Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Alternativní investice

Alternativní investice

Alternativy pro všechny. Luxusní alkohol, umělecké dílo či veterána si můžou koupit i drobní investoři

Na investičních trzích vládne napjatá atmosféra. Většina vyspělých zemí bojuje s rostoucí inflací a zvyšujícím se zadlužením. Jako v každé krizi pak stoupá zájem o alternativní investice. Cílem je diverzifikace portfolia o takové produkty či finanční nástroje, jejichž cena nekoreluje s akciovými trhy a odolává inflaci. Typicky je řeč o drahých kovech, diamantech, umění, luxusním alkoholu, veteránech či mincích.

Proč jsou alternativní investice tak populární?

Odpověď na tuto otázku vychází ze tří obav investorů. Tou první je inflace. Investoři se snaží hotovost a likvidní investice chránit před znehodnocením a začínají je přesouvat do aktiv, která lze označit za protiinflační. V USA ceny rostou nejrychlejším tempem za posledních 30 let a podle údajů, která zveřejnil FED v listopadu 2021, dosáhl meziroční nárůst 6,2 procenta. Ve stejném měsíci míra inflace v Česku dosáhla 5,8 procenta. Podle ekonomů výhled na příští měsíce, kdy se začne promítat i skokový nárůst cen energií, nevylučuje pokoření sedmiprocentní hranice. Takový vývoj je vysoko nad inflačním cílem České národní banky, která se už snaží růst cen brzdit razantním zvyšováním úrokových sazeb.

Jak na investice s Buffetem

Druhou částí odpovědi je příprava investorů na potenciální krizi. V době pandemie se většina států značně zadlužila, aby podpořila své ekonomiky, ale ani tak není jisté, zda nás v dohledné době nečeká recese. Ostatně asi nejslavnější investor Warren Buffett poslední rok pomalu otáčí kormidlo a hromadí hotovost, což je podobný krok, který učinil i před finanční krizí v roce 2008. Jakoby se chystal na propad trhů… Každopádně oproti investicím do akcií společností, které jsou oceňované především podle finančních výsledků, je hodnota většiny alternativních investic založena na jejich vzácnosti, což je činí imunní vůči krátkodobým výkyvům na trzích.

Třetí obavou investorů bývá riziko plynoucí ze struktury portfolia, které se snaží snižovat jeho diverzifikací. S moderními službami, jako je třeba Portu Gallery, se tato oblast navíc otevřela i menším investorům.

Co je alternativní investice

Jde o uložení peněz do aktiv, jejich hodnota plyne z faktu, že jde o vzácné předměty, jejichž množství je omezené a v čase významně neroste. Může tedy jít o drahé kovy, jako je zlato a stříbro, případně diamanty a jiné cenné minerály. Spadají sem ale i investice do umění, archivních vín, výběrové whisky a sběratelských automobilů. Méně tradiční mohou být alternativní investice do limitovaných edic tenisek či unikátních sad stavebnice Lego.

Kde je hranice mezi alternativní investicí a sběratelstvím

Bod, ve kterém se investování mění ve sběratelství, nemá jasně definované parametry. Pokud má investor za cíl zhodnocení peněz v určitém časovém horizontu a pro své rozhodnutí má hlavně finančně-racionální důvody, jde o alternativní investici. Jakmile převládnou emoce a pořizování předmětů, jakkoli cenných, se pro investora stane vášní, při které může jít riziko stejně jako čistě finanční uvažování stranou, stává se z něj sběratel.

Kolik alternativní investice vydělávají

Zhodnocení u těchto stejně jako u jiných investic nelze zaručit. Záleží na individuální povaze předmětu, na trendech v oblasti, na zkušenostech investora. Globální poradenská společnost Knight Frank zveřejnila přehled průměrných výnosů vybraných alternativních investic vycházející z jejich interních výzkumů vývoje cen uměleckých děl a dalších sběratelských předmětů následovně:

v % Whisky Mince Hodinky Víno Diamanty Auta Umění
Zhodnocení za rok 2020 -4 -1 5 1 13 6 -11
Zhodnocení za 10 let 478 72 89 120 127 193 71

Zdroj: Wealth report za Q4 2020 zpracovaný Knight Frank

V čem je háček

S drahými kovy se celkem čile obchoduje, ale sběratelské a vzácné předměty nejsou obvykle uniformním investičním prostředkem jako akcie, dluhopisy či kryptoměny. Každý předmět má unikátní vlastnosti a záleží na investorovi a jeho dovednostech, aby aktivum dokázal správně ocenit.

Držení takových investic často provází zvýšené náklady na pojištění, úschovu a údržbu daného předmětu – archivního vína ve speciální sklepě, veterána v čisté garáži, navíc s pravidelným servisem… Připravit se musíte také na nižší likviditu, jelikož úspěšné zhodnocení takové investice se neobejde bez časově náročného hledání vhodného kupce či vytipování aukce, kam předmět umístit.

Dlouhou dobu byla velkou nevýhodou potřeba vysoké vstupní investice dosahující v lepším případě stovek tisíc, běžně ale i několika milionů korun. Už ale existují způsoby, jak mohou alternativní investice do svého portfolia zařadit i menší investoři.

Portu Gallery

Českou online investiční platformu Portu, která nabízí investování do automaticky spravovaných portfolií, využívá podle posledních slov jejího šéfa Radima Krejčího přes 40 tisíc investorů a objem spravovaných investic dosahuje 2,5 miliardy korun. Společnost spadající pod skupinu Wood & Company provozuje od roku 2019 také službu Portu Gallery, která je zaměřená právě na alternativní investice.

Portu Gallery nabízí investorům možnost pořízení sběratelských a historických předmětů, resp. podílu v nich, už od jedné koruny. Na webu najdete aktuální nabídku upisovaných aktiv s vysvětlením, proč se je specializovaná komise rozhodla zařadit do výběru. Nabízených předmětů je obvykle jen několik málo kusů a úpisy bývají celkem rychle naplněny. V předešlých emisích se objevily historické vozy, mince, whisky, umělecká díla, známky, vína nebo diamanty.

Jakmile se upíše požadovaná částka, která obsahuje jak cenu aktiva, tak náklady na jeho údržbu po dobu tří až osmi let, Portu investici zrealizuje a investorům rozdá investiční certifikáty navázané na sběratelský předmět. Každých šest měsíců poté aktualizuje hodnotu podkladového aktiva a nechává investory hlasovat o adekvátních nabídkách k odkupu. Nadpoloviční většina investorů může o odprodeji rozhodnout i před koncem investičního horizontu. Pokud by se ale při úpisu nevybrala celá suma, jsou veškeré vybrané finance vrácené zpět zájemcům.

Rizika tohoto způsobu investování do sběratelských předmětů jsou celkem malá. V černém scénáři poklesu tržní ceny mohou i tyto investice prodělat, ale nemělo by jít o zásadní desítky procent. Větším nedostatkem Portu Gallery je spíš absence sekundárního trhu, na kterém by mohli jednotliví investoři svůj certifikát předčasně zpeněžit. V současné době si totiž investor musí sám najít kupce, přivést ho do Portu Gallery a zažádat o převod certifikátu. Nicméně Portu už slíbilo, že sekundární trh plánuje vytvořit.

Masterworks

Portu je sice unikátní v Česku, v zahraničí ale existují obdobné projekty. Jedním z nich je platforma zaměřenou čistě na investice do umění Masterworks. Jde o vyspělejší systém než Portu Gallery, Masterworks do svého držení pořizuje díla od umělců jako Andy Warhol, Keith Haring nebo Yayoi Kusama a ty nabízí investorům k nákupu formou podílových certifikátů. Jakmile dojde k úpisu počáteční investice, je možné jednotlivé podíly volně obchodovat na sekundárním trhu podobně, jako jsou obchodovány na burzách cenné papíry.

Odměnu Masterworks kromě ročního 1,5% poplatku za správu investice tvoří i 20% odměna ze zisku v okamžiku prodeje uměleckého díla. Sama platforma je tak motivována k výběru kvalitních děl. Masterworks k investování aktivně používá na 250 tisíc lidí a společnost nedávno dosáhla valuace přesahující “jednorožčí” miliardu dolarů – v říjnu 2021 vybrala na svůj další rozvoj 110 milionů dolarů.

Tento nástroj mohou využívat i zahraniční investoři včetně českých, kteří díky sídlu Masterworks na Kajmanských ostrovech daní příjmy z investic v zemích svého daňového rezidentství, a nikoliv přímo v USA. Nicméně uživatelé bez pobytu a účtu vedeného ve Spojených státech nemohou obchodovat podíly na sekundárním trhu. Minimální investice skrze tuto platformu je 500 dolarů.

Otis

Investiční platformou se širším záběrem alternativních investic je Otis, kde můžete pořídit podíly v pestré paletě sběratelských předmětů a umění. V nabídce jsou sběratelské Pokemon kartičky, dresy sportovních hvězd, NFT či různá umělecká díla. Investování probíhá výhradně přes aplikaci v mobilním telefonu. I zde již funguje sekundární trh, kde lze podíly volně obchodovat. Že Otis svému výběru předmětů do sběratelských sérií věří, potvrzuje skutečnost, že u každého předmětu kupuje dvě až dvacet procent podílových certifikátů sám.

Výzvou při investování do netradičních sběratelských předmětů je jejich správné ocenění, které vzhledem k exotičnosti většiny nabízených předmětů není zrovna exaktní disciplínou. Určení finálního zhodnocení investice není proto u Otisu tak přímočaré jako u předchozích platforem, jelikož hodnota artefaktů úzce souvisí třeba s vývojem hodnoty celé série kartiček, nikoliv pouze jednoho kusu. Minimální částkou, kterou lze skrze Otis investovat, je 10 dolarů.

Drahé kovy

Nákup zlata nebo stříbra už dávno neprobíhá fyzicky, lze s ním obchodovat v burzovních aplikacích typu XTB nebo eToro, můžete do něj investovat, byť nepřímo, i přes internetovou banku Revolut.

Investiční speciál podporují

Hlavní
partner
Speciál
podporují

Vyhledávání