Architekt přeměnil stovky let starý italský hrad na luxusní hotel s ochutnávkou autentické historie

Přeměna hradu v Umbrii je výsledkem 20 let trvající neúnavné snahy jedné rodiny realizovat vizi, kterou měla již od první poloviny 90. let.

castello-di-reschio8

Foto: Philip Vile / Hotel Castello di Reschio

Hrad Castello di Reschio se proměnil na luxusní hotel

0Zobrazit komentáře

Itálie je zemí, která nabízí rozmanité scenérie od malebných městeček nalepených na rozeklaných přímořských skaliscích přes majestátné štíty alpských masivů až po nekonečné úrodné lány s cypřiši a olivovníky lemujícími cesty mezi vilkami a vesničkami. Takové cesty se vinou i po Umbrii, kde byl před stovkami let pro jejich ochranu vybudován hrad. Dnes sice tyto cesty již nehlídá, na místo toho však střeží klid všech, kteří zavítají mezi jeho prastaré zdi. Castello di Reschio se díky povedené a velmi nákladné konverzi proměnil na luxusní hotel, kde mohou hosté zapomenout na všechny strasti světa venku. Další zajímavou architekturu můžete objevovat každých 14 dní v newsletteru Arch.

Načítám formulář...

Výstavba hradu Castello di Reschio byla zahájena mezi 9. a 11. stoletím, kdy se stal součástí řetězce opevnění, které chránilo osady v blízkosti toskánských hranic. Archeologické nálezy však napovídají, že zde mohlo stát opevnění již v době pozdní římské říše. Za dobu své existence vystřídal hrad ležící na návrší nad údolím Niccone celou řadu majitelů. Ti současní, tedy italští potomci rakousko-uherského šlechtické rodiny Bolza, jej zakoupili v roce 1994 a pustili se do prací na jeho obnovu.

Hrad i okolní panství čítající okolo dvaceti hospodářských staveb a pozemky o rozloze 1 500 hektarů byly v žalostném stavu. Rodina se do hradních zdí ovšem přestěhovala natrvalo, aby zahájila dvacet let trvající práce na oživení místa s důrazem na respekt k jeho středověké povaze. Do finální podoby hradu výrazně promluvil fakt, že jeho dnešní majitel Benedikt Bolza vystudoval design a architekturu, a měl proto jasnou vizi, jak by měla celá rekonstrukce hradu i jeho okolí dopadnout.

Cílem bylo hrad otevřít návštěvníkům, ovšem nikoliv jako historickou památku, ale jako luxusní hotel. K dosažení tohoto záměru pomohlo postupné rozprodávání okolních budov, které ovšem byly prodávány pod podmínkou, že je noví majitelé nechají opravit přesně dle Bolzy, aby byl zachován jednotný koncept, který držel ve své hlavě.

castello-di-reschio2

Foto: Philip Vile / Hotel Castello di Reschio

Hrad stojí na svém místě po stovky let

K realizaci rekonstrukce samotného hradu došlo až v posledních letech a stejně jako v případě statků i zde kladl architekt maximální důraz na zachování původních prvků a autenticitu stavby. Výsledkem konverze se stal hotel Castello di Reschio nabízející třicet pokojů přímo v hradu, dalších šest v okolní zástavbě, lázně a restaurant, v jehož kuchyni se pracuje výhradně se surovinami vypěstovanými na zahradách panství.

Interiéry byly vybaveny mobiliářem, doplňky a výzdobou, které čerpají především ze zručnosti lokálních producentů a využívají i lokální materiály. Přítomny jsou terakotové a dřevěné podlahy, italský mramor, italské látky a řada doplňků byla získána na místních trzích se starožitnostmi.

Celý projekt dal co největší prostor přírodě ve snaze propojit stavby s okolním prostředím tak, aby byly ve vzájemné harmonii a nedocházelo k rušení. Zeleň se proto prolíná dvorem i interiérem hradu, přítomna je celá řada dalších přírodních motivů a také skleník, jehož podoba vychází z viktoriánských zimních zahrad. Skleník slouží pro relaxaci, vedení debat či vychutnávání si dezertů a koktejlů z nedalekého baru.

Lázně se nacházejí ve sklepení hradu a nabízejí sauny, ponorné bazény i hammam očistu, a to vše zalévají sluneční paprsky, které sem pronikají skrze štěrbiny ve zdivu a malými okny. Návštěvníci mohou též využít bazén pod hradbami, jehož oválný tvar a zapuštění do úrovně okolního terénu byly zvoleny opět ve snaze pro co největší splynutí s okolním prostředím.

castello-di-reschio11

Foto: Philip Vile / Hotel Castello di Reschio

Jeden z pokojů hotelu

Každý pokoj hradu nabízí výhledy do zeleně, ať už se jedná o zvlněné kopce v okolí, či zahrady centrálního nádvoří. Některé apartmány pak také nabízejí vlastní soukromé pracovny či přístup na soukromou střešní zahradu s venkovní vanou.

Přestože se to zdá být na takovém místě dost nepravděpodobné, setrvávání v hradních zdech může časem omrzet. V ten moment mohou hosté vyrazit objevovat krásy okolního panství, a to buď pěšky, na kole, případně se vydat ven na koňském hřbetu v rámci jezdeckých lekcí v místním jezdeckém centru.

castello-di-reschio4

Foto: Philip Vile / Hotel Castello di Reschio

Pohled do interiéru skleníku