Rok 2020 vedl k razantnímu snížení znečištěného vzduchu. Mapa od IQAir i tak ukazuje místa, kde je stále nedýchatelno

Koronavirus pomohl snižovat procento znečištění vzduchu napříč celou planetou, ani pandemie však nedokáže zázraky

0Zobrazit komentáře

Je tomu rok, co se zastavila města, vozy, letadla i továrny a začaly se objevovat satelitní snímky mapující zlepšení situace týkající se znečištění ovzduší. Ze 106 sledovaných zemí, které v minulém roce monitorovala švýcarská společnost IQAir, ohlásilo úbytek znečišťujících látek 84 % států. A přesto pouze 24 z nich splnilo normy doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Technologická firma IQAir vyvíjí zařízení pro čištění vzduchu a sledování kvality ovzduší. Jak uvedla ředitelka její severoamerické pobočky Glory Dolphin Hammes, loňská situace tak pro IQAir představovala nečekaný experiment. Pandemie totiž značným způsobem zpomalila obrátky fungování lidstva, což mělo celou řadu následků.

Mezi ty patří i zvýšená kvalita ovzduší ve městech po celém světě. Lidé pracující ze svých gaučů, letadla přikovaná k ranvejím a odstavené výrobní linky byly důvody, proč se loni na jaře začala procenta znečištění snižovat.

IQAir monitorovalo ovzduší pomocí desítek tisíc senzorů hlídajících koncentraci částic PM2,5. Tyto částice volně poletující ve vzduchu jsou pro člověka škodlivé a při dlouhodobém vystavení mohou poškozovat plíce, vyvolávat kardiovaskulární onemocnění i rakovinné bujení. Výsledky svých měření pak publikovalo ve své zprávě i s interaktivní mapou.

iqair-air-polution5

Foto: IQAir

Mapa světa a jednotlivá města s vyznačenou mírou znečištění vzduchu částicemi PM2,5. Modré body splňují cíle WHO, směrem k červené je situace horší, fialová značí vysoké riziko

Na základě analýzy nasbíraných dat došlo IQAir k jednoznačnému závěru. Vzduch se v roce 2020 skutečně pročistil, jak dokazují procentuální poklesy znečištění z obcí po celém světě, přesto je znečištění na některých místech natolik silné, že si s ním neporadí ani pandemie.

Jasně to dokazuje oblast Číny, ze které během loňského jara začaly přicházet zprávy o změně ovzduší jako první. Hned 86 % měst asijské velmoci během roku 2020 zaznamenalo zlepšení kvality ovzduší, metropole Peking například o 11 %. Přesto naměřená čísla stále překračují hodnoty, které doporučuje WHO, v některých případech až trojnásobně.

Jedním z nejznečištěnějších měst světa je Chotan na západě Číny. Zde se ovšem sluší říci, že se na jeho znečištění do zásadní míry podepsaly také písečné bouře, které v loňském roce z důvodu nadprůměrných teplot sužovaly spolu s požáry také Jižní Ameriku, Sibiř, Kalifornii i Austrálii.

Vůbec nejhorší situace spojená se znečištěním ovzduší se odehrává v Indii. Nové Dillí bylo potřetí v řadě vyhlášeno nejvíce znečištěným hlavním městem světa. Naměřené hodnoty zde během listopadu překročily doporučené normy WHO až čtrnáctkrát a za minulý rok se znečištění ovzduší mělo podepsat na 54 tisících předčasných úmrtí. Problematické jsou i další části Indie, kde se podle údajů IQAir nachází 35 z 50 nejvíce znečištěných měst světa.

iqair-air-polution2

Foto: IQAir

Asie je nejvíce zasaženým kontinentem. Extrémně špatné ovzduší dýchají lidé především v Indii, Bangladéši, Pákistánu a také Číně

Indie přitom neobsazuje na žebříčku zemí s nejvíce zamořeným ovzduším první místo. První dvě pozice náleží Bangladéši a Pákistánu. Dohromady s těmi indickými je v těchto státech 42 z 50 nejvíce postižených měst.

Nahlédneme-li do Evropy, zde je situace výrazně lepší, nikoliv však zcela optimální. Během minulého roku překročila doporučenou hranici přibližně polovina sledovaných měst. Vůbec nejvíce znečištěné ovzduší bylo naměřeno v oblastech východní a jižní Evropy, především v Bosně a Hercegovině, Makedonii a Bulharsku.

Česká republika se pohybuje na hranici. Nalezneme u nás města, která normy WHO splňují, ale i taková, která jsou v otázce znečištění spíše průměrná. Žádné ze sledovaných českých měst však IQAir neoznačilo jako „nezdravé pro citlivé skupiny“ ani horší.

iqair-air-polution4

Foto: IQAir

V Evropě je největší problém především na východě a jihovýchodě kontinentu

iqair-air-polution3

Foto: IQAir

V USA se průměrné procento znečištění částicemi PM2,5 dokonce zvýšilo o více než 6 %. Na vině jsou ovšem především sucho a požáry

Diskuze (0)

Novinka

Anonym