Alza.cz dostala od České inspekce životního prostředí pokutu ve výši 1,8 milionu korun

Michal PtáčekMichal Ptáček

alza copy
0Zobrazit komentáře

Na českém e-commerce trhu dnes bylo poměrně živo. Jednička na českém online trhu s elektronikou: Alza.cz, která loni dosáhla na rekordní obrat ve výši 11,5 miliard korun, totiž obdržela pokutu pohybující se ve výši 1,8 milionu korun! A to od České inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) z důvodu údajného porušení zákona o obalech, kdy podle ČIŽP Alza.cz dlouhodobě neplnila svou povinnost zajistit využití a recyklaci obalů z prodávaných výrobků. 

„Společnost ALZA se zabývá prodejem baleného zboží spotřebiteli (internetový obchod). Část prodávaného zboží dováží nebo přeshraničně přepravuje. „Přestože v kontrolovaných letech 2012 až 2014 uvedla Alza.cz na trh a do oběhu v Česku asi čtyři tisíce tun obalů, nezajistila jejich využití a recyklaci stanovené zákonem. Tuto povinnost mají všechny subjekty, které uvádí na trh nebo do oběhu balené zboží – dovozci, výrobci. Oproti konkurenci tak výrazně ušetřila náklady spojené se splněním této povinnosti,“ uvedl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Alza.cz se proti rozhodnutí okamžitě odvolala a prostřednictvím své mluví Šárky Jakoubkové na celou situaci reagovala:

Vedeme evidenci obalů a v souladu s platnou legislativou podáváme hlášení o nakládání s odpady. Zpracování a recyklaci odpadů zajišťujeme již od roku 2004 prostřednictvím našich smluvních partnerů. Nemohlo tak dojít ke skládkování nebo nežádoucímu spalování těchto surovin. Proti rozhodnutí první instance jsme se odvolali a v této chvíli zvažujeme další právní kroky,“

ČIŽP pak k celému incidentu ještě dodává, že Alza.cz prý neplnila také další povinnosti, jako například nutnosti přihlásit se do seznamu zpětného odběru nebo využití odpadů na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) a posílat průběžně informace o evidenci obalů do celorepublikové databáze.