Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Cloud začíná monitorovat cloud

Cloud začíná monitorovat cloud

Cloud, který kontroluje další cloud? IoT začíná monitorovat serverovou infrastrukturu

Moderní datová centra nejsou jen cloudovými poskytovateli, tyto provozy už dnes dokonce využívají cloudových služeb pro monitoring vlastního provozu. Jednou z takových technologií je produkt EcoStruxure z dílny Schneider Electric, který umí zapojit do řízení a optimalizace datových center IoT senzory a dokáže pomoci poskytovatelům cloudových služeb optimalizovat a lépe zabezpečit jejich řešení.

EcoStruxure funguje jako řídící středisko libovolného množství senzorů a zařízení, které pomáhá vzdáleně řídit a kontrolovat celou infrastrukturu. Při nasazení v datovém centru EcoStruxure nabízí o třetinu lepší utilizaci hardwaru a až 30procentní pokles počtu falešných poplachů. „Možnost provozovat monitoring kritické infrastruktury v cloudu přináší zejména vyšší dostupnost a úsporu nákladů jako důsledek snížení nároků na odbornost zaměstnanců uživatele a jejich nižší časové vytížení,“ vysvětluje Pavel Blahut, expert na datová centra ze Schneider Electric.

Pro serverovny a datová centra je monitoring kritických zařízení klíčovým předpokladem správného provozu. Bez přehledu o tom, v jakém stavu jsou důležitá zařízení jako UPS a chlazení, zda někdo nezapomněl zavřít dveře IT stojanu nebo někde neuniká chladicí médium, roste pravděpodobnost toho, že o kritické události se společnost dozví až v momentě, kdy už bude příliš pozdě a vzniklé škody budou zbytečně vysoké.

„Absence monitoringu má velmi negativní dopad na provoz IT, potažmo na fungování celé firmy, a velmi často ústí ve značné finanční ztráty. Jak stoupá naše závislost na IT technologiích, stoupá i potřeba mít perfektní přehled o jejich stavu v reálném čase. Jedině tak může uživatel vhodně reagovat na nepříznivé události, eliminovat jejich negativní dopady a mnohdy jim dokonce úplně předejít,“ shrnuje Blahut.

smart-ups-ultra

Smart UPS je příkladem toho, jak IoT může monitorovat cloud

Senzory, které za monitoringem serverových řešení stojí, jsou různorodé a jejich škála prakticky neomezená. Mezi ty základní patří senzory umístěné přímo v zařízeních a sledující stav kritické infrastruktury, jako jsou záložní zdroje, chlazení nebo distribuce napájení. Tyto prvky informace o svém stavu a provozu posílají prostřednictvím síťových karet. Další senzory mohou sledovat pracovní prostředí, ať už teplotu, vlhkost, nebo tlak vzduchu, hlásit únik chladicího média nebo neoprávněné vniknutí do daného prostoru skrze jednoduché kamerové okruhy.

A právě pro tyto účely vznikají cloudová řešení jako EcoStruxure, která se starají o real-time monitoring a vyhodnocování dat o provozu, prediktivní analýzy či smart monitoring poplachů. Řada největších datových center poskytuje cloudovou infrastrukturu veřejnosti a zapojení služeb tohoto typu je pro ně účinným způsobem, jak předcházet výpadkům, zvyšovat efektivitu a připravit tak svět cloudových služeb na budoucí růst poháněný rozvojem internetem věcí a důrazem na stavbu datových center v dostupnosti poptávky, takzvaný edge computing.

Téma podporují

Schneider Electric

Na obsahu spolupracovali

Pavel BlahutPavel Blahut

Expert na datová centra společnosti Schneider Electric, který se této oblasti věnuje přes 14 let. Zaměřuje se na segmenty od zálohování napájení až po cloudové služby.

Načítám vyhledávání...