Principy štěstí v práci nejsou o barevných kancelářích a banánech zdarma. Je to přístup k leadershipu

Časy se mění a o leadershipu to platí také. Tradiční přístup k budování týmů a firem přestává stačit. Co dělat jinak, líčí Michal Šrajer, který pomáhá budovat šťastnější firmy.

Michal Šrajer

Foto: Happiness@Work Live!

Michal Šrajer na konferenci Happiness@Work Live!

Časy se mění. A s nimi i to, jak pracujeme. Změn kolem nás je navíc čím dál více a dějí se čím dál rychleji. Nic nenapovídá tomu, že by se tato rychlost měla v budoucnu snížit. Ba naopak.

Proč měnit přístup k leadershipu?

Parafráze Darwinova citátu říká, že nepřežívají ti nejsilnější ani nejinteligentnější, ale ti, kteří se dokáží nejlépe přizpůsobit změnám. A v leadershipu to platí dvojnásob. Pokud se jejich rychlosti nepřizpůsobíme, brzy budeme jen stát opodál a přihlížet.

Všude kolem nás se objevují náznaky toho, že tradiční přístup k budování týmů a firem přestává stačit. Hierarchické řízení napříč organizací a zastaralý management zkrátka už dnešní dobu nezvládá. Vznikají proto nové typy organizací, postavené na úplně jiných principech. Bez řízení shora, bez hierarchie a s celistvým přístupem k lidem.

K přípravě na budoucnost ale není třeba hned rozbourat vše, na čem naše týmy a organizace stály dodnes. Důležité je začít u toho nejpodstatnějšího – u sebe a u lidí v našich týmech.

Souvisí to se štěstím v práci?

Principy štěstí v práci nejsou o barevných kancelářích a banánech zdarma. Už osm let na konferenci Happiness@Work Live! mluvíme o tom, že „štěstí v práci“ ve skutečnosti vychází z něčeho mnohem hlubšího.

A čím dál přesvědčivěji se ukazuje, že posun od managementu k novému leadershipu vede právě touto cestou. Lídři a lídryně musí přinášet do svých týmů a organizací inspiraci, rozvíjet psychologické bezpečí a důvěru, učit se a budovat učící se organizaci. Je to úplně jiná sada kompetencí, než byla potřeba v období, kdy změny nepřicházely tak rychle a bylo je možné snadno přehlížet nebo alespoň predikovat.

Happiness@Work Live!

Konference Happiness@Work Live! v roce 2022

Dříve se mohlo zdát, že si vystačíme s dobře nastavenými procesy a funkčním byznys modelem. A když nám naše „lidské zdroje” nebudou vyhovovat, zkrátka je vyměníme. Dnes začíná být jasné, že lidé tak snadno nahraditelným zdrojem nejsou. A právě to unikátní, co mohou do projektů a organizací vnést, jen tak automatizací a umělou inteligencí nenahradíme.

Lidé nejsou jen ozubená kolečka ve stroji, který stačí jednou za čas promazat a jejichž výměnou se nic nezmění. Změní se toho hodně právě v kultuře, důvěře i dynamice spolupráce.

Čtyři klíčové oblasti lídra/lídryně budoucnosti

Ukazuje se, že skvělých výsledků dosahují právě ti lídři a lídryně, kteří dokáží vyvažovat několik klíčových oblastí. Nejsou to tedy ti, kteří „jen” udrží absolutní soustředění na skvělé výsledky, nebo naopak řeší „pouze” skvělou atmosféru v týmu.

Jako skvělá cesta se jeví vyvažovat čtyři oblasti:

Zdraví. Začít je potřeba vždy u sebe. U toho, abychom měli dostatek energie, ze které budeme jako lídři čerpat my sami, ale i naše týmy. Je hromada přístupů, které k energii vedou. Nakonec to ale vždy začíná u dostatku pohybu, rozumného přístupu k jídlu, kvalitního spánku a vyrovnané mysli. Skvělý vedlejší efekt je, že přesně tyto stejné základní kameny také pomohou k budování dlouhodobě udržitelného zdraví a dodají nám tedy energii nejen teď, ale ještě i za mnoho let.

Růst. Druhou oblastí je vlastní rozvoj a růstový mindset. Je naší hlubokou lidskou přirozeností učit se stále něco nového a posouvat se tak kupředu. Pokud přijmeme, že jedinou jistotou je změna, nezbývá než si přiznat, že jedinou cestou je neustálý rozvoj. Od vlastního růstového mindsetu pak vede jasná linka k budování učící se organizace, která neustává na místě a přijímá nové impulsy tak, jak přicházejí.

Vztahy. Tím se posouváme ke třetí z klíčových oblastí skvělého lídra pro dnešek i budoucnost. Musí kolem sebe tvořit prostředí umožňující vznik hlubokých vztahů založených na důvěře. Už před lety ukázali v Google důležitost „psychologického bezpečí”. A není překvapením, že vše začíná právě u otevřenosti a ochoty lídra nebo lídryně pracovat se svou vlastní zranitelností a egem.

Výsledky. Poslední, ale rozhodně ne nejméně důležitou (ba naopak) oblastí, je porozumění a komunikace smysluplnosti výsledků společné práce. Snadno se na ni zapomíná a zůstává jen u definice KPI. Když se ale ponoříme o několik „Proč?” hlouběji, naprosto se mění přístup jednotlivců a v důsledku i celých organizací. Pokud máme možnost porozumět smyslu společné práce i našeho konkrétního střípku v ní, zapojení a chuť jít kupředu přichází téměř automaticky.

VVRZ

Výsledky, vztahy, růst a zdraví. VVRZ. Čtyři klíčové oblasti, mezi kterými by měl skvělý lídr či skvělá lídryně hledat rovnováhu. Žádnou z nich by neměli opomíjet. Odměnou bude organizace připravená reagovat na přibývající nenadálé změny i skvělá atmosféra mezi lidmi.

Vše se dá shrnout do čtyř slov. Jak už to ale bývá, je za nimi schováno mnohem více.

Happiness@Work Live!

Foto: Happiness@Work Live! řeší štěstí v práci

Konference Happiness@Work Live!

Tím nejdůležitějším nástrojem pro každého z nás by ale mohlo být, když se jednou za čas zastavíme a zkontrolujeme, že na žádnou z klíčových oblastí nezapomínáme. Pak jsme na dobré cestě. Na cestě vedoucí nejen ke skvělému leadershipu, ale také ke štěstí v práci.

Inspirací by mohla být třeba konference Happiness@Work Live! 19. 10. v pražském Kongresovém centru, kde bude stěžejním tématem právě Štěstí a leadership. Zajímaví řečníci jako Jos de Blok, Radvan Bahbouh, Olga Vlachynská, Mark C. Crowley a další se zaměří na nové směry vedení, které ukážou na reálných případech. Nebude chybět ani oblíbené HAPPY EXPO, kde se můžete seznámit s konkrétními nástroji a praktikami pro vytváření šťastného pracovního prostředí.

CC Brandstory

Článek vznikl ve spolupráci s Happiness@Work Live!