Dva miliony korun pro projekty s prokazatelným pozitivním dopadem. Nadace Tipsport sází na klima

V nové výzvě chce Nadace Tipsport přispět ke zmírnění negativních důsledků klimatických změn. Mezi inspirativní projekty rozdělí dva miliony korun.

Nadace TipsportNadace Tipsport

tipsport

Foto: Tipsport

Lucia Štefánková, ředitelka Nadace Tipsport

Projekty, které díky ekologickým řešením a inovacím přinášejí prokazatelný pozitivní společenský dopad: to jsou ty, které zajímají Nadaci Tipsport v nové výzvě, kterou vyhlásila. Letos se zaměřuje právě na téma ekologie a udržitelnosti. A mezi inspirativní projekty hodlá rozdělit dva miliony korun.

Sázíme na dobrou věc – sázíme na klima!

„Očekáváme, že grantovou výzvou Sázíme na klima 2023 oslovíme partnery, kteří přinášejí inovativní nápady a ekologická řešení. Podpoříme nejen neziskovky, ale i akademická pracoviště nebo startupy,“ vysvětluje Lucia Štefánková, ředitelka Nadace Tipsport.

Právě pro ně by mohl být nový grant zajímavý. „Udržitelnost, ekologický dopad a inovace jsou pro řadu startupů klíčové, což často souvisí s životním postojem mladých zakladatelů firem. Svou činností chtějí cíleně chránit životní prostředí a my jim v jejich snahách rádi pomůžeme,“ dodává.

Od biocenter až po edukativní kampaně

Škála aktivit, které Nadace Tipsport v rámci grantu Sázíme na klima 2023 podpoří, je opravdu široká. Finance mohou získat třeba ty zaměřené na biodiverzitu, péči o zeleň a krajinná opatření – ať už se jedná o budování tůní, revitalizaci mokřadů, přírodně sekané louky, protierozní opatření, ochranu stromů nebo jiné činnosti zaměřené na rekultivaci krajiny.

Šanci dostanou projekty, které pomáhají s adaptací na teplotní výkyvy, sucho či vlny veder – od nápadů, jež zefektivňují hospodaření s přírodními zdroji, až po ty, co přispívají k lepšímu mikroklimatu ve městech.

Zapojit se mohou projekty zaměřené na udržitelnou mobilitu a přinášející inovativní služby či produkty s prokazatelným společenským dopadem. Nadační podporu lze ale získat i na publikační či advokační činnost v oblasti ekologie nebo třeba na informační a edukativní kampaně, které cílí na změnu chování veřejnosti. O finance se můžou přihlásit mimo jiné patřičné výzkumy z akademické sféry.

Chytré aplikace mají zelenou

„Zajímají nás také inovativní technologická řešení, která pracují s efektivním využitím obnovitelných zdrojů, třeba s dešťovou nebo takzvanou šedou vodou. Oceníme ale i snahy o systémovou změnu a advokační kampaně nebo i mobilní aplikace, které se stanou pomocníkem na cestě ke změně chování a udržitelnému rozvoji,“ doplňuje Zuzana Zděnková, projektová manažerka nadace.

O výběru konkrétních projektů bude rozhodovat odborná komise, jedním z kritérií bude měřitelnost společenského dopadu.

tipsport

Zuzana Zděnková, projektová manažerka Nadace Tipsport

„Rádi podpoříme i projekty většího rozsahu, které potřebují dofinancovat část svých nákladů. Každý žadatel tak může získat až půl milionu korun. Minimální podpora na projekt je padesát tisíc, cílíme přeci jenom spíše na projekty s širším dopadem,“ říká projektová manažerka nadace Zuzana Zděnková.

Grantová výzva je otevřena až do 6. listopadu 2023. Více informací najdete na webové stránce věnované projektu.

Dělat správné věci správně

Podpora enviromentálních projektů a péče o životní prostředí byla jedním z prvních pilířů činnosti Nadace Tipsport, když v roce 2017 vznikla. Nadace sdružuje neziskové a dobročinné aktivity skupiny Tipsport a od samého začátku se věnuje výsadbám stromů. Nově se zaměřuje také na následnou péči o ně.

„Aby měl mladý stromek šanci přežít, musí být výsadba provedena odborně. Sázet stromy, které se dožijí jen několika let, je neekologické,“ vysvětluje Lucia Štefánková a v souvislosti s tím dodává: „I proto jsme například podpořili unikátní aplikaci Adbian, která analyzuje stabilitu konkrétního stromu a pomáhá tak předcházet zbytečnému kácení vzrostlých stromů. Další chytré aplikace rádi podpoříme v novém grantu.“

Nadace podporuje zmírnění dopadů klimatických změn a dlouhodobě se zasazuje o rozvoj ekologické mobility. K jejím dalším posláním patří zkvalitnění života obyvatel Berounska a podpora demokratických hodnot.

CC Brandstory

Článek vznikl ve spolupráci s Nadací Tipsport