Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Pay-as-you-go & cloud

Pay-as-you-go & cloud

Pay-as-you-go a privátní cloud – platit má smysl jen za to, co skutečně používáte

Jednou z nejdůležitějších výhod cloudu je pro mnoho firem transparentní systém plateb rozložených v čase. U produktů pronajímaných formou služby tak firma platí stabilní měsíční poplatky a nemusí se zatěžovat plánováním rozsáhlých investic do vlastní infrastruktury, její obnovy a správy. Ne ve všech případech lze ale přechod do veřejného cloudu realizovat. Pokud firma vyžaduje kontrolu nad daty nebo do veřejného cloudu nechce, může mít neomezenou kontrolu nad vlastní infrastrukturou s pay-as-you-go modelem známým z veřejných cloudů. O službě Geetoo Scale jsme se bavili s Program Directorem ze společnosti Geetoo Michaelem Trousilem.

Jaké jsou běžné modely plateb za cloud, respektive IT infrastrukturu?

Platby se dají jednoduše rozdělit do dvou kategorií, na měsíční a jednorázové. Měsíční poplatky jsou typické právě u cloudových služeb, ať už jde o infrastrukturu, nebo software formou služby, kde jde nejčastěji o modely IaaS, SaaS a PaaS (infrastruktura, software nebo platforma jako služba). Stále se ale nejčastěji technologie pořizují „za hotové“, tedy investicí do vlastního majetku, kdy firma jednou za čas vynakládá vyšší finanční částku.

Nedávno jste spustili nový produkt Geetoo Scale ve spolupráci s J&T Leasing. Můžete k němu povědět víc?

Službu Geetoo Scale ve většině případů poskytujeme v lokalitě zákazníka, kterému tak zůstává kontrola nad provozem systému, tedy tak jak byl zvyklý, ale s tím rozdílem, že k tomu dostává benefity ze světa cloudu, jako je třeba možnost platit pouze za spotřebovaný výkon v modelu pay-as-you-go neboli zkráceně PAYG.

Služba je nejvhodnější pro firmy, které do cloudu z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí. Geetoo Scale stojí na pomezí světa cloudu a pořízení vlastního hardwaru, takže je ideálním způsobem, jak „ochutnat“ svět cloudu v bezpečí svého datového centra či serverovny.

Příliš praktické využití nenacházím u startupů, kde vlastnictví či provoz hardwaru není obecně příliš populární. V jejich případě dává větší smysl využít klasický veřejný cloud.

Jak jsou za Geetoo Scale tedy účtovány poplatky?

U produktu Geetoo Scale po analýze celého prostředí stanovujeme dvě hranice. Té první říkáme „základní kapacita“ nebo chcete-li baseline, která by měla odpovídat firemním potřebám zdrojů v momentálním stavu. Nad rámec této baseline zákazníkům vždy doporučujeme nastavení druhé hranice zvýšené nejčastěji o 20 procent, která je firmě kdykoliv k dispozici a za níž jsou poplatky účtovány jen v případě jejího využití. Pro služby typu storage je poplatek například určen cenou za jeden gigabyte a zákazník tak vždy platí pouze to, co reálně spotřeboval.

Dokážete na příkladu uvést, jak může Geetoo Scale firmě pomoci?

Mohu to uvést na příkladu zákazníka, který stál před rozhodnutím modernizovat technologie ve svém datovém centru. Jeho záměrem bylo vydat se cestou služby, z bezpečnostních důvodu byl ale klasický veřejný cloud ze hry, jelikož hlavní podmínkou byla plná kontrola nad firemními daty.

Pomocí Geetoo Scale jsme zajistili dodání technologií formou služby přímo do datacentra zákazníka, kdy jsme po analýze dokázali stanovit baseline o 30 procent níže, než bylo v původním záměru. Zákazník tak hned ze startu ušetřil prakticky třetinu rozpočtu a zároveň dostal záložní výkon schopný vykrýt případné krátkodobé výkyvy a budoucí rozvoj formou PAYG.

Téma podporují

Geetoo

Na obsahu spolupracovali

Michael TrousilMichael Trousil

Začínal jako obchodník před více než 10 lety, prošel si několika pracovními pozicemi. Nyní již více než šest let působí v Geetoo. Aktuálně má v roli Program Directora odpovědnost za etablování služby Geetoo Scale na středoevropském trhu.

Načítám vyhledávání...