Chcete investovat do dluhopisů a nespálit se? Tady je 10 základních pravidel, na co si dát pozor

Dluhopis je legitimní investiční nástroj, v Česku lze ale často narazit na velmi rizikové emise. Jak se jim vyhnout, radí právníci z Endors.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

dluh-o-pis

Foto: CzechCrunch

Jak na investici do dluhopisů?

1Zobrazit komentáře

Dostal se vám do ruky na první pohled zajímavý dluhopis, který slibuje vysoké zhodnocení podpořené atraktivním příběhem dané společnosti? Mějte se na pozoru. Přestože jsou dluhopisy zcela legitimním způsobem financování firem, v Česku řada z nich využívá neznalosti investorů i omezeného dohledu regulátora a emituje velmi rizikové bondy, jak se dluhopisy taktéž označují. Přestože většina dluhopisů, zejména od velkých a renomovaných společností, problémová není, několik krachů z posledních let na ně vrhlo negativní světlo. Na co si tedy dávat pozor?

„Dluhopis sám o sobě rozhodně není špatný nástroj financování, jenže ho u nás historicky firmy často zneužívaly a nedopadlo to dobře,“ vysvětloval nedávno pro CzechCrunch Vít Kučera, zakladatel advokátní kanceláře Endors, kde se mimo jiné na dluhopisy specializují a kde je negativní pověst tohoto instrumentu dlouhodobě trápí. V rámci své činnosti rovněž pomáhají firmám nastavovat podmínky dluhopisových emisí tak, aby dávaly smysl pro všechny strany – pro emitenta i pro investora, ať už jde o míru rizika, nebo další důležité podmínky.

Jelikož se Češi začali o investování v posledních letech mnohem více zajímat a objevují třeba v rámci diverzifikace nové a nové možnosti, kam uložit nebo kde nechat zhodnocovat svůj kapitál, připravili právníci z Endors desatero základních pravidel, na které by měl každý investor při zvažování investice do dluhopisů dbát. Jak dobře znáte svého emitenta? Co znamená, že je dluhopis schválený ČNB? A na co si dávat pozor, když vás navštíví obchodník?

Co je to dluhopis?

  • Definice dluhopisu: Dluhopis je finanční nástroj představující půjčku, kterou investor poskytuje emitentovi (společnosti, vládě nebo jiné organizaci, ale i jednotlivci). Investor tímto způsobem poskytuje kapitál výměnou za pravidelné úrokové platby a navrácení nominální hodnoty dluhopisu při jeho splatnosti. Existují však i speciální typy dluhopisů, kde se s pravidelnými úrokovými platbami nesetkáte, typicky jde o takzvané zerobondy neboli diskontované dluhopisy.
  • Emitent a investor: Emitentem dluhopisu je subjekt, který si půjčuje peníze (například vláda nebo korporace). Investor (kupující dluhopisu) poskytuje emitentovi kapitál s tím, že očekává návratnost této investice ve formě úroků a splacení nominální hodnoty dluhopisu.
  • Úrokové platby (kupóny): Dluhopisy obvykle vyplácejí pravidelné úroky (kupóny) držiteli dluhopisu. Tyto platby mohou být prováděny ročně, pololetně nebo čtvrtletně nebo i v jiné frekvenci a bývají stanoveny pevnou nebo variabilní úrokovou sazbou. Stejně jako u samotného dluhopisu se však i u úroku můžete setkat se speciálními typy určení úroku. Například u již zmiňovaných zerobondů neboli diskontovaných dluhopisů je výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem.
  • Nominální hodnota a splatnost: Nominální hodnota dluhopisu (také nazývaná par value nebo face value) je částka, kterou emitent slibuje vrátit investorovi při splatnosti dluhopisu. Splatnost dluhopisu je datum, kdy emitent musí tuto částku splatit.
  • Rizika a výnosy: Kvalitní dluhopisy jsou považovány za méně rizikové investice ve srovnání s akciemi, protože poskytují pravidelný příjem a vrácení kapitálu při splatnosti. Nicméně nesou riziko selhání emitenta, inflační riziko (znehodnocení kupónových plateb), úrokové riziko (změny v tržních úrokových sazbách mohou ovlivnit hodnotu dluhopisu) a podle povahy dluhopisu potenciálně i řadu dalších.

Desatero dluhopisového investora

1. Vždy si položte otázku, zda jsou pro vás dluhopisy tím správným nástrojem.

Prodejců, u kterých si můžete koupit dluhopisy, je celá řada. Ale než za nimi půjdete, položte si otázku: Je dluhopis ten správný nástroj pro mě? Pokud jste konzervativní investor, kterému stačí dvouprocentní úrok na spořicím účtu s vědomím, že nechcete nic riskovat a chcete mít prostředky v každém okamžiku k dispozici, tak na dluhopisy raději zapomeňte. Jste naopak člověk, který má ochotu do určité míry riskovat v krvi, nebrání se novým věcem a případná ztráta pro něj není bolestivá? Pak už jsou dluhopisy jedním z nástrojů, které stojí za to zvážit.

2. Podmínky emise dluhopisu jsou základ. Důkladně se s nimi seznamte a vyhodnoťte si je.

V případě investic do dluhopisů je vždy nutné důkladně projít podmínky emise. V nich se dozvíte veškeré podmínky nabytí, výnosů, splacení dluhopisů, případně emitentem poskytovaných záruk řádného splacení dluhopisů a podobně. Bez důkladného zvážení daleko více riskujete své peníze.

3. Znejte svého emitenta! Hospodářská situace emitenta je stejně důležitá jako nabízené podmínky dluhopisů.

Ověřte si emitenta dluhopisů a jeho hospodářskou situaci. Je to společnost s bezproblémovou historií a reálným majetkem nebo čerstvě založená společnost bez majetku v čele s člověkem, který doteď včelařil? Jedna z otázek, které byste si měli vždy položit mezi prvními. A důležitá rada: nedívejte se jen na dnešek, ale i do budoucnosti emitenta. I v dluhopisech platí, důvěřuj, ale prověřuj a předvídej.

4. Vyhodnoťte si podrobně všechna rizika. Větší nabízená výnosnost dluhopisu typicky znamená větší riziko.

Co může v úvodu vypadat jako skvělá investice s vysokým výnosem, se při bližším prozkoumání může jevit budoucí černou můrou. Nabízí vám někdo bezrizikovou investici do dluhopisů s enormním výnosem, který řádově přesahuje výnos obdobných produktů na trhu? Měli byste zpozornět. Takové totiž neexistují.

Člověk nemůže mít vše a s rostoucím výnosem roste i riziko. To ovšem neznamená, že nízký výnos se automaticky rovná bezpečná investice. Faktorů je třeba zvážit celou řadu. A jak správně říká ČNB u korporátních dluhopisů, každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.

5. Rozložte investice a snižte tím riziko ztrát.

Diverzifikace je důležitá pro všechny typy investic, dluhopisy nevyjímaje. Ne vždy se musí sázka na jednu kartu vyplatit. Proto rozložením investic do více finančních nástrojů omezíte rizika ztráty prostředků, které jste do těchto nástrojů vložili.

6. Česká národní banka nad dluhopisy dohlíží pouze omezeně.

Role České národní banky v dohledu nad dluhopisy je omezená. Na některé emise nedohlíží vůbec, na některé pouze po formální stránce. Každopádně platí, že ani dohled ČNB není zárukou, že dluhopisy jsou bezproblémové. ČNB nemá v popisu práce posuzovat, zda jsou dluhopisy bonitní, a ani to nedělá. Nenechte se tudíž zmást, pokud se některý emitent ohání tím, že má od České národní banky schválen takzvaný prospekt dluhopisů, a tvrdí vám, že to je záruka úspěchu. Není.

vit-kucera

Foto: Endors

Vít Kučera, zakladatel advokátní kanceláře Endors

7. Je na investici vhodný čas? Třeba bude lepší počkat.

Celkový trh značně ovlivňuje hospodářskou situaci subjektů. Například při špatném stavu realitního trhu nemusí být vhodné investovat do dluhopisů na realizaci developerských projektů. Posuďte si tedy vždy, zda je vhodný čas na danou investici.

8. Dobrý prodejce vás do koupě netlačí.

Na trhu je celá řada prodejců dluhopisů. Dobrý prodejce vám představí možnosti investice do různých finančních nástrojů, tedy i dluhopisů, sdělí všechna pro a proti a nechá vás v klidu si situaci vyhodnotit a rozhodnout se. Pokud na vás naopak prodejce tlačí, že je konkrétní dluhopisy třeba koupit teď a tady a tato možnost se již nebude opakovat, je lepší se poohlédnout jinde. Většinou to s vámi nebude myslet dobře.

9. Dluhopisy nejsou pojištěny.

Investice do dluhopisů není ze zákona pojištěna. Nezapomínejte na to.

10. Rada odborníka přijde vhod.

Pokud se v prostředí dluhopisů neorientujete, vyhledejte odbornou radu. Jsou oblasti, ve kterých se hrát si na hrdiny nevyplácí.