Jak investovat
v roce 2023?

Zeptali jsme se těch, kteří se na kapitálových trzích pohybují jako ryby ve vodě, aby nám popsali, co letos čekat ve světě investic, a nechali nás nahlédnout do svých strategií.

Hlavní partner XTB online trading logo

Partneři speciálu Amundi logo JT Banka logo

Vývoj indexů od minulého roku

* Tento speciál neslouží jako investiční doporučení. Slouží pro inspiraci a edukaci. Datum zveřejnění: 12. dubna 2023

Pohledy analytiků

Zajímavé budou menší technologické společnosti, jejichž akcie si prochází za poslední dva roky peklem, a kvalitní akcie, kde se vytváří příležitosti.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek Analytik finančních trhů, XTB

Stockpicking je důležitější než kdy jindy. Zatímco v předchozích letech šlo nahoru úplně všechno, teď jsou v rámci sektorů mezi jednotlivými tituly veliké rozdíly ve výkonnosti.

Petr Zajíc Petr Zajíc Senior Portfolio Manažer, Amundi

Při současných úrokových sazbách je lepší investovat do společností s menším zadlužením, které generují cash flow a přerozdělují je ve formě dividend.

Roman Koděra Roman Koděra privátní bankéř, J&T Banka

Jelikož se cyklus zvyšování sazeb blíží svému konci, v současnosti se nabízí mít větší část alokovanou v dluhopisech.

Zdeněk Pavlík Zdeněk Pavlík Senior Product Specialist, Amundi

Zeptali jsme se

Nejvíce mě překvapilo, že se efekty vyšších sazeb začaly projevovat tak rychle a stáhly první tři banky. Uvidíme, co dalšího nás čeká, jistě jsou v ohrožení i další firmy, například z nemovitostního sektoru. Překvapil mě začátek roku a jak dlouho se na trzích drží spekulativní nálada, která nafoukla ocenění nekvalitních společností, a to v prostředí takto vysokých sazeb.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Na trzích jsem již 25 let, tak by se dalo říci, že by mě již nemělo nic překvapit, ale na finančních a kapitálových trzích je krásné právě to, že vás mohou překvapit každý den, týden, měsíc, rok či dekádu. Vy se tak můžete probudit do rána a řešit situaci, kterou jste ještě nezažili. Pro mě osobně asi největším překvapením byla situace v bankovním sektoru posledních týdnů, ale jak jednou prohlásil Warren Buffet: „Až opadnou vlny, tak zjistíte, kdo se koupal nahý.“ Vlnou v tomto slova smyslu byla uvolněná monetární politika a období s velmi nízkou inflací.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Nejvíc nás překvapila aktuální nervozita a extrémní volatilita ve finančním sektoru. V žádném z našich scénářů jsme nepracovali s možností, že nastane run na banky, jaký jsme viděli v posledních dnech.

Přitom právě finanční sektor paradoxně měl být ten, který měl nejvíc profitovat z růstu úrokových sazeb. Samozřejmě, že vyšší úroky přinesly nějaká rizika, ale ta aktuální panika byla neočekávaná. To je jev, kterému se říká černá labuť, nebo black swan.

Patnáctileté období nulových úrokových sazeb vedlo to k tomu, že přežívalo mnoho projektů, které by jinak neměly na přežití nárok, vznikala spousta investičních strategií, které vůbec nedávaly smysl. Navíc firmy, které potřebovaly bezpečná, tzv. „safe haven“ aktiva, nakupovaly instrumenty s nulovým nebo velmi malým výnosem. Pak, když začaly sazby růst, byly nuceny je přeceňovat.

To byl i jeden z důvodů, proč zkrachovala SVB: držela dluhopisy jako jistotu likvidity, ale bohužel je musela prodávat se ztrátou., protože mezitím narostly výnosy, takže cena dluhopisu poklesla.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi

Těch lekcí byla spousta. Hlavní ponaučení je, že je důležité zůstat zainvestovaný ve kvalitních firmách, a pokud držím akcie firem, které nejsou například v zisku, ale jejich ocenění je velmi vysoko, je dobré se těchto společností v prostředí vyšších sazeb zbavit. Jsou to právě tyto společnosti, které potřebují levný kapitál k lepení stávajících dluhů a nějakému růstu.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Já osobně jsem si z roku 2022 do roku 2023 přinesl, že se pravděpodobně posouváme z období velmi laciných peněz (0–2 % p.a.) do doby, kdy se úrokové sazby spíše budou pohybovat na rozhraní 2–4 % p.a. Též jsem se utvrdil, že neexistuje žádná bezriziková investice.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

V ekonomice, i mezi investory jak institucionálními, tak i drobnými, je stále hodně volných prostředků, takže korekce a propady cen, byly (a jsou vlastně i dnes) během několika dní vystřídány optimismem a vlnou nákupů.

Situaci může vyřešit vyšší inflace, která snižuje disponibilní příjem spousty lidí. Krátkodobě to překonají z rezerv, které přes Covid naakumulovali, ale čím déle budou inflační tlaky přetrvávat, tím to bude těžší. A nervozita, kterou teď vidíme ve finančním sektoru, to muže ještě akcelerovat nebo zhoršit, neboť omezí přístup k úvěrům.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi

Nejdůležitější budou všechny třídy aktiv, ale každá bude mít své místo na výsluní v jiný okamžik. Je těžké odhadovat, kdo sebere nejvíce pozornosti, ale nejlepší pozici mají státní dluhopisy. Jejich ceny dramaticky klesly, nabízí zajímavé výnosy a případná recese může vydělat na kapitálovém výnosu nemalé peníze s relativně malým rizikem. Zajímavé budou menší technologické společnosti, jejichž akcie si prochází za poslední dva roky peklem, a kvalitní akcie, kde se vytváří příležitosti.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Vždy je důležité, z jakého úhlu pohledu se na investici díváte. V privátním bankovnictví se primárně soustředíme na dlouhodobé investování a ochranu majetku. Z našeho nedávno zveřejněného Wealth reportu nicméně bylo patrné, že mezi dolarovými milionáři nadále představují nejzajímavější příležitosti i pro následující období akciové investice. V naší optice nadále zůstává v popředí energetika. Na druhou stranu se však díky nárůstu úrokových sazeb otevřel potenciál dluhopisových investic, a tak je nadále dobré se na své portfolio dívat jako celek, který má dlouhodobou perspektivu a tu a tam někde ubrat a naopak někde přidat.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Pro investice je obvykle nejzásadnější vývoj na akciových trzích. To ovlivňuje jak výkonnost fondů, tak ETF, ale i sektorových nebo tematických řešení. Přeneseně pak také výkonnost dluhopisů nebo atraktivitu hotovosti. Pokud máte na mysli, co je v roce 2023 rozumné investičně, pak jsou to dnes podle našeho názoru spíše dluhopisy, které mají lepší poměr rizikovosti a výnosového potenciálu.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi

Sentiment se velice rychle mění, a to v závislosti na vývoji inflace a následné reakce centrálních bank. Vše může výrazně zamíchat také recese, ale znovu jde o něco, co nelze odhadovat. Základní scénář je takový, že nervozita může doprovázet celý rok, jelikož zpožděné efekty vyšších sazeb dopadnou na ekonomiku ve druhé polovině letošního roku. To bude ovlivňovat celý trh napříč třídami aktiv.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Asi nikoho nepřekvapí, že ještě v prvním pololetí je potřeba pracovat s možností vysoké volatility, nicméně ve druhé polovině roku již budeme mít více dat a též uvidíme, jak se podařilo či nepodařilo centrálním bankám ovlivnit hodnotu inflace. Pokud se inflace dostane do přijatelného pásma, pak již trh nebude muset zvažovat další růst úrokových sazeb a následně se bude na tento stav adaptovat, protože vyšší sazby tu s námi budou pravděpodobně déle, než si mnozí v roce 2022 mysleli.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Sentiment hraje na trhu zásadní roli. Vůbec se ale nedá předvídat, je to vidět za poslední tři měsíce tohoto roku. Nejdříve byl sentiment pozitivní, protože investoři většinově uvěřili , že sazby dosáhly vrcholu, protože inflace vrcholila na konci roku 2022. Pak zase ne, protože trochu překvapivě přišla druhá vlna inflace v USA a centrální banky avizovaly pokračování hodně restriktivní politiky, no a v posledních dnech se tady objevila panika ve finančním sektoru, takže opět někteří spekulují, že centrální banky už raději nebudou sazby příliš zvyšovat.

Je to dobře nebo špatně? Co je důležitější – vyšší sazby nebo stabilita trhu? Co je horší pro ten trh?

Kdybych věděl, jaký bude sentiment, pak už se jen sluním.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi

Pokud bych měl vybrat jeden ukazatel, bude jím inflace. Ta bude ovlivňovat, co udělají centrální banky, a to je důležité pro přísun kapitálu na trhy. Zajímavé také budou předstihové ukazatele PMI, které předpovídají, jaké momentum chytla ekonomika. Jakmile se trh zbaví nervozity kolem úrokových sazeb a inflace začne klesat, bude nás zajímat hlavně ekonomický růst a následný růst nebo pokles ziskovosti u firem.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Důležité jsou úrokové sazby, inflace i politika Fedu. Ze staré traderské poučky „nikdy nebojuj s Fedem“ lze vyčíst, že Federální rezervní systém bude nadále klíčovým hráčem.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Všechno nejvíc ovlivňuje ekonomika, inflace a vývoj na akciových trzích. Inflace, sazby, politika Fedu, korporátní výsledky firem, regulace, daňové politiky; těch věcí je strašná spousta. Sledovat je nutné všechny faktory. Kapitálové trhy jsou komplexní, je nutné je vnímat jako celek. Jsou volatilní, ovlivnit je může úplně všechno a v čase se dopad těchto parametrů mění.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi

Mám v portfoliu zatím mnohem více státních dluhopisů a čekám na zajímavé příležitosti. Diverzifikaci příliš neřeším, pokud mám společnosti, které chci nakoupit a jsou třeba ve stejném sektoru. Vlastně bych rád portfolio více zkoncentroval v růstových společnostech, kterým začnou klesat výrazně zisky, ale jejich produkt nebo služba je něčím unikátní. Nyní jsou příležitosti hlavně v energetickém sektoru a hodnotových společnostech.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Při správě portfolia je potřeba zachovat chladnou hlavu, nepodléhat unáhleným rozhodnutím, ale naopak vše brát s rozvahou a zapojit již nabyté zkušenosti. Jednou z takových je, že aktuálně při současných úrokových sazbách je lepší investovat volné prostředky do společností s menším zadlužením a do těch, které generují cash flow a přerozdělují je ve formě dividend, než do těch, které v době nulových úrokových sazeb slibovaly vysoké výnosy, ale ve valné většině generovaly spíše ztráty a aktuální růst úrokových sazeb jim činí velké problémy.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Již od posledního čtvrtletí 2021 preferujeme spíš defenzivní tituly, hledáme firmy hodnotové se silným cashflow a na tom se nyní nic nemění. Pořád jsme v době rostoucích nebo vyšší sazeb, proto je preference hodnotových strategií větší než strategie růstová. Stockpicking je důležitější než kdy jindy. Zatímco v předchozích letech šlo nahoru úplně všechno, teď jsou v rámci sektorů mezi jednotlivými tituly veliké rozdíly ve výkonnosti.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi

  • Occidental Petroleum, protože sektor energetiky má stále kam růst a Occidental má velmi dobrou pozici jako producent ropy.
  • Google, protože „prohrává“ bitvu o umělou inteligenci, ale přitom jde o firmu, která vymyslela spoustu AI aplikací, které se však nikdy nedostaly na trh.
  • Palantir, protože se může dostat do zisku, zvětšil obchodní oddělení a jeho vliv na Ukrajině pomáhá k akvizici dalších klientů.
  • JP Morgan, protože krach menších regionálních bank vždy posílí ty největší hráče.
  • ČEZ, protože to nejlepší má již za sebou, výhled pro zisky začne meziročně klesat a ve hře je také zestátnění výroby.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Jednotlivým akciím se věnují zejména kolegové portfolio manažeři, ale pokud bych měl odhalit pár jejich investic, které mají v portfoliu, tak z titulů na domácím trhu jsou to ČEZ či Komerční banka a v zahraničí to jsou akcie společností BAE Systems Pls, Cameco, Vonovia SE a Volkswagen.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Obecně spíše na ty, které jsou méně citlivé na úrokové sazby a mají méně cyklický charakter svého podnikání. V případě úrokových sazeb se sice situace po krachu amerických bank a problémech švýcarské Credit Suisse krátkodobě změnila, takže trh upravil svá očekávání a cyklus zvyšování úrokových sazeb by měl být u konce rychleji. Vzhledem k stále vysoké inflaci platí, že centrální banky nemohu začít snižovat úrokové sazby tak rychle, jako například v Covidu. Současná problematická situace ve finančním sektoru by se mohla postupně propsat do reálné ekonomiky. Vyspělé ekonomiky by tak postupně měly zpomalovat svůj výkon, což dopadne na zisky společností. Proto stále dávají smysl defenzivněji orientované tituly.

Zdeněk Pavlík Zdeněk Pavlík Amundi

Vyvaroval bych se korporátním dluhopisům, pokud nejde o větší společnost, která je schopna ručit dostatečně velkými aktivy. Koukal bych na dluhopisy větších bank a korporátů, vše ostatní je dle mého názoru nesmysl a příliš velké riziko, které můžete s mnohem větším klidem podstoupit na akciovém trhu, jenž vás dokáže lépe odměnit. Jediné dluhopisy, které bych sám koupil a někomu doporučil, jsou státní dluhopisy nebo dluhopisy, které mohu kdykoliv koupit a prodat na finančním trhu za tržní cenu.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Aktuální nastavení dluhopisového trhu po dlouhé době nabízí možnosti zajímavého výnosu a přijatelného rizika. U portfolia dluhopisů zůstává velmi důležitá diverzifikace a právě dluhopisové fondy nabízejí rozložení rizika na více společností a v dnešní turbulentní době také na více sektorů i kontinentů.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Zvolit aktivně spravovaný dluhopisový fond, který pracuje s durací. Aktuálně vyšší volatilita nahrává opatrnosti. S tím, jak se situace pravděpodobně bude uklidňovat, tak portfolio manažer bude zvyšovat duraci s cílem profitovat z budoucího očekávaného snižování úrokových sazeb. Kdo chce menší kolísání hodnoty své investice, může si to nakombinovat. Například polovinu prostředků investovat do velmi krátkodobých fondů, které odvíjí svou výkonnost primárně od základní sazby ČNB. Druhou polovinu do zmiňovaného fondu, který nakupuje delší dluhopisy (má vyšší duraci)..

Zdeněk Pavlík Zdeněk Pavlík Amundi

Každý si musí vybrat sám, zda ho nějaký sektor konkrétně zajímá, nebo mu věří a podle toho hledat tématické ETF. Osobně bych doporučil investovat pouze do amerických indexových ETF na S&P 500 nebo Dow Jones. Zde jsou stále příležitosti. Na indexových ETF z Evropy nebo Asie už ta příležitost byla.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

ETF je fenomén, který je s námi 50 let a v posledních dvou letech se na popularitě indexového obchodování snaží postavit svoji budoucnost velké množství obchodníků roboadvisorů a též influencerů. Hovoří o jednoduchosti, která vždy nejvíce rezonuje s nízkými poplatky, jež někdy až příliš dávají do popředí, a tak trochu zapomínají, že investiční prostředí se země od země liší. Například v USA je velmi důležité, že existuje investiční účet, který sebou přináší daňové úlevy a tím se atraktivita tohoto druhu investic zvyšuje.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Nastavená strategie je klíčová. ETF sledují vybraný index, což je výhoda a nevýhoda zároveň. Například některá akciová ETF v sobě měla automaticky zahrnutou nedávno zkrachovalou americkou banku. Aktivně spravovaný fond může takovou problémovou banku vyprodat. Pro ETF dává smysl mít více různých ETF pohromadě, které mohou tvořit kompletní portfolio. Dnes už jsou na trhu například fondy, které portfolio složené z různých ETF tvoří.

Zdeněk Pavlík Zdeněk Pavlík Amundi

Zcela jistě energetické společnosti. V energetickém mixu hraje ropa a plyn velmi důležitou roli a především ropný sektor je výrazně podinvestovaný. Cena ropy nemá kromě recese vlastně žádný důvod klesat a naopak dává díky nízké aktuální produkci a investicím předpoklad, aby byla dlouhodobě dražší. Jde mimo jiné o vedlejší efekt ESG.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Neexistuje bezriziková investice, a tak by se každý měl zamyslet nad tím, jaké riziko je opravdu schopen akceptovat, a to nejen finančně, ale hlavně mentálně, protože je prokázáno, že největším nepřítelem investora je investor sám sobě. Podléháme emocím a následně nereagujeme racionálně. Někdy je prostě méně více a nemá smysl s tím chtít za každou cenu něco udělat.

To, že někdo z vašich známých vydělal na nějaké investici, neznamená, že bude takto úspěšný dalších deset let. Nicméně to nejdůležitější je začít investovat a mít disciplínu se o investicích chtít něco dozvědět. Peníze na spořícím účtu jsou dobrá investice do té doby, dokud rostou úrokové sazby, a pokud „číháte“ na tu správnou investici. Pokud ale nebudete klást otázky a hledat, pak nic nenajdete, úroky zase jednoho dne půjdou dolů a vy si budete říkat: „Proč já jsem tenkrát nic neudělal.“

Já osobně vždy volím kombinace, které se skládají jak z investic do ETF, tak do ostatních fondů jako private equity či ventures, a též si do portfolia koupím dluhopisy, podřízený vklad a jednotlivé akcie. Vše záleží na čase, který můžete investování věnovat. Pokud ho nemáte, tak je chytré část peněz investovat přes ETF a část nechat spravovat profesionály.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Jednak nástroje peněžního trhu, jako zdroj likvidity, neměly by chybět ani dluhopisy, které nyní nabízejí solidní výnos. Největší část by měly tvořit akcie, a teprve pokud mám navíc, pak má smysl směřovat k alternativním nástrojům jako private equity nebo podobně.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi

Příležitosti v Asii a Evropě již byly a na hostinu jste přišli pozdě. Můžete stále koupit akcie v těchto regionech, ale za zcela normální ocenění nebo být hodně selektivní. Zajímavý může být nyní bankovní sektor, který dostal ránu kvůli uzavření bank v USA. Osobně se orientuji hlavně na trh v USA.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Po delší době, kdy trhům dominovaly zejména americké trhy, protože měly alokaci na technologické společnosti, se díky poslednímu vývoji opět otevřela příležitost pro mix jednotlivých trhů. Svět se neustále mění a my máme to štěstí, že se umíme přizpůsobovat a hledáme řešení, protože pohyb kapitálu je to nejdůležitější v dalším vývoji.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Příležitosti jsou všude, jde jen o to, jak se vám podaří sestavit portfolio. Dnes se nedá zobecňovat. Letos je podstatnější stockpicking, tedy výběr jednotlivých titulů, než regionální alokace.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi

Tituly na pražské burze mohou být zajímavé pro hodnotové investory. Řada akciových titulů nabízí zajímavou dividendu, ale výhled pro místní tituly není příliš pozitivní. Bankovní sektor bude bojovat s daní z neočekávaných zisků, tudíž nás zde nečekají žádné výrazné zisky.. ČEZ na meziroční bázi zisky zvyšovat nebude, jelikož se situace v energetice uklidnila, a proto nevidím důvod, proč akcie za aktuální ceny kupovat. Museli bychom na trh Start, kde je na zajímavých cenách Pilulka. Kdo se bude chtít orientovat pouze na pražskou burzu, uteče mu řada mnohem zajímavějších příležitostí.

Štěpán Hájek Štěpán Hájek XTB

Pražská burza by neměla chybět v portfoliu domácích investorů, ale její zastoupení nemůže tvořit 100 procent. Trh se za posledních 25 let neustále zmenšuje a nové emise s velkou tržní kapitalizací nepřichází. Bohužel neustále recyklujeme pozůstatek kuponové privatizace a vysoké dividendy a česká měna udržela část investorů na domácím trhu. Přes veškeré překážky, které poslední doba přinesla, se pozitivně díváme jak na energetickou společnost ČEZ, banky a též Colt.

Roman Koděra Roman Koděra J&T Banka

Obecně je trh v Česku je zajímavý pro ty, kteří hledají vysoký dividendový výnos. Příležitosti tu jistě jsou, ale na druhou stranu ten trh je velmi malý. Větší část trhu tvoří banky a ČEZ, což jsou všechno subjekty postižené windfall tax, takže profitabilita je zamlžená.

Petr Zajíc Petr Zajíc Amundi