Zásady ochrany soukromí

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

CzechCrunch s.r.o.

Ambicí naší společnosti CzechCrunch s.r.o., se sídlem Thámova 13, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČ: 01465562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 207074 je být příkladným subjektem se společenskou odpovědností, díky kterému nebude docházet k jakémukoli zneužití osobních údajů. Důraz klademe na poctivost a srozumitelnost a naším cílem je vytvořit si s naším čtenářem či zákazníkem silný a trvalý vztah založený na důvěře a vzájemném prospěchu. Část tohoto cíle spočívá v ochraně a respektování vašeho soukromí. Respektování vašeho soukromí je pro nás klíčové. Proto jsme vypracovali tento dokument, pomocí kterého vás informujeme, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a jakým způsobem je chráníme (dále jen „Zásady“).

Naše společnost CzechCrunch s.r.o. vydává internetový magazín zaměřený na technologie, startupy, byznys, a byznysové rozhovory. a to zpravidla

 • jako podklad pro přípravu článku, reportáže resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu
 • pro publikaci článku, reportáže resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu v příslušném druhu media
 • pro doložení oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů a pro doložení pravdivosti námi publikovaného obsahu
 • jako součást fotobanky v případě, že jde o obrazový snímek, k jehož publikaci jsme oprávněni.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na provozování publicistiky, na svobodě projevu a šíření informací. Budeme zpracovávat takové osobní údaje, u kterých jsme přesvědčeni, že tento oprávněný zájem jejich zpracování odůvodňuje.

Poskytování osobních údajů pro výše uvedené účely a na výše uvedeném právním základě není povinné. 

SLIB OCHRANY SOUKROMÍ

1) Respektujeme vaše soukromí a vaše volby.

2) Zajišťujeme, aby ochrana soukromí a bezpečnost byly součástí každé naší činnosti.

3) Při výkonu naší publicistické činnosti může dojít k tomu, že budeme zpracovávat osobní údaje konkrétních osob pro novinářské účely přesněji specifikované níže v těchto Zásadách. 

3) Marketingová sdělení vám zasíláme, pouze pokud o to požádáte. Svůj názor můžete kdykoli změnit.

4) Vaše osobní údaje nikdy nenabízíme ani neprodáváme.

5) Naším cílem je uchovávat vaše údaje zabezpečené a chráněné. To znamená, že spolupracujeme pouze s důvěryhodnými partnery.

6) Usilujeme o otevřenost a transparentnost, pokud jde o způsob, jakým používáme vaše osobní údaje.

7) Vaše údaje nepoužíváme způsobem, o kterém bychom vás předem neinformovali.

8) Respektujeme vaše práva a vždy se snažíme co nejvíce vyhovět vaším požadavkům, v souladu s naší vlastní právní a provozní odpovědností.

Více informací o naší praxi v oblasti ochrany osobních údajů naleznete níže: uvádíme, které druhy osobních údajů můžeme obdržet přímo od vás nebo prostřednictvím vaší interakce s námi, jak je můžeme použít, s kým je můžeme sdílet, jak je chráníme a uchováváme zabezpečené a jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů. Samozřejmě se na vás nemusí vztahovat všechny situace. Tyto Zásady ochrany soukromí vám poskytují přehled veškerých možných situací, kdy bychom spolu mohli komunikovat. 

Čím více s námi komunikujete, tím lépe vás můžeme poznat a jsme schopni nabídnout vám služby na míru. 

Jestliže s námi sdílíte své osobní údaje nebo jestliže shromažďujeme vaše osobní údaje, používáme je v souladu s těmito Zásadami. Máte-li jakékoli dotazy či připomínky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na: info@czechcrunch.cz 

JAKÉ INFORMACE NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ?

Kdo jsme?

Co jsou to osobní údaje?

Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme?

Jakým způsobem vaše údaje shromažďujeme nebo získáváme?

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Kde vaše osobní údaje uchováváme?

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Jsou mé osobní údaje zabezpečené?

Sociální média a obsah generovaný uživatelem

Vaše práva a možnosti

Kontaktní údaje

KDO JSME?

Právní entita CzechCrunch s.r.o. odpovídá za osobní údaje, jež s námi sdílíte. Použijeme-li v textu „CC“, „nám“, „naše“ nebo „my“, odkazujeme na výše uvedený subjekt. CzechCrunch s.r.o.  je „správcem osobních údajů“ pro účely platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. 

CzechCrunch s.r.o., Thámova 13, Praha 8 – Karlín, 186 00

Jednatelé: Michal Ptáček a Václav Bedřich

https://cc.cz/ 

CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

„Osobními údaji” se rozumí jakékoli informace nebo údaje, díky nimž vás lze identifikovat buď přímo (např. vaše jméno), nebo nepřímo (např. prostřednictvím údajů v pseudonymizované podobě, jako je jedinečné identifikační číslo). To znamená, že osobní údaje zahrnují údaje jako e-mail/soukromé adresy/mobilní telefon, uživatelská jména, profilové fotky, osobní preference a obsah generovaný uživatelem, finanční údaje a informace týkající se tělesné charakteristiky. Mohou rovněž zahrnovat jedinečné číselné identifikační údaje jako IP adresu vašeho počítače nebo MAC adresu vašeho mobilního zařízení a také soubory cookies.

JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME A JAKÝM ZPŮSOBEM JE POUŽÍVÁME?

CC věří, že vy, tedy náš čtenář nebo zákazník, jste hnacím motorem naší činnosti. Oceňujeme vaši zpětnou vazbu, rádi se o vás dozvídáme nové věci a vytváříme a dodáváme vám služby, které vám přinášejí potěšení. Víme, že mnozí z vás jsou s námi rádi v kontaktu. Proto existuje více způsobů, jak s námi můžete sdílet své osobní údaje a jak je můžeme shromažďovat. 

Jakým způsobem vaše údaje shromažďujeme nebo získáváme?

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat prostřednictvím našich internetových stránek https://cc.cz/ nebo na našich sociálních sítích či jinak. Někdy nám je poskytnete přímo vy (např. při vytvoření uživatelského účtu v registračním formuláři a někdy je shromažďujeme my především pro novinářské účely či jiné účely (např. použitím souborů cookies, abychom pochopili, jak používáte naše webové stránky). 

Při shromažďování údajů označíme povinná pole hvězdičkou, pokud jsou pro nás tyto údaje důležité, abychom:

– vám poskytli službu, o kterou jste požádali (např. zaslali vám newsletter nebo či zveřejnili vámi požadovanou pracovní pozici v sekci CC jobs), nebo

– splnili právní požadavky (např. fakturace). 

Jestliže údaje opatřené hvězdičkou neposkytnete, může to ovlivnit naši schopnost poskytovat vám kvalitní a včasné služby.

Podrobnější vysvětlení uvádíme v níže uvedené tabulce: 

1) Během jaké interakce mohou být vaše údaje poskytnuty nebo shromážděny? V tomto sloupci jsou uvedeny činnosti nebo situace, které se vás týkají, během nichž používáme nebo shromažďujeme vaše údaje. Například pokud si prohlížíte si naše webové stránky nebo se přihlásíte k odběru newsletteru. 

2) Jakým způsobem a proč můžeme vaše osobní údaje použít? V tomto sloupci je vysvětleno, jak můžeme s vašimi údaji nakládat, a účely jejich shromažďování.

4) Jaký je právní základ pro používání vašich osobních údajů? V tomto sloupci je vysvětleno, z jakého důvodu můžeme vaše údaje použít.

Podle účelu, pro jaký jsou údaje použity, může být právním základem:

 • váš souhlas,
 • náš oprávněný zájem, kterým může být:
 • novinářské účely a jiné publicistické účely, kterými se rozumí, zejména podklad pro přípravu článku, reportáží, resp. jiného publicistického útvaru včetně obrazového doprovodu.
 • zlepšení našich poskytovaných služeb: konkrétněji naše obchodní zájmy, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a očekáváním a zlepšili tak naše služby, internetové stránky a jiná zařízení ve prospěch spotřebitele.
 • prevence podvodů: abychom zajistili, že platba byla dokončena a není předmětem podvodu či zpronevěry.
 • ochrana našich nástrojů: abychom nástroje, které používáte (naše internetové stránky), uchovávali zabezpečené a chráněné a zajistili jejich řádné fungování a neustálé zdokonalování.
 • plnění smlouvy: konkrétněji abychom plnili služby, které od nás požadujete.
 • právní důvody: pokud je zpracování vyžadováno zákonem.

 

Přehled informací týkajících se vaší interakce s námi a jejích důsledků pro vaše údaje:

 

V průběhu kterých interakcí můžete poskytnout své údaje a my je můžeme shromažďovat? Jaké osobní údaje od vás můžeme získat přímo nebo v důsledku vaší interakce s námi? Jakým způsobem a proč můžeme vaše údaje použít? Jaký je právní základ pro používání vašich osobních údajů?
Zpracování osobních údajů pro novinářské a publicistické účely Dle připravovaného obsahu jednotlivých článků: 
• jméno a příjmení,
• přezdívka,
• vaše povolání či podnikání,
• odkud pocházíte,
• pohlaví,
• datum narození či věkovou kategorii,
• fotografii či audiovizuální záznam vaší osoby.
• Abychom mohli:
připravit článek, reportáž či jiný relevantní publicistický obsah, včetně obrazového či audiovizuálního doprovodu pro naše internetové stránky www.czechcrunch.cz,
• publikovat článek, reportáž, resp. jiný relevantní publicistický obsah, včetně obrazového audiovizuálního doprovodu v příslušném druhu media pro naše internetové stránky www.czechcrunch.cz,
• pro doložení pravdivosti námi publikovaného novinářského obsahu. 
Oprávněný zájem provozování novinářské a publicistické činnosti, volné svobodě projevu a šíření informací veřejnosti. 

 

Vytvoření a správa účtu: Informace shromážděné při vytvoření účtu na internetových stránkách BK, při přihlášení k účtu na sociálních sítích nebo v provozovně. Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:
• jméno a příjmení,
• pohlaví,
• e-mailovou adresu,
• adresu bydliště,
• telefonní číslo,
• fotografii,
• datum narození nebo věkovou kategorii,
• identifikační číslo, uživatelské jméno a heslo,
• osobní popis nebo preference,
• podrobnosti objednávky,
• profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte).
Abychom:
• spravovali vaše objednávky,
• spravovali jakékoli akce, ankety nebo soutěže, kterých se rozhodnete zúčastnit,
• odpověděli na vaše dotazy a jinak s vámi komunikovali,
• vám nabídli věrnostní program pomocí permanentek,
• vám umožnili spravovat své preference.
Plnění smlouvy
Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali (např. vytvoření účtu nebo realizace objednané služby).
• vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali), která mohou být přizpůsobena vašemu „profilu“ (např. na základě osobních údajů, které o vás máme, a vašich preferencí), Souhlas
se zasíláním přímých marketingových sdělení.
• sledovat a zlepšovat naše internetové stránky,
• provádět analýzy a sbírat statistická data,
• zabezpečit naše internetové stránky a chránit obě strany před podvody.
Oprávněný zájem 
Zajistit, aby byly naše internetové stránky zabezpečené, chránit je proti podvodům a lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby.

 

Newsletter a přihlášení k odběru reklamních sdělení prostřednictvím služby Ecomail Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:
• e-mailovou adresu,
• jméno a příjmení,
• osobní popis nebo preference,
• profil na sociálních sítích (v případě, že s námi komunikujete prostřednictvím přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte).
Abychom:
• vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali), která mohou být přizpůsobena vašim preferencím, které o vás máme.
Souhlas
se zasíláním přímých marketingových sdělení.
• provádět analýzy a sbírat statistická data, Oprávněný zájem Přizpůsobit naše marketingová sdělení, zjistit jejich účinnost a zajistit, abyste dostávali co nejrelevantnější obsah, a dále lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby.
• uchovávat aktualizovaný seznam s odhlášenými odběry, pokud jste nás požádali, abychom vás již nekontaktovali. Právní důvody
Uchovávat vaše údaje na seznamu s odhlášenými odběry, pokud jste nás požádali, abychom vám již nezasílali žádná přímá marketingová sdělení.
Nevyjádření aktivního nesouhlasu
se zasíláním přímých marketingových sdělení v případě registrace jako uživatel našich internetových stránek https://cc.cz/ nebo v případě registrace na společenskou událost, event, či soutěž pořádnou CzechCrunch s.r.o.

 

Prohlížení internetových stránek

Informace shromážděné pomocí souborů cookies či pomocí obdobných technologií („soubory Cookies“*) v rámci vašeho prohlížení internetových stránek CC a/nebo internetových stránek třetích osob.
* Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem zařízení (počítači, tabletu nebo telefonu) při prohlížení internetových stránek, včetně stránek naší společnosti CzechCrunch s.r.o. 
Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:
• Údaje týkající se vašeho použití našich internetových stránek:
• odkud pocházíte,
• přihlašovací údaje,
• stránky, které jste si prohlíželi,
• videa, která jste zhlédli,
• inzeráty, na které kliknete nebo které využijete,
• výrobky, které vyhledáváte,
• vaše poloha,
• trvání návštěvy,
• služby, které si od nás objednáváte.
Technické informace:
• IP adresa,
• informace o prohlížeči,
• informace o zařízení.
•Jedinečné identifikační číslo přidělené každému návštěvníkovi a datum konce platnosti takového čísla.
Je-li to relevantní, používáme soubory Cookies u jiných osobních údajů, které jste s námi již sdíleli (například pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru), či pro níže uvedené účely:
• umožnění řádného fungování našich internetových stránek:
◦ řádné zobrazení obsahu,
◦ vytvoření a zapamatování vašich přihlašovacích údajů,
◦ parametry vašeho zařízení, včetně rozlišení displeje/obrazovky apod.,
◦ zlepšení našich internetových stránek, například testováním nových nápadů.
• Abychom zajistili, že internetové stránky budou zabezpečené a chráněné, a ochránili vás před podvodem nebo zneužitím vašich internetových stránek či služeb, například prostřednictvím odstraňování poruch.
• Mohli provádět statistiky s cílem:
◦ předcházet tomu, aby návštěvníci byli zaznamenáni dvakrát,
◦ zjišťovat reakce uživatelů na naše reklamní kampaně,
◦ zlepšovat naše nabídky,
◦ zjišťovat, jak jste se o našich internetových stránkách dozvěděli.
Oprávněný zájem:
Zajistit, abychom vám poskytovali internetové stránky, reklamu a sdělení, které řádně fungují a jsou neustále zdokonalovány díky souborům cookies, které i) jsou pro fungování našich stránek žádoucí, ii) používáme s cílem uchovávat naše stránky zabezpečené a chráněné.
Mohli dodávat behaviorálně cílenou internetovou reklamu:
◦ internetovou reklamu na služby, které by vás mohly zajímat, na základě vašeho předchozího chování,
◦ zobrazit vám inzeráty a obsah na platformách sociálních médií.

• Vám mohli přizpůsobit služby:
◦ zasílat vám doporučení, marketingová sdělení či obsah na základě vašeho profilu a zájmů,
◦ zobrazit naše internetové stránky vám na míru, například si zapamatovat obsah vašeho přihlašovacího rozhraní, soubory cookies pro úpravu uživatelského rozhraní (např. parametry vašeho zařízení, včetně rozlišení obrazovky/displeje, preference písma apod.).

• Mohli umožnit sdílení našeho obsahu na sociálních sítích (tlačítka pro sdílení ke zobrazení stránky).
Souhlas
s veškerými dalšími soubory cookies.

 

Propagační akce
Informace shromážděné při propagačních nabídkách a/nebo anketách.
Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:
• jméno a příjmení,
• e-mailovou adresu,
• telefonní číslo,
• pohlaví,
• adresu,
• osobní popis nebo preference,
• profil na sociálních sítích (v případě, že používáte přihlášení pomocí účtu na sociálních sítích (social login) nebo s námi tyto osobní údaje sdílíte),
• ostatní informace, které jste s námi o sobě sdíleli (např. pokud jste nás kontaktovali na našich internetových stránkách nebo nám poskytli svůj obsah, jako jsou fotky nebo recenze nebo formou své účasti v anketě).
• dokončili úkoly, o které jste nás požádali, například správa vaší účasti v soutěžích, hrách a anketách, včetně zohlednění vaší zpětné vazby a návrhů, Plnění smlouvy
Poskytnout vám službu, o kterou jste požádali.
• pro statistické účely. Oprávněný zájem
Lépe porozumět vašim potřebám a očekáváním a zlepšit tak naše služby.
• Vám mohli zasílat marketingová sdělení (pokud jste nás o to požádali). Souhlas
se zasíláním přímých marketingových sdělení.

 

Dotazy
Informace shromážděné při položení dotazu
(např. prostřednictvím naší internetové stránky nebo na našich sociálních sítích) týkající se našich služeb a jejich využití.
Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:
• jméno a příjmení,
• telefonní číslo,
• e-mailovou adresu,
• ostatní informace, jež jste s námi o sobě sdíleli v souvislosti s dotazem.
• Abychom mohli odpovědět na vaše dotazy a
v případě potřeby vás spojili s osobou, která vám bude schopna poradit. 
Souhlas
se zpracováním vašeho dotazu.
• pro statistické účely Oprávněný zájem
Lépe porozumět potřebám a očekáváním našich čtenářů a zákazníků a zlepšit tak naše služby.

 

Sponzorské dary Podle toho, jak intenzivně jste s námi v kontaktu, mohou tyto údaje zahrnovat:
• jméno a příjmení,
• telefonní číslo,
• e-mailovou adresu.
• Abychom mohli zasílat informace týkající se našich služeb a/nebo propagovat Vás jako osobu, se kterou chce být naše společnost CC spojována. Plnění smlouvy
Zpracování požadavku
a
Oprávněný zájem
Kontaktovat Vás jako osobu našeho zájmu.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM? 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci naší společnosti CC, abychom splnili své povinnosti dle českého právního řádu, předešli podvodu a/nebo zabezpečili své nástroje, zlepšili své služby, nebo jakmile obdržíme váš souhlas s tímto sdílením. 

Podle účelů, pro které byly shromážděny, mohou být některé vaše osobní údaje zpřístupněny dalším třetím subjektům, je-li to možné, v pseudonymizované podobě (nebude umožněna vaše přímá identifikace), avšak pouze v rozsahu, v jakém je potřebují znát, a je-li to nezbytné, aby vám byly poskytnuty požadované služby.

Je-li to přípustné, můžeme rovněž sdílet některé z vašich osobních údajů, včetně údajů shromážděných prostřednictvím souborů Cookies, abychom sladili a aktualizovali informace, které s námi sdílíte, mohli provádět statistiky na základě vaší charakteristiky a přizpůsobili naše sdělení.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro marketingové účely s třetí osobou pro přímé marketingové účely pouze s vaším souhlasem. V této souvislosti vaše údaje zpracovává tato třetí osoba jakožto správce osobních údajů a použijí se její vlastní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů. Před udělením souhlasu se sdělením vašich informací dané třetí osobě byste si měli pečlivě přečíst její dokumentaci. 

Spoléháme na důvěryhodné třetí osoby, které naším jménem mohou provádět některé obchodní činnosti. Poskytujeme jim pouze nutné informace, které potřebují pro poskytnutí služby, a vždy vyžadujeme, aby vaše osobní údaje nepoužívaly pro žádný jiný účel. Vždy vynakládáme veškeré naše úsilí, abychom zajistili, že všechny třetí osoby, s nimiž spolupracujeme, budou vaše osobní údaje uchovávat zabezpečené. Služby, které vyžadují zpracování vašich osobních údajů, můžeme svěřit například: 

 • reklamním, marketingovým a digitálním agenturám a agenturám pro sociální média, aby nám pomáhaly dodávat reklamu, marketingové služby a kampaně, analyzovat jejich účinnost a spravovat kontakt s vámi,
 • třetím osobám, které nám pomáhají při poskytování služeb IT, jako jsou poskytovatelé platforem, s hostingovými službami, správou a podporou našich databází a rovněž našeho softwaru a aplikací, které mohou obsahovat vaše údaje (tyto služby by někdy mohly obnášet přístup k vašim údajům s cílem provést požadované úkoly),
 • poskytovatelům platebních služeb a agenturám poskytujícím bankovní informace pro účely vašeho ověření vašich údajů, je-li to podmínkou k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu,
 • třetím osobám, které nám pomáhají v oblasti péče o čtenáře a zákazníky. 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím osobám rovněž:

 • máme-li povinnost sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo za účelem prosazování nebo uplatňování našich podmínek užívání/prodeje či jiných podmínek, s nimiž jste souhlasili, nebo na ochranu práv, majetku či bezpečnosti naší společnosti CC, našich zákazníků či zaměstnanců. 
 • máme-li k tomu váš souhlas.
 • nebo pokud nám to povoluje zákon.

Vaše osobní údaje můžeme sdělit našim partnerům:

 • pokud byla určitá služba, kterou odebíráte, spoluvytvořena subjektem CC a jeho partnerem. V takovém případě budou subjekt CC a daný partner zpracovávat vaše osobní údaje každý pro své vlastní účely a jako takové je: 
 • CC zpracovává v souladu s těmito Zásadami, 
 • partner, jednající rovněž jako správce osobních údajů, podle svých vlastních podmínek a v souladu se svými vlastními zásadami ochrany soukromí. 
 • v případě, že jste souhlasili s odběrem marketingových a reklamních sdělení od partnera subjektu CC prostřednictvím jednoúčelového souhlasu. V takovém případě vaše údaje zpracovává partner, jednající jako správce osobních údajů, podle svých vlastních podmínek a v souladu se svými zásadami ochrany soukromí.
 • můžeme zveřejnit na našich kanálech obsah ze sociálních sítí. V případě, že si na našich internetových stránkách prohlížíte obsah ze sociálních sítí, může se na vašem zařízení uložit soubor Cookie z těchto sociálních sítí.

Údaje, které shromažďuje společnost Facebook a které s námi sdílí

Všechny funkce a služby dostupné na našich webových stránkách se řídí Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook, ve kterých můžete najít další informace ohledně nastavení možností a vašich práv na ochranu soukromí.

Při používání těchto webových stránek máte možnost:

 • Používat zásuvné modely sociální sítě Facebook, např. funkce „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“ náš obsah na platformě Facebook.
 • Přijímat z těchto webových stránek soubory cookies (také nazývané „Facebook Pixel“), které nám pomáhají porozumět vašim činnostem, včetně informací o vašem zařízení, způsobům, jak používáte naše služby a jaké reklamy jsou vám zobrazovány, zda máte facebookový účet a jste přihlášeni na Facebooku. Používáte-li tyto facebookové funkce, shromažďujeme údaje, které nám pomáhají:
 • Zobrazovat vám na Facebooku (či Instagramu, Messengeru nebo jakékoli jiné službě společnosti Facebook) reklamy, které by vás mohly zajímat. 
 • Měřit a analyzovat efektivitu našich webových stránek a reklam.
 • Přihlásit se pomocí Facebooku. Pokud tak učiníte, dáváte svůj souhlas ke sdílení některých údajů z vašeho veřejného profilu.

Osobní údaje, které jste nám prostřednictvím těchto webových stránkách poskytli (například vaše jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo), můžeme také použít k identifikaci vaší osoby na Facebooku (Instagramu, Messengeru či jakékoli jiné službě společnosti Facebook), což nám umožní zobrazovat vám reklamy, které jsou pro vás relevantní. Facebook však nebude vaše osobní údaje sdílet a odstraní je ihned po tom, co bude identifikace dokončena.

Vaše osobní údaje nenabízíme ani neprodáváme.

 

KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Údaje, které o vás shromažďujeme, jsou zpracovávány v našem sídle CC a mohou být předávány v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“), mohou být přístupné z takového místa a na takovém místě uchovávané. Tyto údaje mohou rovněž zpracovávat pracovníci působící v rámci EHP, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich možných poskytovatelů služeb. 

Subjekt CC může předávat osobní údaje v rámci EHP pouze bezpečným a zákonným způsobem. Protože některé státy nemusí mít tak vysokou míru ochrany upravující použití a předávání osobních údajů, přijímáme opatření s cílem zajistit, že třetí osoby dodržují závazky stanovené v těchto Zásadách. Tato opatření mohou zahrnovat přezkum bezpečnostních standardů a standardů v oblasti ochrany soukromí třetích osob a/nebo uzavírání příslušných smluv. 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme pro účel, za kterým jsme je obdrželi, abychom vyhověli vašim potřebám nebo splnili své právní povinnosti. 

Pro určení doby uchovávání vašich údajů používáme níže uvedená kritéria:

 • pokud si zakoupíte/objednáte naše služby, uchováváme vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu,
 • pokud nás kontaktujete s dotazem, uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro zpracování vašeho dotazu,
 • pokud si vytvoříte účet, uchováváme vaše osobní údaje, dokud nás nepožádáte, abychom je smazali, nebo po určitou dobu nečinnosti delší než 90 kalendářních dnů (chybí aktivní interakce),
 • pokud jste souhlasili se zasíláním přímých marketingových sdělení, uchováváme vaše osobní údaje, dokud neodhlásíte jejich odběr nebo nás nepožádáte, abychom je smazali, nebo po určitou dobu nečinnosti (chybí aktivní interakce) stanovenou v souladu s právními předpisy a pokyny,
 • pokud jsou na vašem počítači umístěny soubory cookies, uchováváme vaše údaje po dobu nezbytnou k dosažení jejich účelu (např. po dobu trvání relace v případě souborů cookies pro identifikátory relace) a po dobu stanovenou v souladu s místními právními předpisy a pokyny. 

Některé osobní údaje můžeme uchovávat, abychom splnili své právní nebo správní povinnosti a rovněž mohli spravovat naše práva (například domáhat se svých nároků u soudů), nebo pro statistické účely či účely uchovávání historie.

JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Naším cílem je uchovávat vaše osobní údaje zabezpečené a učinit pro to veškerá přiměřená bezpečnostní opatření. Smluvně vyžadujeme, aby důvěryhodné třetí osoby, které nakládají s vašimi osobními údaji, postupovaly stejně. 

Vždy vynakládáme veškeré úsilí, abychom vaše osobní údaje ochránili, a jakmile vaše osobní údaje získáme, budeme se snažit zabránit neoprávněnému přístupu pomocí přísně nastavených procesů a bezpečnostních prvků. Protože přenos informací po internetu není zcela bezpečný, nemůžeme zajistit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše stránky. Proto jsou jakékoli informace přenášeny na vaše riziko.

Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme použít, jsou z našich systémů a záznamů vymazány nebo anonymizovány, aby vás již nebylo možné identifikovat.

SOCIÁLNÍ MÉDIA A OBSAH GENEROVANÝ UŽIVATELEM

Některé internetové stránky a aplikace umožní uživatelům přidat jejich vlastní obsah. Mějte na paměti, že jakýkoli obsah přidaný na některou z našich platforem sociálních médií je veřejně dostupný, a proto byste měli být opatrní s poskytnutím určitých osobních údajů, např. finančních údajů nebo adresy. Neneseme odpovědnost za žádné jednání učiněné jinými osobami, pokud zveřejníte osobní údaje na některé z našich platforem, a doporučujeme, abyste takové informace nesdíleli.

Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.

Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.

Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.

Vyhrazujeme si právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, skupinu diskusních příspěvků nebo všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. CC zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

Vyhrazujeme si právo zakázat účast v diskusi uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech můžeme rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných odůvodněných důvodů.

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI

Respektujeme vaše právo na ochranu soukromí: je důležité, abyste měli nad svými osobními údaji kontrolu. 

Máte tato práva:

 

Vaše práva Co to znamená?
Právo být informován Máte právo získat jasné a jednoduše srozumitelné informace o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme a jaká jsou vaše práva. Proto vám tyto informace poskytujeme v těchto Zásadách.
Právo na přístup Máte právo na přístup k osobním údajům, jež o vás máme k dispozici (s výhradou určitých omezení).
 
Zjevně neopodstatněné, zbytečné nebo opakující se požadavky nemusí být zodpovězeny.
 
Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

 

Právo na opravu Máte právo, aby byly vaše osobní údaje opraveny, jsou-li nesprávné nebo zastaralé, a/nebo doplněny, jsou-li neúplné.
 
Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže. Máte-li vytvořený účet, může být jednodušší, opravíte-li si své údaje přímo ve svém uživatelském účtu.
Právo na výmaz/právo být zapomenut V některých případech máte právo, aby byly vaše osobní údaje smazány. Upozorňujeme, že toto právo není absolutní, neboť pro uchovávání vašich osobních údajů můžeme mít právní nebo oprávněné důvody.
 
Pokud byste chtěli, abychom vaše osobní údaje smazali, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Máte právo odmítnout přímý marketing, včetně profilování Odběr přímých marketingových sdělení můžete kdykoli odhlásit.
 
Nejjednodušším způsobem je kliknout na odkaz „odhlásit odběr“ v kterémkoli e-mailu nebo sdělení, které vám zašleme. Dále nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů s předchozím souhlasem Je-li zpracování založeno na souhlasu, můžete svůj souhlas s naším zpracováním vašich údajů odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Pro stanovení, kde je zpracování založeno na souhlasu, odkazujeme na tabulku uvedenou v části „Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme“, zejména na sloupec „Jaký je náš právní základ pro používání vašich údajů?“.
 
Pokud byste chtěli odmítnout/odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo odmítnout zpracování na základě oprávněných zájmů Je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu, můžete naše zpracování vašich údajů kdykoli odmítnout. Pro stanovení, kde je zpracování založeno na oprávněných zájmech, odkazujeme na tabulku uvedenou v části „Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme“, zejména na sloupec „Jaký je náš právní základ pro používání vašich údajů?“.
 
Za tímto účelem nás kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů Máte právo údaje přesunout, zkopírovat je nebo předat z naší databáze do jiné. To se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli v případě zpracování založeného na smlouvě či na vašem souhlasu a jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky. Pro stanovení, kde je zpracování založeno na plnění určité smlouvy nebo na souhlasu, odkazujeme na tabulku uvedenou v části „Jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme“, zejména na sloupec „Jaký je náš právní základ pro používání vašich údajů?“.
 
Pro více informací nás kontaktujte pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo na omezení zpracování Máte právo požádat o omezení našeho zpracování vašich údajů. Tímto právem se rozumí, že naše zpracování vašich údajů je omezeno, takže je můžeme uchovávat, ale nebudeme je dále používat nebo zpracovávat.
 
Použije se v omezených případech uvedených v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, přičemž těmito případy jsou:
 
  · subjekt údajů (tj. vy) popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  · je zpracování protiprávní a subjekt údajů (tj. vy) odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  · správce (tj. subjekt CC) již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  · subjekt údajů (tj. vy) vznesl námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů správce osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 
Pokud byste chtěli požádat o omezení, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

 

Právo deaktivovat soubory Cookies Máte právo deaktivovat soubory Cookies. Nastavení internetových prohlížečů je zpravidla automaticky programováno tak, že soubory Cookies jsou povoleny, můžete to však jednoduše změnit v nastavení svého prohlížeče.
 
Řada souborů cookies se používá na podporu použitelnosti nebo funkčnosti internetových stránek/aplikací; jejich deaktivace vám proto může bránit v používání určitých částí našich internetových stránek.
 
Pokud si přejete omezit nebo blokovat veškeré soubory cookies, které se spouští na našich internetových stránkách (což vám může bránit v používání určitých částí našich stránek) či na jakýchkoli jiných internetových stránkách, můžete to provést v nastavení svého prohlížeče. Pomocí funkce Nápověda byste měli zjistit jak. Více informací naleznete po kliknutí na tento odkaz:
 
http://www.aboutcookies.org/.

 

 Pro zpracování vašeho požadavku můžeme požadovat váš doklad totožnosti. 

 

KONTAKT

Pokud máte jakékoli dotazy či připomínky týkající se způsobu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji a jak tyto údaje používáme, nebo byste chtěli uplatnit kterékoli z vašich výše uvedených práv, kontaktujte nám prosím na této adrese: info@czechcrunch.cz