Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Vývoj cloudu v posledních letech

Vývoj cloudu v posledních letech

Vývoj cloudu v následujících letech očima lídrů trhu

Aktuálních trendů v oblasti cloudu je dlouhá řada – od hybridních cloudů, udržitelnosti datových center přes kontejnerizaci, pronájem formou as-a-service až po zapojení umělé inteligence monitorující téměř nepředstavitelná množství dat. Lídrů na českém trhu jsme se zeptali na jejich pohled na cloudovou současnost a výhled do blízké budoucnosti.

Svět cloudu jde dopředu mílovými kroky a technologie, o kterých se nám včera ani nesnilo, jsou dnes dostupné na několik kliknutí. Jde o jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí IT, na kterou firmy s nástupem koronavirové pandemie začaly vynakládat podle dat společnosti Gartner 14,2 procenta z celkových nákladů na IT, což je skokový růst oproti 9,1 procentu v roce 2020. Cloudové služby podle výzkumu společnosti Cloudwards využívá přes 94 procent podniků a jejich zapojení dál pohání zrychlující digitalizace firem.

Už dnes 48 procent firem nezpochybňuje bezpečnost cloudových řešení a nejdůležitější firemní informace se nebojí ukládat na vzdálené servery. Trh obsahující vše kolem cloud computingu byl v roce 2020 odhadován na 371 miliard dolarů s tím, že do pěti let vyroste na 832 miliard dolarů. V této blízké budoucnosti bude v cloudu uloženo přes 100 zettabytů dat, což je jednotka odpovídající miliardě terabytů.

Pro lepší orientaci v tom, kam svět cloudu směřuje, jsme se zeptali zástupců čtyř společností považovaných za lídry českého trhu v oblasti cloudových služeb.

František Zeman (CEO společnosti Algotech)

Cloud je přirozený vývoj. Tvoří svým způsobem základ pro sdílenou ekonomiku a nebýt cloudu, tak spousta služeb dnes buď neexistuje, nebo by vypadala úplně jinak. Jeho společným jmenovatelem je zjednodušování pro uživatele. Zjednodušuje přístup ke cloudu, vývoj aplikací pomocí mikroslužeb, jako jsou dockery, a samozřejmě i mnohé další oblasti.

Analytici ještě v roce 2015 byli ke cloudu jako technologii skeptičtí. Nevěřili, že cloudoví poskytovatelé mohou být profitabilní, ale to se hluboce mýlili. Tento způsob přenáší úspory z rozsahu na zákazníky při zachování interní profitability poskytovatele, což je snem každého podnikatele. Velké investice do datových center se rozhodně vyplácí a jejich provoz je výhodný nejen pro uživatele, ale právě i pro poskytovatele. Za Algotech mohu říci, že i když investice do našeho centra byla veliká a nasazení lidí mimořádné, tak dnes je cloudová služba největším zdrojem našeho růstu a stability.

Pavel Blahut (Expert na datová centra ve Schneider Electric)

Za rozvojem cloudových služeb stojí především téměř překotná snaha digitalizovat všechna odvětví lidské činnosti, která generuje ohromná množství dat. Jelikož je nezbytné tato data zpracovat, uchovat a ochránit, v krátkodobé budoucnosti předpokládám intenzivní nástup cloudových služeb. Největší potenciál této technologie spatřuji především v průmyslu, zdravotnictví i státní správě, tzv. e-governmentu. Nejpalčivějším tématem bude nadále bezpečnost dat a ochrana soukromí a osobních údajů uživatelů.

Petr Hrabec (Senior Security Consultant v TietoEVRY)

Hlavním milníkem rozvoje cloudových služeb byl jednoznačně rok 2006, ve kterém tehdejší online knihkupectví Amazon spustilo své cloudové řešení AWS. V dalších letech ho následovali další konkurenti a dnes je cloud už prakticky standardem. Tento okamžik tak rovněž připravil trh pro řadu cloudových produktů TietoEVRY. Ale svět cloudu se technologicky neustále rozvíjí a rozšiřuje, takže v blízké budoucnosti očekávám větší integraci cloudu a umělé inteligence, rozvoj operačních systémů typu Kubernetes a pozvolný nástup kvantových počítačů. Rozhodně však nevylučuji ani oživení privátních cloudů.

Vojtěch Morávek (Chief Innovation Officer ve společnosti Geetoo)

Za úspěchem cloudu stojí kombinace vícero faktorů. Jednoduše řečeno cloud kombinuje rychlost, flexibilitu, ekonomickou výhodnost a snižuje nároky na znalosti, aby se zákazníci mohli soustředit na předmět svého podnikání. Umožňuje rychle vytvořit požadované prostředí bez nutnosti pořizovat si vlastní hardware, není potřeba investovat do znalostí, nutných k vybudování vhodné technologii či vývoji aplikace. Zbytečně odborné činnosti lze převést na poskytovatele cloudu skrze automatizovaný portál.

Dobrým příkladem jsou zákazníci, kteří potřebují databázi MongoDB. Chtějí se naučit, jak ji používat pro svoji aplikaci, ale již nechtějí a nepotřebují znát, jak se instaluje, provozuje, zálohuje nebo povyšuje. A to je komfort, který jim provoz takové databáze v cloudu nabízí.

Trend dneška je umělá inteligence, robotizace, zpracování dat pro různé účely nebo vývoj her. Tyto technologie jsou dnes masivně využívány v cloudových prostředích. Trendovost cloudu jako takového se vytrácí a stává se de facto standardem pro téměř jakékoliv podnikání. Pokud hovoříte s vývojáři aplikací nebo konzumenty různých cloudových služeb, tak cloud jako takový už není žádné téma. Je to daná věc a zůstává už na jen pozadí zájmu lidí. Mnohem důležitější bude zaměřit se na technologie, které cloud poskytuje.


Trendů v oblasti cloudových služeb jsou desítky, například žebříček společnosti Accenture jich pro rok 2021 eviduje hned pětadvacet. Na prvních příčkách je udržitelnost provozu datových center následovaná optimalizací nákladů na cloud, na třetím místě je edge computing jako technologie reagující na fakt, že k internetu se každou vteřinu připojuje 127 nových IoT zařízení a výpočetní výkon je potřeba přesouvat blíže k místům, kde je vyžadován.

Už dnes ale víme, že exponenciální růst poptávky lidstva po výkonu povede nevyhnutelně k nástupu kvantových počítačů, což je jediná technologie, která má potenciál udržet s digitalizací světa krok.

Vyhledávání