního avatara existujícího v metaverzu. Půjde tak o vyšší propojení fyzické reality s tou digitální, kterou již teď dennodenně prožíváme skrze mobilní zařízení a počítače.

MiCA čili Markets in Crypto-Assets

Regulace představená Evropskou komisí v roce 2020 jako právní rámec pro fungování trhů s kryptoaktivy. Pro vydávání, spravování či prodej tokenů přináší soubor pravidel, jejichž hlavním účelem je nastavení férového prostředí a ochrana zákazníků i investorů. O konečné podobě regulace se aktuálně vede intenzivní debata, sada zákonů by měla vstoupit v platnost někdy v letech 2023 či 2024.

NFT čili Non-Fungible Tokens

Digitální certifikáty, které potvrzují autentičnost digitálního vlastnictví. Jde o digitální prostředek založený na blockchainové technologii, který lze vykládat jako unikátní zápis o vlastnickém právu včetně podrobností a metadat. Je uložený v decentralizovaném ledgeru. Podkladovým aktivem těchto certifikátů mohou být fotky, videa, umění, hudba, sportovní kartičky, nebo dokonce nemovitosti. Non-fungible v názvu značí nezaměnitelnost, jelikož na rozdíl od bitcoinu, kde jsou všechny mince zaměnitelné, žádná dvě NFT nejsou stejná a nelze je mezi sebou zaměnit.

OG

Investoři, uživatelé a průkopníci kryptoměn, kteří technologii propagují minimálně od roku 2013, kdy došlo k prvnímu výraznému růstu hodnoty bitcoinu. Tak trochu old-school otcové a matky zakladatelky kryptohnutí.

P2P čili Peer-to-peer

V informatice se takto označuje typ sítí, které nejsou uspořádané hierarchicky na vztahu server-klient a veškeré uzly (nodes) v síti jsou si rovny. Typicky tak spolu komunikují napřímo jednotliví uživatelé, tedy klient-klient, podobně jako je tomu v decentralizované síti. Výhodou P2P sítí je jejich robustnost, jelikož neexistuje jediný bod selhání, na druhé straně nedosahují efektivity centralizovaných řešení.

Peněženka

Adresa, skrze kterou je možné posílat i přijímat kryptoměny. Obvykle je to softwarová aplikace obsahující privátní a veřejné klíče ověřující vlastnictví dané peněženky. Podle místa, ve kterém jsou klíče uloženy, se dělí na webové, mobilní, ovšem také hardwarové (jako je český Trezor) a lze vytvořit i papírovou kryptopeněženku – privátní klíč stačí napsat na kousek papíru.

PoS čili Proof of Stake

Většina kryptoměn využívá pro svůj provoz takzvaný Proof of Work, ale v současné době se stále více mluví o mechanismu Proof of Stake, který zkoumá a rozvíjí celá řada společností jako Solana nebo Terrafarm Labs a počítá s ním v blízké budoucnosti i Ethereum 2.0. Tento mechanismus spoléhá při zápisech do blockchainu ne na těžaře, ale na validátory, kteří místo výpočetního výkonu (a elektrické energie) do sítě vkládají určité množství daného coinu jako záruku. Pokud je algoritmus náhodně vybere, aby získali možnost daný blok záznamů potvrdit, získají odměnu v podobě nového coinu a veškeré poplatky z transakcí daného bloku. Pokud by validátor nějakým způsobem do záznamů neoprávněně zasáhl, došlo by na „slashing“, tedy zabavení části nebo celé záruky nečestného validátora.

PoW čili Proof of Work

Mechanismus, kterým je hodnota kryptoměny dokazována pomocí vykonané práce. PoW je typickým například pro bitcoin, bitcoin cash nebo monero, kde musí těžaři pro vytěžení jednoho bloku vynaložit určitý výpočetní výkon. Tento způsob je kritizován pro svou neefektivitu a spotřebu velkého množství elektrické energie, na druhé straně nabízí značnou stabilitu a bezpečnost, jelikož není náchylný na útoky zvenčí a znemožňuje zpětnou manipulaci se záznamy v blockchainu.

Satoshi Nakamoto

Pseudonym domnělého zakladatele nejznámější kryptoměny bitcoin. Identita osoby nebo skupiny stojící za vznikem původního protokolu nebyla nikdy potvrzena, ačkoliv od zveřejnění prvního dopisu z roku 2008 vzniklo několik teorií, kdo by oním tajemným neznámým mohl být. Předpokládá se, že Satoshi drží na svých peněženkách až milion bitcoinů. Jméno satoshi nese i nejmenší jednotka bitcoinu, který je dělen na osm desetinných míst.

Seed

Česky semínko. Je to řetězec určitého počtu náhodných slov sloužící pro obnovu přístupu v případě ztráty, poškození nebo resetu hardwarové peněženky.

Shitcoin

Jde o hanlivé označení kryptoměny s nulovou hodnotou a prakticky nulovým využitím. Vznikly tisíce kryptoměn, které se snažily přiživit na slávě bitcoinu, ale většina z nich skončila právě v této kategorii – proto je investování do nových kryptoměn a altcoinů tak rizikové.

Smart Contracts

V překladu chytré smlouvy jsou programy uložené v blockchainu, které se automaticky spouští, jakmile dojde k naplnění určitých podmínek. Všichni účastníci s jistotou znají jejich výsledek, který nemůže být ovlivněn zásahem třetích stran. Kvůli těmto vlastnostem jsou používány pro úpravu vztahů mezi libovolným množstvím stran. Nejjednodušším příkladem může být prodej bytu, kdy smart kontrakt říká, že dojde k převodu vlastnického práva na nového vlastníka, jakmile bude připsána určitá částka na zvolenou kryptopeněženku. Jelikož je tento příkaz uložen v decentralizované síti, nelze ho nijak zvrátit ani s ním zpětně manipulovat.

Solana

Solana je kryptoměna a zároveň blockchainová platforma, která umožňuje budování decentralizovaných škálovatelných aplikací s možností smart kontraktů. Běží na ní tisíce projektů z oblastí DeFi, NFT a web3. Je považována za největšího konkurenta etherea, které poráží v rychlosti procesování transakcí a mnohem nižšími poplatky.

Spálit krypto

Dobrovolné zničení kryptomincí, které někdo drží. Udělá se to tak, že se pošlou na adresu, z níž už není možné je dostat.

Stablecoin

Jde o kryptoměny, jejichž hodnota je většinou pevně navázaná na cenu jiného aktiva – kryptoměny, klasické měny nebo komodity. Navázání jedné kryptoměny na jinou je využíváno z různých důvodů při tvorbě smart kontraktů. Vývoj cen stablecoinů také může korelovat s vývojem cen aktiv mimo kryptosvět, což z nich v očích investorů činí užitečný nástroj pro minimalizaci rizika. Nově se prosazují také algoritmické stablecoiny, jako je UST na blockchainu Terra.

Staking

Způsob, jakým mohou investoři na PoS kryptoměnách vydělávat jen tím, že drží coiny v peněžence. Některé kryptoměny nejsou těženy, protože nepoužívají k dosahování konsenzu mechanismus PoW, svůj decentralizovaný charakter si zachovávají právě pomocí stakingu, tedy PoS. Kdokoliv se může k tomuto procesu dosahování konsenzu připojit, stačí na elektronické peněžence držet vklad určité velikosti a inkasovat procenta z tohoto vkladu. Odměna se pohybuje od dvou procent ročně výš, minimální částky bývají velmi nízké – s výjimkou etherea, u kterého je vstupní hranice určena na 32 ETH.

Těžba

Nebo také anglicky mining. Jde o proces, kterým vznikají nové mince kryptoměn – analogicky jako dobýváním získáváme zlato či nerostné suroviny. Jen probíhá ve virtuálním prostoru a je k němu potřeba výpočetní výkon, který těžař nabídne síti na zpracování transakcí, zabezpečení a synchronizaci uživatelů. Odměnou za poskytnutou službu je možnost získat mince dané kryptoměny, které jsou podle nastavených pravidel pravidelně uvolňovány. Protože odměnu vždy získá jen jeden těžař, sdružují se do skupin, takzvaných poolů, aby zvýšili svou šanci na získání odměny, kterou si poměrně rozdělí.

Token

Token je v kryptosvětě žeton, který ztělesňuje podíl na určitém projektu nebo společnosti. Tato kryptoaktiva fungují díky blockchainu a smart kontraktům. Investorům umožňují například držet podíly ve firmách nebo přijímat dividendy. Oproti kryptoměnám, které se dělí na jednotlivé coins, nejsou tokeny určeny k placení za zboží a služby. Pojmy token a coin se ale běžně zaměňují a jejich významy se v běžné praxi překrývají.

Web 3.0

Někdy též jednoduše web3. Třetí, evolučně vyspělejší verze internetu, webových služeb a aplikací postavená na blockchainu a decentralizaci. Liší se v tom, že drtivá většina obsahu není spravována hrstkou technologických gigantů, jako je tomu v současném prostředí Web 2.0 postaveném na mobilních zařízeních, sociálních sítích a cloudových službách. Myšlenka Web 3.0 počítá s tím, že internet bude v brzké budoucnosti tvořit každý uživatel. Dosáhnout tohoto cíle má pomoci zapojení nejmodernějších technologických inovací, například takzvaného edge computingu a umělé inteligence.

Hlavní partner

Tatum

Partneři speciálu