Aby se o systémy nemuseli starat lidé. Altron pro Seznam buduje datové centrum nové generace

Vizí českého lídra v oblasti datových center je dosáhnout plné autonomie technologií. Aby se udržel na světové špičce, otevřel vývojářskou divizi.

Peter BrejčákPeter Brejčák

altron-data-centra-22-7-1

Foto: Altron

Peter Ding, ředitel technologické divize společnosti Altron

Český Altron zakladatele a majitele Milivoje Uzelace patří ke světové špičce mezi staviteli a provozovateli datových center. A i když to pro běžné uživatele počítačů pravděpodobně nezní jako příliš sexy obor, pro Altron jde o miliardový byznys, který je navíc rozprostřený po několika kontinentech. Na zajímavých projektech se firma ale podílí i doma, kde například se Seznamem pracuje na vývoji pokročilých a unikátních technologií. Dlouhodobá vize je totiž jasná – stvořit takové systémy, aby datacentra dokázala fungovat autonomně bez zásahu lidí.

Ať už přijmete nebo odešlete mail, vyhledáte si něco na mapách, nebo si prohlížíte realitní inzeráty, pravděpodobně vás nenapadne, kolik se za všemi těmito úkony schovává neviditelné práce. V podstatě každé kliknutí vyžaduje určitou výpočetní kapacitu počítačů a serverů. V případě Seznamu jde o skutečně gigantické množství potřebného výkonu.

Tato práce „v pozadí“ přitom probíhá v datových centrech. Seznam aktuálně provozuje jedno vlastní s názvem Kokura v pražských Horních Počernicích, k tomu si další dvě pronajímá ve formě hostingu. Jedním z nich je centrum Nagano, jenže v budově, kde se nachází, vzniknou byty. Česká internetová jednička proto v únoru zahájila stavbu dalšího datového centra Nagoja.

Jak se vůbec stane, že se datové centrum promění na byty? „Nagano vzniklo v už existující budově, což není úplně ideální případ. Správně by datová centra měla mít stavební konstrukce přizpůsobené specifickým požadavkům infrastruktury, ne obráceně,“ vysvětluje Peter Ding, ředitel technologické divize společnosti Altron.

altron-datova-centra-seznam-blog-5

Foto: Altron

Datové centrum Kokura Seznam.cz

A právě Altron se Seznamem na výstavbě nového datacentra spolupracuje. Nejde o novinku – firmy poprvé společně spolupracovaly už před sedmi lety na zmiňované Kokuře. Stejně jako v dřívějším projektu, i teď v případě Nagoji Altron jako dodavatel zajišťuje celý průběh technické výstavby, nasazení a zprovoznění technologií.

Správné fungování technologií a jejich efektivita přitom u datových center sehrávají významnou roli. „Efektivitu a provozní náklady řeší každý hráč na tomto trhu, protože nejde o zanedbatelné částky. Nagoja se v obou oblastech naprosto vymyká běžným standardům,“ vysvětluje Ding.

Unikátností nového datacentra, která se v Česku ani v širším regionu zatím neobjevila v praxi, je nový typ chladicí jednotky. Za jejím vývojem stojí přímo Altron a využívá jenom venkovní vzduch a laicky řečeno rozprašování vody, která je navíc čerpaná z dešťových zásobníků. Takový model nevyžaduje kompresorové chlazení a nedochází tak k velké spotřebě elektřiny.

Nagoja bude po dostavění nejefektivnější datové centrum v Česku. Řešení tlačíme na hranici technických možností.

„Je to výjimečně efektivní. Energie se spotřebovává pouze na výměnu vzduchu, jeho cirkulaci a pohon čerpadel na zkrápění vodou,“ doplňuje Ding s tím, že testovací provoz těchto chladicích jednotek už probíhá přes rok a jsou tak vyzkoušené v létě i zimě. V řeči čísel se energetická efektivnost datových center vyjadřuje ukazatelem Power Usage Effectiveness (PUE, indikátor energetické efektivity), přičemž jde o poměr celkové spotřeby ku spotřebě IT vybavení. Teoreticky ideální stav by byl měl hodnotu 1, kdy by byla veškerá energie využita přímo na provoz samotného IT, toho však není možné docílit.

Nagoja má mít výkon tři megawatty, což je ekvivalent 15 tisíc počítačů a předpokládá dosažení hodnoty PUE 1,15. V Česku se na tak nízkou hodnotu nedostalo žádné jiné datové centrum. U starších a méně efektivních center se PUE pohybuje na úrovni 2, u modernějších mezi 1,4 až 1,5. „Pokud by bylo centrum v Norsku, teoreticky by se díky chladnému klimatu mohla hodnota dostat i na 1,05, to už ale vyžaduje poměrně extrémní řešení systémů napájení a chlazení,“ vysvětluje Ding.

„Nagoja bude po dostavění nejefektivnější datové centrum v Česku, a to ještě s velkou rezervou. Vzhledem k našim podmínkám toto řešení tlačíme na hranici technických možností, co se dá dnes udělat,“ pokračuje s tím, že tato chladicí technologie má být následně využita také v centru Kokura, které čeká na rozšíření na přibližně trojnásobný výkon oproti současnému stavu.

Efektivnost přitom v poslední době vzhledem ke stoupajícím cenám energií nabírá na stále větším významu. Energetický provoz ovšem není jediná výzva, se kterou se musí provozovatelé datacenter popasovat. Významným problémem – jako i v dalších oborech – je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

„Kvalifikace pro provoz datových center je poměrně komplexní a je časově těžko udržitelná. V provozu datových center se totiž standardně nic neděje. Infrastruktura je robustní a dobře udělaná, například na Kokuře jsme za sedm let neměli jediný zásadnější problém. Lidé tak v provozu nemají možnost získat zkušenosti, a pokud už nějaké situace nastanou, poradí si jen těžko. Dostatečně široké a udržované expertízy tak nelze docílit,“ vysvětluje Ding.

Jedno z velmi mála řešení tohoto problému je provoz datových center zautomatizovat, aby dokázala v co největší míře fungovat bezobslužně bez zásahu lidí. Altron takové poptávky řeší kromě Seznamu i s několika dalšími zákazníky. A i když je doba, kdy práce experta v provozu nebude vyžadována vůbec, ještě daleko, firma v rámci vývoje pracuje na přiblížení tohoto stavu.

uzelec2

Foto: Altron

Milivoj Uzelac, zakladatel a majitel společnosti Altron

„I Nagoja má být co možná nejvíc bezobslužná, proto vyvíjíme řídící a monitorovací systém, který musí být schopný dělat autonomní funkce v pokročilém provozu. Je to jedna z našich velkých inovačních aktivit nejenom pro zákazníky v Česku. Altron bude dodávat podobná řešení různě po světě,“ říká Ding.

Práce na podobně pokročilých projektech a popisovaných výzvách v Altronu probíhá v nové divizi pro technologický rozvoj, kde pracuje asi dvacet z celkem 130 zaměstnanců firmy se zkušenostmi z různých oborů a specializací. „Hodně pozornosti věnujeme vývoji, aby byly systémy samokonfigurovatelné a samodiagnostické a fungovaly tak pořád správně, i když na nich provádí údržbu a opravy méně kvalifikovaný personál,“ přibližuje Ding. Dlouhodobá vize divize i celého Altronu ale leží o něco dále.

„Chceme využívat naše hluboké znalosti technologií i provozu a přinášet na trh nové věci. I z globálního hlediska jsme na špičce vývoje, přičemž naším cílem je postupnými kroky směřovat k jednotné platformě, která bude schopná sbírat data, analyzovat je, zkoušet nové možnosti, spouštět procesy a udělat provoz datových center jednodušší. S narůstajícími nároky a nedostatkem kvalifikovaných lidí nebude provoz datových center nadále udržitelný,“ uzavírá Ding.

Partnerem článku je společnost Altron. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.