Youtuber Kovy se pustil do boje s fake news. Mladé generaci přibližuje vážná témata zábavnou formou

Jiří SvobodaJiří Svoboda

0Zobrazit komentáře

Pohled na stránku trendů na českém YouTube napovídá, že ve většině případů český divák nedává přednost výukovému obsahu nebo takovým videím, která by se věnovala celospolečenským tématům. V určitých koutech globálně úspěšné videoplatformy se však začíná trend otáčet – díky již známým tvářím, jako je třeba Karel Kovář alias Kovy, se totiž mezi tři čtvrtě milionu jeho odběratelů dostávají zábavnou formou (infotainmentem) témata z oblastí technologií, politiky nebo i tolik probíraných fake news. V rámci posledního zmiňovaného tématu se za tím účelem Kovy spojil s organizací Člověk v tísni.

Pětidílný seriál nazvaný Kovyho mediální ring popisuje pět základních otázek, které by si měl klást každý při konzumaci mediálního obsahu (kdo, co, komu, jak, proč). V prvním díle například vysvětluje důležitost podepsaného autora a také rozdíl mezi veřejnoprávními a komerčními médii, přičemž se dotýká i vlastnictví médií. Série zaměřená na mediální gramotnost je součástí projektu Jeden svět na školách, který tvoří právě Člověk v tísni a videa má volně dostupná na svém webu.

Karel Kovář, kterého všichni znají jen jako Kovyho, při představování projektu řekl, že „dopady sociálních sítí a stovek informačních zdrojů na formování názorů a schopnost argumentace jsou drtivé“ a že dle jeho názorů nejsme na novou dobu připraveni. Jak uvedl pro server Aktuálně.cz, odkazoval tím mimo jiné na algoritmy, které uživatelům servírují personalizovaný obsah na sociálních sítích. Mnoho lidí dle jeho názoru nemá ponětí, jak algoritmy fungují, a tak například svou zeď na Facebooku považují za realitu.

Tématu mediální gramotnosti a jim příbuzných se Kovář věnuje víceméně kontinuálně. Namátkou, ve videu Kdyby byl Clickbait realita upozornil na problém zkreslujících a senzačních titulků, kousek zvaný Ví o nás všechno! zase pojednává o kauze Cambridge Analytica a o datech, které shromažďuje Facebook.

Mimo gramotnost sociálních sítích však Kovář zpracovává i politiku, lži politiků a fake news či komunální, parlamentní a prezidentské volby, tedy témata, která s mediální gramotností úzce souvisí. Kromě takto dedikovaných videí, jimiž se snaží mladou generaci vzdělávat, však motivy celospolečensky známých postav začaly postupně pronikat i do parodií či videí, která mají primárně pobavit. Například jedno z posledních videí zvané Pan premiér Youtube pracuje s politickými motivy, ale fakticky se jedná o parodii na určité typy obsahu na YouTube. Parodii na politickou scénu pak lze vidět například ve videu Putin. Kovy. Dubínek.

Parodie jako nosná síla pro vzdělávací videa

Kovář se netají tím, že jeho doménou jsou infotainmentová videa, která mají nejmladší generaci přiblížit důležitá témata. Kořeny toho, jak jsou zpracovávána, však sahají do minulosti dnes dvaadvacetiletého youtubera, jenž se dříve věnoval zejména parodiím až s bizarní zápletkou a patrně bez ambice na společenský přesah. Vyvstává však otázka, zda je takový přístup žádoucí i ve vážných tématech jako mediální gramotnost či fake news. Ostatně i první video v rámci Kovyho mediálního ringu je proloženo vtipy a klipy z populárních filmů.

kovy2

Co si tedy nejmladší diváci Kovyho mohou z edukativně zamýšlených videí vzít? Nezůstane jim v hlavě spíše než podstata sdělení vtipná a bizarní složka celého počinu? Ačkoliv celospolečenskou tématiku Kovy zpracovává stále častěji a videa mají statisíce diváků, dle počtu zhlédnutí si ho komunita stále nejvíce spojuje s parodickými písničkami a právě parodiemi na různorodá témata. První infotainmentové video se nachází mezi nejsledovanějšími videi Kovyho na třináctém místě, z výše zmiňovaných témat je však k nalezení první až ve třetí desítce.

Zábava, nebo poučný obsah?

Z nejvýznamnějších youtuberů se o formát, který je mostem mezi zpravodajstvím a zábavou, pokouší mimo jiných GogoManTV, který je nejodebíranějším youtuberem na slovenské scéně. Jeho série Hashtag s podtitulem News with Gogo se věnuje vždy zhruba v deseti minutách široké paletě pěti témat. I v jeho případě jde zejména o vtipně laděný formát, který se ale dotýká i například slovenské politiky. Nicméně i tohoto youtubera si diváci spojí spíše právě s vtipnými videi z minulosti.

Zůstává tak otázka, do jaké míry může být Kovyho infotainment u závažných edukativních témat včetně mediální gramotnosti přínosným pro mladého diváka, nebo se spíše jedná o další způsob, jak publikum pobavit a nosné informace budou tvořit jen část veškeré produkce. Je pravdou, že na YouTube existují kanály, které se čistě edukativním obsahem zabývají, ale po youtuberech, kteří své publikum vybudovali na zcela jiném obsahu, plnou transformaci i poučeným videím vlastně ani nelze chtít.

Snahu, kterou Kovy má, je bezesporu hodná podpory, ačkoliv jak ukazují některé české případy a především formáty, které jsou vidět v zahraničí, pozornosti lze dosáhnout i bez viditelné infotainmentové složky. Podobným tématům jako Kovy se na českém Youtube věnuje například Lukáš Fritscher alias Lukefry, který má 130 tisíc odběratelů. I on prokládá obsah o televizních kanálech, hoaxech a mediální gramotnosti parodiemi a videi s vtipným formátem. Jeho edukativní tvorba jako například Televizní zlodějiPolicie v akci či Barrandov však oproti Kovymu dosahuje v žebříčku nejsledovanějších videí výše.

Menších kanálů, které bez infotainmentu popisují zmíněná témata, lze na českém YouTube najít hned několik. Například Patrik Kořenář s osmnácti tisíci odběrateli se o dezinformace zajímá v pořadu Dost hoaxů. Více do politického spektra zachází početnější zástup kanálů, například Politika Z, která přímo proklamuje že jeho obsah tvoří „základy politiky pro generaci Z“. Videa z tohoto kanálu však dosahují pouze desítek až stovek zhlédnutí.

Je tak vidět, že tvorba, která se snaží diváky čistě naučit bez toho, aby odváděla pozornost infotainmentovými prvky, nedosahuje takových čísel jako ta, která jimi překypují. Inspiraci by ale možná šlo hledat v zahraničí, kde jsou často videa o zmíněných tématech koncipovány s výraznou grafikou. Například známý kanál Crash Course má mimo jiné dvanáctidílný seriál na téma mediální gramotnosti, který dosahuje vyšších desítek tisíc zhlédnutí na díl. S grafikou, ačkoliv nikoliv ve videích o mediální gramotnosti, ve velkém pracují také výukové kanály jako Wendover Productions nebo RealLifeLore, oba s miliony odběratelů.