Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Změny v návrzích a realizaci kanceláří

S novou dobou se mění i požadavky firem. Na návrh i samotnou realizaci

Po čem je nově největší poptávka?

Apolena Weissová: Po komplexním řešení pracovních prostor, neboť účel kanceláře se zcela zásadně odklonil od funkce individuální práce u stolu. Prostory je třeba více přizpůsobit tomu, co lidé opravdu v sídle společnosti potřebují. Nové zóny pro spolupráci, vzájemné setkávání, vybavení pro hybridní spolupráci, prostory pro kreativní práci, ale i tiché zóny pro hlubokou soustředěnou činnost.

Každá firma a každé oddělení či tým uvnitř firmy jsou jiné a pro kvalitní návrh je potřeba společnost do detailu poznat. K tomu slouží služba workplace consultancy, bez které nelze zajistit opravdu kvalitní návrh interiéru.

Často začínáme celofiremní inspirační prezentací nových trendů a možností v pracovních prostorech dané firmy, během níž také objasňujeme všechny dotazy a případné obavy z nového pracovního konceptu. Poté následují workshopy se zaměstnanci, během kterých se snažíme poznat pracovní rutiny, prostorové potřeby, týmového ducha, kulturu, atmosféru v oddělení, ale i zdali jim vyhovuje lokalita nebo zda by měli v prostorách zájem o místnosti, jako je dětský koutek, místnost na odpočinek či protažení.

Nedílnou součástí poznávací fáze jsou i strategické rozhovory s managementem společností, kdy nás zajímá, kam firma chce směřovat, která oddělení se budou rozrůstat nebo která oddělení by se měla více propojovat.

Na základě toho stanovujeme ideální zónování a rozřazení do „sousedství“ podle tzv. workplace person. Nestane se tedy, že by u sebe seděly týmy, které by se navzájem rušily. Výsledkem je počet metrů, který firma potřebuje, a konkrétní podklad pro návrh interiérů.

Jak lze vhodně kombinovat a integrovat sdílená pracovní místa?

Apolena Weissová: K zavedení flexibilního konceptu musí firma splňovat určité předpoklady. Zaměstnanci by měli mít „soft skills“ v podobě vedení týmů založeného na důvěře, ne na fyzické přítomnosti. Týmy by si měly vyjasnit principy spolupráce a vzájemná očekávání, například jakým způsobem používají kalendář, v jakých hodinách musí být kolegové zastižitelní a podobně.

Fyzickými předpoklady pro pracoviště jsou výškově nastavitelné stoly i monitory nebo akustické paravány, samozřejmostí je každodenní úklid zajištěný externí firmou a přítomnost dezinfekčních prostředků. Důležité je nepodcenit ani etiketu na pracovišti: dodržovat clean desk policy a rezervací pracovních míst, neobsazovat zbytečně velkou zasedací místnost schůzkami dvou lidí, netelefonovat v otevřeném prostoru a podobně.

Jak vnímáte trend plně remote společností? Myslíte si, že je toto nastavení pro standardní firmu udržitelné a z dlouhodobé perspektivy efektivní?

Erika Bohatá: Z mnoha analýz vyplývá, že lidé se zpět do kanceláře těší – potřebují tam. Výhody home office se ztrácejí v případě, že pracujete z domova každý den. Zaměstnancům chybí kontakt s kolegy, možnost sdílení know-how, ale i změna prostředí. Kanceláře jsou nyní více než kdy dříve místem pro potkávání a držitelem firemní kultury.

Martin Židek: Home office v hybridním způsobu práce funguje skvěle. Ale trvalý home office není udržitelný. Zaměstnanci začínají být neefektivní. Při návrhu kanceláří v novém normálu pracujeme s požadavkem klientů, který zní, že do kanceláře nemůžeme nikoho nutit, zaměstnanci se musí na návrat těšit. Jsem přesvědčený, že kanceláře nevymizí, jen se změní podle potřeb dnešní doby.

Hodně se také mluví o micro officech. Co si pod tím může koncový zákazník představit?

Martin Židek: Nic jako 100% open space, otevřený prostor bez nulového dělení, dnes neexistuje. Navrhujeme flexibilní prostory, které se přizpůsobují dané činnosti, kde jsou místa na soustředění, pro práci ve dvou, pro spolupráci, krátké schůzky, delší porady, pro relaxaci a tak dále. Micro office jsou odhlučněné boxy s vlastním přívodem vzduchu, elektřiny a světlem a podle velikosti slouží k telefonickým hovorům, soustředěné práci nebo rychlým schůzkám.

Je prokázáno, že kvůli jakémukoli vyrušení se do plné koncentrace navracíte několik minut. Když to vynásobíte počtem zaměstnanců, jde už o znatelnou ekonomickou ztrátu firmy, nemluvě o zhoršeném psychickém zdraví zaměstnanců. Micro office tomuto předcházejí.

Velkou věcí posledních let je určitě směřování k přírodním, udržitelným materiálům a doslova k většímu kontaktu s přírodou v rámci takzvaného biofilního designu. Některé kancelářské prostory tak připomínají botanické zahrady plné rostlin. Jaký typ rostlin je do kanceláře nejvhodnější a proč?

Erika Bohatá: Existuje nepřeberné množství druhů rostlin, které můžeme pro zvelebení kanceláří použít. Některé jsou pro tyto účely především z hlediska údržby vhodnější než jiné. Patří mezi ně především rostliny z čeledi áronovitých. Většina z nich pochází ze subtropických a tropických oblastí a vyznačují se vysokou odolností, což z nich činí vhodné pokojové rostliny. O zeleň se dnes starají specializované firmy, větší společnosti proto svěřují péči o živou květinovou instalaci profesionálům. Existuje i služba pronájmu květin.

Mají rostliny kromě estetického užitku i nějaký praktický význam?

Erika Bohatá: Z průzkumů vyplývá, že zaměstnanci, kteří pracují v útulném prostředí obklopeném flórou, jsou produktivnější. Když jste spokojení, lépe se soustředíte a nejste tolik ve stresu. Jednou z nejvýznamnějších funkcí živých rostlin v interiéru je jejich schopnost snižovat množství oxidu uhličitého a škodlivých látek vznikajících například z klimatizace.

Produkce kyslíku rostlinami pak snižuje dle studií nemocnost zaměstnanců o 10 až 15 %. Rostliny v interiéru navíc zvyšují vlhkost vzduchu, vážou na sebe nečistoty a prachové částice, ty rozměrnější snižují teplotu. Hlavně hustší porosty pak snižují hladinu hluku a celkově zlepšují akustiku v místnosti. V open space zelené stěny přirozeně rozdělují pracovní a relaxační zóny nebo chodbu od pracovních prostor. Rostliny mají zkrátka samé benefity.

Téma podporuje

Na otázky odpovídá

Martin ŽidekMartin Židek

Martin Židek působí již čtvrtým rokem v pražské firmě Capexus, která se specializuje na pracovní prostředí. Za sebou má designový koncept kanceláří pro T-Mobile nebo MSC.

Apolena WeissováApolena Weissová

Apolena Weissová je od roku 2019 Workplace Consultant společnosti Capexus. Podílela se na workplace strategii pro firmy jako T-Mobile, Productboard, Johnson & Johnson nebo KPMG. Je absolventkou oboru Budovy a prostředí na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

Erika BohatáErika Bohatá

Architektka působící již téměř 7 let v pražské firmě Capexus, která se specializuje na pracovní prostředí. Za sebou má více než deset let zkušeností v oboru a v Capexusu stála za návrhem kanceláří pro T-Mobile, Dáme Jídlo či Hello Bank.

Načítám vyhledávání...