Kde to jde, pouze po kolejích. Francie chce kvůli leteckým emisím řešit vnitrostátní přepravu výhradně vlaky

Francouzští zákonodárci chtějí omezit vnitrostátní leteckou přepravu

0Zobrazit komentáře

Země galského kohouta je proslavená svými rychlostními vlaky, které jsou schopny dopravit pasažéry z jedné strany Francie na druhou jen za několik málo hodin. Druhou nejrychlejší možností je využít některou z vnitrostátních leteckých linek, což by se však nyní mohlo s novým zákonem trochu zkomplikovat.

V prvním čtení byl totiž francouzskými zákonodárci schválen zákon, na základě kterého bude nutné tam, kde je to možné, zvolit pro vnitrostátní přepravu vlak. Toto omezení je součástí rozsáhlejší legislativní změny týkající se klimatu, která je ve Francii momentálně projednávána.

Ve svém přesném znění zakazuje cestujícím přepravovat se letecky na těch trasách, které lze vlakem absolvovat za 2,5 hodiny a méně s výjimkou letů, na které navazuje další spoj. A byť se to může zdát jako svazující pravidlo, v praxi se toto nařízení týká přesně pěti tras z Paříže do Lyonu, Nantes, Bordeaux, Remeše a Marseille.

Jak informuje BBC, zákon chce omezit emise, které má na svědomí právě vnitrostátní letecká přeprava. Cílem Francie je do roku 2030 redukovat objem emisí o 40 procent oproti množství, které bylo produkováno v 90. letech. Na studování jízdních řádů vlaků je ovšem prozatím čas. Zákon totiž ještě musí projít senátem.

Pokud se tak stane, budou na něj muset reagovat především konkurenti domácí Air France – s ní totiž již loni v květnu vláda vyjednala zrušení krátkých letů výměnou za finanční pomoc ze strany státu ve výši sedmi miliard eur (183 miliard korun). Reakcí bylo oznámení Air France o redukci počtu vnitrostátních linek o 40 procent do konce tohoto roku.

V původním znění zákona navrhovala iniciativa Občanská úmluva pro klima zrušení letů na trasách, které by šlo vlakem absolvovat za čtyři hodiny. Těch by bylo přibližně dvacet. Některé hlasy nyní volají po obnovení této lhůty, jelikož je na nich možné ušetřit až třikrát více oxidu uhličitého než na dvouapůlhodinových trasách, které odbavují pouze 12 procent cestujících, zatímco trasy čtyřhodinové hned 30 procent.