Amazon se hodlá stát nejbezpečnějším pracovištěm na světě. Řeší i úrazy, které se můžou zdát úsměvné

Bezpečnostní školení je pro nás jen nutný základ, uvádí expert Amazonu. Firma nepodceňuje ani drobná rizika a vede nepřetržitý dialog se zaměstnanci.

AmazonAmazon

Amazon

Foto: Amazon

Budova Amazonu

28. dubna je den, kdy si celý svět připomíná důležitost bezpečnosti na pracovišti. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví byl stanoven v roce 2003 Mezinárodní organizací práce, což je projekt OSN. Distribuční centrum v Dobrovízi, kde společnost zaměstnává přes tři tisíce stálých zaměstnanců, má vlastní bezpečnostní oddělení, které má za úkol vytvořit pro zaměstnance co nejbezpečnější pracoviště. Odborníkům zde pomáhají také proškolení zaměstnanci, kteří se v oblasti bezpečnosti pracoviště chtějí dobrovolně angažovat.

„Důležité je, aby společnost měla správně posouzena rizika na základě vyhodnocení jejich pravděpodobnosti a závažnosti. Velice často se podceňuje například obyčejná chůze po schodech, což je sice pro většinu lidí banální věc, ale statistiky ukazují, že právě při ní dochází k největšímu počtu úrazů, u kterých navíc hrozí velmi vážné poškození zdraví,“ říká bezpečnostní expert Petr Síkora ze společnosti Amazon

Podle něj také firmy podceňují drobné nehody nebo nebezpečné situace, které sice jednorázově nemusí vést k závažným zraněním, ale objevují se opakovaně. Pokud nedojde k efektivnímu vyřešení těchto chronických problémů, jednoho dne se mohou projevit ve formě vážného úrazu.

„V Amazonu evidujeme veškeré úrazy, které se na pracovišti stanou, třeba i pro někoho triviální říznutí papírem do prstu. Klademe vysoké nároky na bezpečnost a zdraví při práci, neustálé zlepšování procesů a s tím spojeným školením a vzděláváním zaměstnanců,“ doplňuje Síkora.

Amazon

Amazon pečlivě dbá na bezpečnost zaměstnanců

Vybavení pracovišť technologiemi dle současných standardů naprosto minimalizují rizika úrazu. Obsluha moderních zařízení dnes prakticky nemá šanci dostat se do kontaktu například s nebezpečnými pohyblivými částmi stroje a v případě chyby obsluhy se stroje automaticky vypnou. Pamatuje se však i na údržbu, při dodržování moderních postupů řízeného odpojení a uzamčení se dnes mnohem efektivněji chrání i osoby, které stroje servisují.

„Základem, na kterém budujeme naši kulturu bezpečnosti, je nepřetržitý dialog se zaměstnanci. Právě oni nám každodenně v rámci specializovaných programů předkládají svoje nápady na vylepšení pracoviště, které následně realizujeme,“ říká Petr Síkora z Amazonu.

Těžíme ze znalostí našich zaměstnanců a oni se velmi ochotně zapojují. Všichni totiž chtějí pracovat v bezpečném pracovním prostředí. Konkrétními příklady již zrealizovaných nápadů našich zaměstnanců jsou zlepšení jako zrcadla pro řidiče eliminující slepý úhel, přidání více lékárniček do provozu nebo změna organizace pracoviště.

Amazon

Amazon v Česku podniká od roku 2013

Bezpečnostní školení v Amazonu považují jen za nutný základ. Během prvního roku ve firmě absolvuje každý zaměstnanec celkem čtyři hodiny školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každé dva roky se pak konají opakovací kurzy.

Při práci v distribučním centru je však třeba dbát také na bezpečnost pohybů. Amazon proto vyvinul svůj systém pohybů doporučených v průběhu práce, říkáme mu ‚systém RSG‘ (Ready, Steady, Go, neboli Připravit, pozor, pohyb). Díky tomu je práce nejen snazší, ale především pohodlnější a bezpečnější, protože páteř a klouby nejsou tolik zatěžovány.

Společnost kromě toho nabízí i individuální koučink související s bezpečností pro každou pozici, který poskytuje tým čtyř koordinátorů a dvou specialistů BOZP. Více než 130 zaměstnanců je také proškoleno v poskytování první pomoci.

„Pravidelně také analyzujeme procesy a snažíme se je vylepšovat právě za účelem zvýšení bezpečnosti našich zaměstnanců. Každou směnu navíc zahajujeme bezpečnostním tipem, protože vzdělávání vyžaduje průběžné opakování platných pravidel. Bezpečnostní tipy jsou ostatně v distribučním centru rozmístěny na samotných pracovištích,“ vysvětluje Síkora.

Amazon

Amazon provozuje distribuční centrum v Dobrovízi u Prahy

Zaměstnanci mají k dispozici ochranné prostředky jako vesty, špunty do uší nebo ochranné rukavice. V provozu je umístěno 17 automatů, kam si kdykoliv v případě potřeby mohou dojít pro nový kus. Místa, kde práce probíhá vestoje, jsou vybavena ergonomickými rohožemi a pulty mají výšku umožňující bezpečnou a pohodlnou práci.

„Proškolené dobrovolníky, kteří pomáhají přímo v rámci pracoviště, nazýváme ambasadory bezpečnosti a aktuálně je jich jen v dobrovízském distribučním centru přes deset. Na směnách se střídají, a kromě bezpečnosti řeší i svoji běžnou pracovní agendu. V rámci čtyřdenního pracovního týdne, který v Amazonu funguje, kupříkladu jeden den pracují na zlepšování bezpečnosti, zbylé tři dny balí objednávky pro zákazníky,“ dodává Síkora.

Na každé směně pak řídí bezpečnost dva až tři pracovníci. Jejich úkolem je provádět kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů, například zda jsou příslušné nástroje a prostředky na správných místech, nebo jestli zaměstnanci využívají potřebné bezpečnostní vybavení, případně sbírají zpětnou vazbu od zaměstnanců.

CC Brandstory

Článek vznikl ve spolupráci se společností Amazon