Nadace Tipsport sází na sport bez odpadu

„Zodpovědné odpadové hospodářství na stadionech je pro nás jasnou volbou, nikoli pouze možností,“ říká ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.

Nadace TipsportNadace Tipsport

tipsport

Foto: Tipsport

Lucia Štefánková, ředitelka Nadace Tipsport

Ekologie ve sportu je v Česku poměrně nové téma, které Nadace Tipsport otevírá ve velkém. Dlouhodobě se věnuje oblastem zaměřeným na ochranu klimatu. Ať už jde o dva a půl tisíce stromů vysazených sportovními komunitami a dalšími dobrovolníky, elektrická kola v Berouně či podporu sdílených kol Nextbike napříč celou republikou. Velký úspěch měl i nedávný grant Sázíme na klima, kde se rozdělily dva miliony korun mezi organizace přinášející eko řešení a eko inovace, které podporují adaptaci na změny klimatu a mají prokazatelný pozitivní společenský dopad.

Spojení se sportem se pro Nadaci Tipsport přímo nabízí Výsadba stromů kolem sportovišť i péče o ně byla jen začátkem, ekologie ve sportu nabízí podstatně širší pole působnosti. „Ve světě se udržitelností a zodpovědným odpadovým hospodářstvím na stadionech už zabývají, u nás to zatím téma nebylo. To chceme změnit, je to obrovské téma s velikým potenciálem pro společenskou změnu. Jde nám o reálný pozitivní dopad, měřitelnou změnu a pilotní projekt z druhé poloviny roku 2023 nám ukázal, že to je možné,“ vysvětluje motivaci Nadace Tipsport její ředitelka Lucia Štefánková.

Jen v rámci fotbalové první ligy se na stadionech objeví 1,5 milionu fanoušků za rok. „Jako nadace s napojením na svět sportu, pro kterou je ekologie jedním ze zásadních témat, cítíme povinnost tyto fanoušky oslovit. Zodpovědné odpadové hospodářství na stadionech je pro nás jasnou volbou, nikoli pouze možností, a evropská legislativa, ale také tlak veřejnosti tomu dodává na urgenci,“ doplňuje kontext Štefánková. Podporu zmiňovanému tématu doplňuje například i partnerství nadace na bloku Fotbal a udržitelnost v rámci Global Goals Summit 2024, kde Lucia Štefánková vystoupí i jako přednášející.

Po lokty v odpadcích

Po milionu a půl prvoligových fotbalových fanoušcích zůstane ročně na 75 tisíc kilogramů odpadu. Až 80 procent z toho není pořádně vytříděno. Nejen to se snaží změnit nový projekt Sport bez odpadu. Nadace Tipsport společně s experty z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) spustila v roce 2023 pilotní ročník. INCIEN nadace zvolila proto, že dokáže zajistit ověřená data a na jejich základě postavit sérii doporučení, která budou užitečná všem sportovním klubům. Do projektu se v rámci pilotu zapojily čtyři české fotbalové kluby: Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc, FK Pardubice a FK Teplice.

Prvním krokem bylo prozkoumání stovek kilogramů odpadků na stadionech zmíněných klubů. Bylo třeba odebrat vzorky ze všech míst, kde se odpad hromadí. Došlo tak na odpadkové koše v diváckých sektorech, v zázemí klubu, provozovatelů občerstvení i v kabinách hráčů. Z odpadových analýz provedených během několika utkání na čtyřech stadionech během podzimu 2023 vyplynulo, že prostor pro zlepšení je obrovský. Jen pětina odpadu patří do kontejnerů na směsný odpad, vše ostatní se dá vytřídit. Velkou ekologickou zátěž představuje jednorázové nádobí, především kelímky nebo plastové láhve, které končily v odpadcích obvykle zčásti plné. Pětinu objemu představoval kompostovatelný biologický odpad.

Víc třídících nádob, zálohované kelímky a edukace

Rozdíl v odpadové analýze na stadionech, kde fungují zálohované kelímky, byl markantní. Z výsledků dál vyplynulo, že chybí množství třídících nádob, a to jak v sektorech pro veřejnost, tak v samotném zázemí stadionů. „Pro nás byl start projektu zajímavý v tom, že jsme mohli detailně nahlédnout do provozu fotbalových stadionů. Oproti našim původním plánům jsme se rozhodli klubům finančně pomoci i s realizací opatření k udržitelnosti a změn na stadionu podle toho, co vyplynulo z analýz jejich aktuální situace,“ prozrazuje další kroky Zuzana Zděnková, manažerka projektu. Nadace plánuje například pořízení nádob na tříděný odpad do sektorů pro veřejnosti i do zázemí.

Zásadní je ale nejen snaha samotných klubů, nutná je také spolupráce ze strany fanoušků. „Proto posílíme i komunikační a edukační složku projektu, bez podpory návštěvníků či zaměstnanců a dobrovolníků na stadionech jen těžko dosáhneme výrazné změny. Naše investice tak budou oproti původním plánům vyšší, ale dává to smysl, tak není proč váhat,“ dodává manažerka nadace a spolupráci nabízí i dalším subjektům: „Rádi navážeme partnerství nejen se sportovními kluby, ale i se startupy a inovativními projekty, které si také přejí zelenější.“

Odpadový manuál na míru

Výstupem odpadové na zapojených stadionech bude proškolení personálu a zmiňovaná podpora v zavedení ekologických opatření a komunikační kampaně. Čtyřmi kluby to ale nekončí, projekt Sport bez odpadu nabídne tuto příležitost letos i dalším sportovním klubům. Na jaře pak vznikne univerzální inspirativní manuál s reprezentativními případovými studiemi, přístupný širší veřejnosti, který pomůže i dalším sportovištím lépe nastavit odpadové hospodaření a šetřit tak finanční i přírodní zdroje.

Zajímavá fakta o ekologii ve sportu

  • 76 % dospělých na celém světě sledují nějaký sport, v ČR je to dokonce přes 80 %
  • 68 % celosvětových sportovních fanoušků podporuje zelenou energii
  • 69 % sportovních fanoušků ve věku 16 až 24 let chce vidět, že sportoviště dělají více pro udržitelnost
  • jedna letní olympiáda vyprodukuje tolik CO2, kolik dvě města o velikosti Ostravy průměrně za celý rok
  • UEFA se zavázala dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku do roku 2040
  • Premier League Sustainability Ranking hodnotí všech 20 klubů na základě jejich ekologického úsilí
CC Brandstory

Článek vznikl ve spolupráci s Nadací Tipsport