Agenti, kteří hlídají, jestli vaše síť běží. ThousandEyes pomáhá firmám rychle řešit výpadky

V případě, že volá zákazník, kterému něco nefunguje, potřebuje poskytovatel služby okamžitě vědět, co se děje. ThousandEyes mu problém odhalí.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

thousandeyes

Foto: NTT Ltd.

Služba ThousandEyes pomáhá firmám monitorovat a řešit síťové výpadky

Váš byznys jede jako na drátkách. Přichází objednávky z celého světa, vy rychle reagujete, zákazníci obratem platí a spokojeně se připojují k vaší službě nebo přebírají zaslané zboží. Jenže najednou střih, váš hlavní systém vypadne a jak ubíhají nekonečně dlouhé minuty, počítáte ztráty, které se kvůli nedostupnosti vašich služeb kumulují. V takovou chvíli by dal nejeden manažer cokoliv za to, aby měl po světě rozeseté agenty, kteří nepřetržitě sledují všechna připojení, cloudy a další sítě a včas vás upozornili, když se taková katastrofa blíží.

Globální byznys je stále komplikovanější. Prakticky každá firma je dnes v menší či větší míře napojená na internet, bez kterého nedokáže fungovat, nebo jsou při jeho nedostupnosti její aktivity minimálně ochromeny. Jak se mnoho aplikací a služeb přesouvá do cloudů, firmy ztrácejí přímou kontrolu nad síťovou infrastrukturou, ve které se ale pořád může něco porouchat. V ten moment je klíčové problém co nejrychleji objevit a adresovat. Čím déle ho hledáte, tím déle vaše služby nefungují a ztrácíte zákazníky.

Před největšími výzvami v takové chvíli stojí zejména velké společnosti, které mají široké IT rozpínající se v cloudu po celém světě. V komplexním prostředí je mnohdy složité rychle najít chybu, když danou infrastrukturu nemáte u sebe a neznáte každou její součástku. Takový byl stav před lety, ale dnes už firmy potřebují mnohem sofistikovanější řešení. Inteligentní vhled do sítí firmám nabízí společnost NTT s využitím analytické platformy ThousandEyes (která od roku 2020 patří do portfolia společnosti Cisco). Ta prostřednictvím monitorovacích bodů, takzvaných agentů, umístěných po celém internetu nabízí komplexní přehled o dostupnosti poskytovaných a konzumovaných služeb.

Díky takovému monitoringu dokáže firma reagovat na problémy ještě dříve, než to bude mít dopad na její zákazníky, služby či příjmy – a nebo takové dopady alespoň minimalizuje. „Našimi partnery jsou v podstatě všichni, kdo řeší zákaznickou zkušenost. V případě, že volá zákazník, kterému něco nefunguje, potřebuje poskytovatel služby nebo provozovatel e-shopu okamžitě vědět, co se děje,“ vysvětluje Martin Klčovský ze společnosti NTT, která má s nasazením služby ThousandEyes bohaté zkušenosti a tuzemským zákazníkům ji nabízí nezávaznou konzultaci.

thousandeyes2

Foto: NTT

ThousandEyes dává přehled o stavu celé sítě

Komplexní monitoring se může hodit i při banálnějších situacích, jako když se nechce v obchodě či restauraci připojit platební terminál a personál řeší, kde je chyba. Často totiž vůbec nemusí být problém na straně dodavatele platebního terminálu, jemuž je často spíláno. „Operátor okamžitě vidí dostupnost jednotlivých služeb, které jsou v pořádku. Jakmile ale přepne na pohled zákazníka, zjistí, že skutečně dochází k výpadkům, které jsou ovšem způsobeny třeba špatnou Wi-Fi sítí v daném místě. Celá záležitost se díky tomu rychle vyřeší,“ vysvětluje Klčovský. 

Platforma ThousandEyes poskytuje ucelený vhled napříč celou komunikační cestou až k uživateli díky zmíněným softwarovým agentům, které má rozmístěné v rámci interních i externích sítí po celém světě, ať už se jedná o pobočková či datová centra, interní aplikace nebo konzumované služby na bázi předplatného. Zatímco standardní monitoring, jak byl dlouhé roky definovaný, byl provozovaný v jednom bodě, z něhož byla vybraná služba běžící na známé infrastruktuře monitorována, tak to už ve světě internetových služeb a cloudových aplikací nefunguje.

„Jde totiž o prostředí, které už z principu znát nemůžete. Jelikož je aplikace poskytována jako služba, je velmi těžké identifikovat, kde je problém, protože mezi vámi a službou, kterou čerpáte, už není známá síť. Je to jen velký obláček, kterému se říká internet, a jeho dostupnost je z principu negarantovaná,“ upozorňuje Klčovský. Proto se při růstu firem a škálování jejich provozů monitoring často stává nezbytnou věcí, jelikož bez podrobných informací o stavu sítě a infrastruktury prakticky není možné některé problémy optimálně řešit.

Velký problém představuje nedostupnost služeb logicky pro internetové obchody. „Každá minuta nefungujícího e-shopu může stát miliony. Když je problém, musíte co nejdříve zjistit, co se děje. Čím robustnější služba je a čím více lidí se o ní stará, tím delší dobu trvá najít řešení. S ThousandEyes dokážete problém najít už během několika sekund. Pak už je na každé firmě, jak se k němu postaví,“ popisuje jeden z případů užití Klčovský.

thousandeyes1

Foto: NTT

ThousandEyes, kde se v síti stal problém

Klíčová dostupnost je také pro banky nebo třeba dopravce a logistické hráče. V logistických centrech se odehrává spoustu procesů, směrem k řidičům a do dalších systémů putuje nekonečné množství dat a informací a ty pak následně míří do aplikací přímo k zákazníkům. Když se jakákoliv část celého řetězce přetrhne, mohou stát sklady, kurýři a zákazníci nedostávají své zboží tak, jak bylo naplánováno.

Podobně banálně jako nefungující platební terminál může znít i načítání webových stránek. Také ty už jsou dnes nesmírně komplexní a skládají se z mnoha komponent, z nichž se pak tvoří výsledná podoba. Na pozadí se tak musí poskládat mnoho částí, a když některá nefunguje, může se rozpadnout celý web. „Když se vám například nenačte nějaké logo, v monitoringu si můžete vykreslit jeho zdroj a zjistit, proč se nenačetlo. ThousandEyes dokáže vykreslit každý detail, který se děje na pozadí,“ říká Klčovský.

Společnost NTT nasazuje u svých zákazníků řešení ThousandEyes především s cílem zajistit monitoring aplikací, pracovních úloh v hybridním prostředí a širokého spektra distribuovaných SaaS aplikací, jako jsou nástroje MS Teams, WebEx, Zoom a další. Specialisté NTT identifikují vhodná místa k nasazení agentů i potenciální úzká hrdla v LAN, výkonu a bezpečnosti.

Rovněž je nutné popsat dopad (ne)dostupnosti konkrétní aplikace na podnikání. Teprve poté se přistupuje k technické specifikaci předpokladů nutných pro zahájení instalace agentů, jako jsou komunikační mapy a výpočetní zdroje. Přímo s experty z NTT pak můžete zjistit, zda zvládnete monitorovat veškerá kritická místa a identifikovat příčinu problému nebo jak postupovat v případě výpadku konektivity a jak vám v tom může pomoci právě řešení ThousandEyes, které monitoruje celou infrastrukturu připojení.

Partnerem článku je společnost NTT. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.