Myco

Myco

Proč jsme vybrali Myco?

I když jsou plasty skvělé materiály, jejich využívání není udržitelné a představují velkou zátěž pro ekosystém. Startup Myco se rozhodl plasty nahradit, a to díky přírodním materiálům. Konkrétně jde o kombinaci odpadů z dřevozpracujícího a zemědělského průmyslu, jako jsou piliny, odpadní papír a konopné pazdeří. Jako pojivo pak slouží podhoubí, tedy podzemní část hub - takzvané mycelium, na což odkazuje i název firmy.

Mechanické vlastnosti takového materiálu je možné přizpůsobovat konkrétní aplikaci. Může být odlehčený jako expandovaný polystyren, ale také pevný a tvrdý jako dřevotřísková deska. Samotná výroba není energeticky náročná a nepoužívají se žádné další pro přírodu nebezpečné chemikálie. Výsledné produkty se ve vhodných podmínkách snadno rozloží a nic škodlivého po nich v přírodě nezůstane.

Myco během prvního roku a půl od svého vzniku vyvinulo způsob výroby, rozjelo pilotní malosériovou produkci, získalo také první zákazníky i investory. Čtrnáct milionů korun do něj vložili investoři z neformálního klubu investorů Garage Angels včetně Jiřího Hlavenky a fond JIC Ventures. Záměrem Myca je uplatnění materiálu ve vysokých objemech napříč obalovým i stavebním průmyslem.

Myco

Zakladatelé David MinaříkMartin JančaVladan KošutJan OstreziDavid Minařík, Martin Janča, Vladan Košut a Jan Ostrezi

www.myco.cz

Vize do budoucna

Cílem Myco je přinést na trh udržitelný biodegradabilní materiál založený na přírodním procesu růstu podhoubí, který bude využitelný v průmyslovém měřítku a bude tak mít opravdový ekologický dopad. Materiál z odpadu a mycelia dokáže nahradit některé (jednorázové) plasty - jako například pěnový polystyren - či materiály pojené škodlivými chemickými látkami.