Na investice do nemovitostí není třeba rezignovat ani v době drahých hypoték. Řešením jsou realitní fondy

Ceny realit totiž vykazují dlouhodobě rostoucí trend, popisuje společnost INVESTIKA. Z investic mohou profitovat i ti, kteří si nemohou koupit celou nemovitost.

INVESTIKAINVESTIKA

investika2023-petr-cizek-05-min

Foto: INVESTIKA

Petr Čížek, předseda představenstva společnosti INVESTIKA

Češi jsou dlouhodobě nejen příznivci vlastního bydlení, ale ještě donedávna také nákupů bytů a domů „na pronájem“. Motivací k tomu byly historicky nejlevnější hypoteční úvěry a prudké zvyšování cen rezidenčních nemovitostí a nájmů. S nárůstem inflace a úrokových sazeb v posledních dvou letech se ale dostupnost investičních nemovitostí výrazně zhoršila. Na investice do realit, jejichž ceny vykazují dlouhodobě rostoucí trend, však není třeba rezignovat. Také dnes z něj mohou profitovat i ti, kteří si nemohou nebo netroufají koupit celou vlastní nemovitost a starat se o ni. Umožňují jim to realitní fondy, které svým investorům nabízejí podíl na miliardových nemovitostech a nájmů od bonitních nájemců.

V současném nejistém a rychle se měnícím světě je finanční nezávislost a budování dlouhodobé finanční stability stále důležitější, zvláště pro střední a mladší generace. Ty se vzhledem ke stárnutí populace a rozšiřujícímu se deficitu státního důchodového účtu budou muset samy postarat o výrazně větší část svého příjmu po odchodu do důchodu než dnešní penzisté.

Jedním z klíčových faktorů, které mluví ve prospěch nemovitostních fondů, je stabilita a spolehlivost investice. Pokud má investor zájem o dlouhodobé investování, tak správně zvolené a diverzifikované portfolio komerčních nemovitostí má tendenci udržovat nebo spíše zvyšovat svou hodnotu v průběhu času, a to i přes kolísání ekonomiky a finančních trhů. Investice do realit představuje investici do reálného, „hmatatelného“ aktiva, které má vždy nějakou kladnou hodnotu, což investorům například ve srovnání s cennými papíry přináší silnější pocit jistoty.

Důvodem stability výnosů realitních fondů jsou příjmy vyplývající z dlouhodobých nájemních smluv, které se navíc každoročně zvyšují o skutečnou inflaci, a diverzifikace jejich portfolia nemovitostí. Kvalitní nemovitostní fondy se zaměřují na rozmanité typy převážně komerčních nemovitostí, jako jsou kancelářské budovy, průmyslové a logistické areály či obchodní prostory, aby se vyhnuly přílišné závislosti na jednom konkrétním ekonomickém odvětví a tím snižovaly riziko ztráty hodnoty investice v případě, že se jednomu nebo několika málo odvětvím přestane krátkodobě dařit. Samozřejmostí by mělo být také různorodé složení nájemců a zemí, ve kterých fond nakupuje.

investika2023-petr-cizek-02-min

Foto: INVESTIKA

Petr Čížek, předseda představenstva společnosti INVESTIKA

Mezi přední české hráče na poli kolektivního investování se řadí investiční společnost INVESTIKA, která výše zmíněné splňuje do puntíku díky svému stejnojmennému vlajkovému produktu – realitnímu fondu INVESTIKA. Ten je již největším nebankovním fondem zaměřeným na nemovitosti a drobné investory v ČR a SR.

Profesionální přístup, udržitelnost a různorodost

Realitní fond INVESTIKA vždy usiluje o to, aby přístup ke správě nemovitostí v portfoliu fondu měl kromě dlouhodobě stabilní výkonosti také pozitivní společenský přesah. Prostřednictvím projektů, které fond financuje, jako např. nedávno otevřený volnočasový Butky Park u Galerie Butovice, zlepšuje kvalitu veřejného prostoru v lokalitě, kde je investice realizována. Tím fond dále zhodnocuje své nemovitosti a výnos pro své klienty.

Realitní fondy by ze všech výše uvedených důvodů měly být součástí každého investičního portfolia, a to jako jeho konzervativní a stabilní část, která dobře odolává ekonomickým šokům a tržním výkyvům, a přitom dokáže v delším období překonávat inflaci.

molo_lipno_1-min

Foto: INVESTIKA

Projekt Molo na Lipně

„Šance, že uděláte absolutní chybu při investici do nemovitostí, je relativně malá. Pokud jsou v portfoliu realitního fondu nemovitosti s bonitními nájemci na dlouhou dobu, tak to dobře funguje i v nejistých dobách,“ vysvětluje výhody takové investice Petr Čížek, předseda představenstva společnosti INVESTIKA, kterou v roce 2015 spoluzakládal. Čížek investici do nemovitostního fondu zjednodušeně vnímá jako nákup cenného papíru v podobě nájemní smlouvy, která je však na rozdíl od cenného papíru zajištěna hodnotou příslušné nemovitosti.

„Můžu koupit dluhopisy společnosti, tedy cenné papíry s určitým výnosem, nebo si koupím budovu, kde je na 5 let tatáž společnost v nájmu a platí sjednané nájemné. Rozdíl je v tom, že pokud emitent dluhopisu selže a dluhopisy nesplatí, tak v případě ukončení nájemní smlouvy budova fondu i nadále zůstane,“ dodává.

Čísla hovoří jasně

Za osm let existence se společnost i její realitní fond rozrostly. K dnešnímu dni spravuje jen realitní fond INVESTIKA 15,6 miliard korun celkem 63 tisícům investorů. Fond INVESTIKA v současné době vlastní 49 různých nemovitostí, které jsou diverzifikovány jak podle typu, tak podle země, ve které jsou umístěny. Dnes jde o Česko, Polsko, Španělsko a Chorvatsko.

Více než polovina výnosů fondu již plyne ze zahraničních nemovitostí, což snižuje závislost výkonnosti fondu také na vývoji jedné ekonomiky a dál rozšiřuje diverzifikaci fondu. „Díky vysoké míře diverzifikace minimalizujeme riziko a závislost na jednotlivých ekonomikách a segmentech trhu. Myslím, že se můžeme směle označit za nejvíce diverzifikovaný fond tohoto typu na našem trhu,“ říká Petr Čížek.

Fond INVESTIKA v posledních dvou letech těží z polského realitního trhu, který mimo jiné i díky své velikosti skýtá mnohem více atraktivních nákupních příležitostí za často nižší ceny než v Česku. Pozitivní je i úspěšnost polského hospodářství, které bylo podle OECD v letošním 1. čtvrtletí nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. Zejména sever Polska, na který se INVESTIKA také zaměřuje, se stává i díky přístupu k moři čím dál více mezinárodním centrem byznysu. Polské nemovitosti, které vlastní fond INVESTIKA, tak využívají bonitní mezinárodní společnosti, jež platí podobný nebo i vyšší nájem než v Česku.

katovice_2-min

Foto: INVESTIKA

Administrativní budovy Face2Face Business Campus v Katovicích

Není proto divu, že svou dosud největší akvizici provedl fond INVESTIKA právě zde. V Katovicích za více než 100 milionů eur získal komplex dvou moderních administrativních budov Face2Face Business Campus. Třešničkou na dortu se stal čerstvý nákup exkluzivní historické budovy v nejprestižnější čtvrti Varšavy, která nabízí moderně zrekonstruované kancelářské prostory o pronajímatelné ploše 3 200 m2.

Přestože prakticky celý svět a zejména Evropu už třetím rokem trápí zvýšená inflace, nemovitostní fondy z ní dokáží paradoxně těžit. Dvouciferný růst spotřebitelských cen a útlum výstavby nových nemovitostí vedly ke skokovému růstu nájmů někde až o více než 20 procent. V době normální inflace by se přitom na takové navýšení čekalo deset let. Pokud se tedy v portfoliu fondu nacházejí kvalitní nemovitosti a bonitní nájemci a fond pracuje s inflačními doložkami právě jako realitní fond INVESTIKA, je inflace pro výnosy z nájemného obrovským, léta nevídaným impulsem. I díky tomu dvanáctiměsíční výnos korunové třídy fondu INVESTIKA činil ke konci června 6,23 procenta, což je nad cílovým výnosem 4 až 6 procent ročně. Od začátku svého fungování v roce 2015 už fond zhodnotil investice svých klientů o téměř 48 procent.

Srozumitelné investování

Společnost INVESTIKA si je vědoma, že Češi stále neinvestují dostatečné částky do natolik výnosných produktů, aby si v průběhu produktivního života vytvořili odpovídající bohatství zejména kvůli zajištění na stáří. Snaží se přispět k tomu, aby se postoj Čechů k investování změnil a aby se zmírnily stále přetrvávající obavy Čechů z investování. S cílem přiblížit investování každému využívá INVESTIKA portfolio srozumitelných a jednoduchých investičních produktů pod jednou střechou, které si investoři mohou snadno a přehledně spravovat pomocí online portálu. INVESTIKOU obhospodařované fondy již získaly důvěru více než 70 000 tisíc, kterým spravují 20,8 miliardy korun.

Mezi další fondy společnosti patří rovněž peněžní fond MONETIKA, který představuje investiční alternativu k tradičním spořicím účtům, vyhýbá se jakýmkoli omezením ve zhodnocování a nabízí přitažlivý roční výnos až 6,5 procenta.

Pro ty, kteří sledují hlavně dlouhodobé cíle, ať už jde o zajištění při odchodu do důchodu nebo podporu dětí při vstupu do dospělosti, funguje fond EFEKTIKA. Ten je vhodný zejména jako dlouhodobá dynamická složka investičního portfolia. Investuje do burzovně obchodovaných fondů (ETF), které zahrnují akcie firem zastoupených v prestižním indexu S&P 500. Díky fondu EFEKTIKA lze tak v českých korunách a s možností zajištění proti kurzovému riziku nepřímo získat podíl na globálních ekonomických ikonách, jako jsou Apple, Amazon nebo Coca-Cola.

Tlak na důchody

Ve srovnání se západní Evropou Češi investují méně do dlouhodobých aktiv, která mají potenciál generovat vyšší výnos. Češi proto stále kumulují méně úspor, než by bylo třeba zejména s ohledem na zhoršující se vyhlídky výše státních důchodů ve světle stárnutí české populace. Ty vyvíjejí silnější tlak na tvorbu vlastní rezervy pro zajištění na stáří než dříve.

Dle odborných propočtů by měl dnes Čech s průměrným příjmem odcházet do důchodu s úsporami ve výši nejméně dva miliony korun. Dnes však téměř šest Čechů z deseti, kteří odcházejí do důchodu, mají úspory jen do 250 tisíc korun a pouze 6 procent dnešních seniorů má na stáří naspořeno více než jeden milion korun, ukázal květnový průzkum agentury Ipsos.

Češi totiž finanční rezervy drží nejčastěji na běžných bankovních účtech, které nenesou prakticky žádný úrok a vystavují je tak nepříznivým dopadům inflace. Pro to, aby člověk získal do odchodu do penze dva miliony korun, přitom stačí odkládat přibližně 1 800 korun měsíčně po dobu 25 let do dynamického produktu jako např. fond EFEKTIKA s výnosem 7 procent ročně. V posledních letech před důchodem je vhodné tyto dva miliony korun ponechat v konzervativním produktu, jako je např. realitní fond INVESTIKA, který cílí na dlouhodobý stabilní výnos kolem 5 procent ročně. To by investorovi umožnilo čerpat rentu jako přilepšení k důchodu ve výši 15 tisíc korun měsíčně po dobu 17 let.

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut fondu, nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Hodnota investice do fondu může v čase jak stoupat, tak i klesat. Minulé či plánované výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s. dále upozorňuje, že MONETIKA, otevřený podílový fond může investovat více než 35 % čisté hodnoty aktiv fondu do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku stát, územní samosprávný celek členského státu nebo mezinárodní finanční organizace, jejímž členem je jeden nebo více členských států, a to ve vztahu k investičním nástrojům vydaným Českou republikou, Německem, Slovenskem, Rakouskem a Polskem. Více informací o fondech, včetně jejich investiční strategie, nákladů a poplatků, naleznete ve statutech fondů, ve sdělení klíčových informací a v dalších dokumentech, které jsou k dispozici v českém jazyce na internetových stránkách www.investika.cz.

CC Brandstory

Článek vznikl ve spolupráci INVESTIKA