Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Cloud jako pohon digitální transformace

Cloud jako pohon digitální transformace

Cloud jako pohon digitální transformace – snadné škálování a cenová optimalizace

Digitální transformace je koncept skloňovaný posledních pár let, ale v roce 2020 jeho rozvoj akceleroval nástup pandemie. Digitalizace řady byznys modelů by ale bez cloudu zůstala pouhým snem, protože kvůli vysokým režijním nákladům a náročné správě odpovídající infrastruktury by se většina firem raději držela starých pořádků. A je to právě snadná škálovatelnost a možnosti optimalizace cenových nákladů, které z cloudu dělají pohon většiny pokusů o digitální transformaci.

Už před vypuknutím pandemie na začátku roku 2020 si lidstvo nutnost inovací, digitalizace a nástupu informačních technologií velmi dobře uvědomovalo. Léta se mluvilo o Průmyslu 4.0, o disruptivních možnostech, které nám otevře nástup 5G sítí a pokročilých IoT senzorů, o umělé inteligenci a vytváření digitálních dvojčat firem. Všechny tyto koncepty by se ale prosazovaly jen velmi pomalu, kdyby nebylo cloudových služeb.

Firmy ale nejsou schopné rychle reagovat na rostoucí potřebu výpočetního výkonu a budovat IT infrastrukturu podle nejnovějších přístupů. O tom, jaké možnosti jim cloudové služby otevírají vzhledem k digitální transformaci, jsme se bavili s Petrem Hrubcem ze společnosti TietoEVRY.

Co je obvyklou motivací, proč firmy začínají digitalizovat?

Konkrétní důvody se liší podle dané firmy, ale obecně mezi nejzmiňovanější výhody patří zlepšení zákaznického servisu, přesnější rozhodování založené na datech, akcelerace obchodních procesů, vyšší spolehlivost i bezpečnost.

A kdybychom se to podívali z druhé strany, proč firmy přechod do cloudu odmítají?

Z mojí zkušenosti jsou největšími překážkami digitalizace chybějící IT znalosti. Někdy je to potom nedostatek financí na změnu a v některých případech i samotné uvažování o byznysu, kdy firma cloud principiálně odmítá.

tietoevry

Společnost TietoEvry pomáhá firmám s digitální transformací

Jaké kroky digitální transformace vyžaduje?

V první řadě je nezbytná celková změna v uvažování managementu. Pro přípravu a realizaci digitální roadmapy je rovněž nutné připravit lidské zdroje s potřebnými znalostmi na všech úrovních. V dalších krocích by měla proběhnout analýza stávajícího stavu, aktiv a zdrojů pro budoucí transformaci. Na základě těchto kroků lze pak přistoupit k budování škálovatelných digitálních aktiv a případným úpravám organizační struktury společnosti.

V úvodu jsme zmínili, že prosazení digitální transformace úzce souvisí s cloudovými službami. Zkusil byste přiblížit principy, které za tím lze najít?

Obrovskou výhodou cloudu je možnost škálovat takovou infrastrukturu přesně podle aktuálních požadavků. Ano, cloud může narušit starší bezpečnostní postupy a architektury, nicméně poskytuje vzácnou příležitost k odstranění nákladné provozní režie těm, kteří mají možnost svá řešení bezpečně přesunout do cloudu.

Bezpečnost jste zmínil jako jednu z výhod už výše, ale já vím, že se mnoho firem bojí svá data ukládat jinde. Jak se tedy věci mají?

Poskytovatelé cloudových služeb vynaložili nemalé prostředky, aby svá řešení maximálně zabezpečili. Jde tedy o řádově vyspělejší řešení, která mohou firmy využít pro svoje podnikání za transparentní měsíční poplatek.

Aby této generačně lepší bezpečnosti mohly naplno využít, je nezbytné, aby při přechodu do cloudu vznikl návrh bezpečných topologií, který firmě umožní automaticky implementovat robustní standardizovanou autentizaci, zpevněnou infrastrukturu a odolnou propojenou zónu dostupnosti datových center. Vývoj jde v bezpečnosti cloudu nezadržitelně dopředu a odhaduje se, že v blízké budoucnosti bude 95 procent bezpečnostních chyb v cloudu zaviněno chybou zákazníka.

Jak probíhá škálování cloudu?

Škálování v cloudu už nemůže být jednodušší, doslova stačí jen pár kliknutí. To je jeho hlavní výhodou ve srovnání s budováním vlastní IT infrastruktury, nakupováním serverů, jejich instalací, údržbou a tak podobně. A využitím cloudových řešení dochází i k potenciálním finančním úsporám.

Můžete cenovou optimalizaci ve vztahu ke cloudu přiblížit více?

Cenové srovnání vlastní IT infrastruktury a cloudu je vždy závislé na individuální situaci firmy. Obecné závěry ale nabízí report společnosti Gartner z roku 2018, ze kterého vyplývá, že v počáteční fázi jsou náklady na řešení ve veřejném cloudu vyšší než u vlastních datacenter. V delším horizontu se ale karta obrací, a pokud firma najde nákladově efektivní řešení, cloud jí může přinést i 55% finanční úsporu.

Téma podporují

Tieto evry

Na obsahu spolupracovali

Petr HrabecPetr Hrabec

Specialista na kybernetickou bezpečnost ve společnosti TietoEVRY, který má přes 15 let zkušeností v oboru.

Načítám vyhledávání...