Američané posílají ČVUT přes 30 milionů korun na vývoj autonomních robotů. Nakoupí se i robopsi od Boston Dynamics

foto_cvut_fe_ctu_cras_team_official_darpa_photo
0Zobrazit komentáře

Pokud se nepohybujete na poli univerzitního robotického vývoje, zkratka CTU-CRAS-NORLAB vám toho asi příliš neřekne. O tomto českém týmu akademiků z katedry kybernetiky a katedry počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT se ale začíná více mluvit ve Spojených státech a nyní si připisují velký úspěch, díky kterému mohou svůj vývoj moderní robotiky posunout kupředu.

Tuzemský vědecký tým, který vystupuje i pod nezkráceným názvem Czech Technical University – Center for Robotics and Autonomous Systems – Northern Robotics Laboratory, nově získal 1,5 milionu dolarů (zhruba 32 milionů korun) od americké Agentury ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA). Částka má posloužit hlavně na nákupy moderního robotického hardwaru.

Robotici pod vedením docenta Tomáše Svobody z ČVUT si o pozornost řekli už během loňského srpnového a letošního únorového kola soutěže DARPA Subterranean Challenge. Ta má za cíl testovat systémy autonomních robotů, které dovedou prozkoumávat místa, kam by se člověk nemohl dostat.

V rámci těchto dvou kol, která se konala v amerických městech Pittsburgh a Olympia, tým z ČVUT vždy zvítězil v kategorii nesponzorovaných týmů a celkově obsadil třetí pozici. A vzhledem k tomu, že má finálové kolo soutěže proběhnout na podzim příštího roku, obdržená suma nepochybně přijde vhod.

boston-dynamics-spot

Foto: Rythum Vinoben/Boston Dynamics

Spot se hodí do každého prostředí. Na stavbu i pódium

Získané finance chce využít hned několika způsoby. Ten první se bude týkat nákupu nového hardwaru, který týmu umožní stát se plně kompetitivní v soutěži od DARPA i dalších projektech. Do svého inventáře zařadí několik exemplářů mobilních „robopsů“ Spot od firmy Boston Dynamics, která před pár dny přešla do rukou automobilky Hyundai.

„Tito roboti, kteří jsou dosud nejlépe disponováni pro skutečně autonomní chování a jsou velmi spolehliví, byli teprve nedávno uvolněni k volnému prodeji. Setkali jsme se s nimi v druhém soutěžním kole, kde je nasadil tým Costar (mj. JPL NASA, MIT) a kde se ukázali v dobrém světle. Doufáme, že k nám dorazí včas, abychom je stačili zaintegrovat a mohli s nimi absolvovat finálovou soutěž,“ uvádí Tomáš Svoboda důvod, proč vybrali Spoty.

Mimo robotických psů chce tým nakoupit také senzory LiDAR, kterými budou vybaveni pásoví roboti se schopností trojrozměrného vidění. Ty doplní speciální letka dronů osazená senzory, jež budou optimalizovány pro autonomní let v podzemních prostorech, v nichž se soutěž DARPA Subterranean Challenge koná.

„Máme v plánu posílit autonomní chování robotů, což souvisí s přesností jejich lokalizace a navigace. K tomu se potřebujeme posunout dále ve vývoji senzorické výbavy robotů, a to jak u kráčejících, tak u našich současných kolových a pásových robotů. Podpora výzkumu od DARPA nám umožní řešit výzkumné i technologické výzvy související s nasazením robotů ve finálovém kole,“ dodává Jan Faigl, vedoucí laboratoře výpočetní robotiky Centra umělé inteligence.

ctu-cras-norlab-1

Foto: ČVUT

Arsenál týmu by se měl již brzy rozrůst o nové roboty

ctu-cras-norlab-3

Foto: ČVUT

Pásoví roboti týmu CTU-CRAS-NORLAB

DARPA Subterranean Challenge si bere za cíl najít ty nejvhodnější autonomní roboty, kteří jsou schopni jen za minimální asistence lidského faktoru operovat v místech, kam se člověk z bezpečnostních či jiných důvodu nemůže dostat. Soutěž robotům věrně simuluje extrémní podmínky, které mohou vzniknout během přírodní katastrofy či průmyslové havárie. Autonomní robotické systémy jsou pak jednou z mála možností, jak předejít dalším nehodám či zachránit lidské životy.

Tým chce částku využít i na náklady spojené s cestováním na finálové kolo. „Máme v úmyslu z této subvence také uhradit náklady spojené s cestováním na testovací kolo, které je naplánováno v USA na duben. Jeho uspořádání je ovšem z pohledu současné situace nejisté, v takovém případě bychom se snažili zorganizovat testování v České republice za podmínek, které by co nejlépe odpovídaly náročným podmínkám finále,“ vysvětluje Svoboda.

Z výsledků práce celého týmu ČVUT chce těžit nejen DARPA, potažmo Ministerstvo obrany USA, ale i třeba další tuzemští partneři ze sektoru veřejné správy a průmyslu. Tomáš Svoboda zmiňuje hlavně Armádu České republiky či jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému. Již nyní CTU-CRAS-NORLAB spolupracuje s některými hasičskými jednotkami v zahraničí.