Mattoni s Košíkem uzavřely problematický koloběh plastů. Do oběhu vrátily první recyklované PET lahve

mattoni-k

Foto: Košík.cz

Recyklovaná lahev Mattoni a Košíku

0Zobrazit komentáře

Když vyhodíme plastovou lahev do žlutého kontejneru, v nejlepším případě je odsouzena k tzv. downcyklaci, tedy recyklaci do méně kvalitního materiálu, jenž má omezené možnosti použití. V horším případě je plast pálen nebo vyvážen na skládku. Je tedy opravdu nutné plasty takto vyhazovat? Na tuto otázku se loni v lednu pokusily odpovědět Košík.cz a Mattoni. Teď přichází s prvními výsledky.

Obě společnosti v rámci svého pilotního projektu uvedly do oběhu zálohované PET lahve a po roce zkoušení se podařilo vše uzavřít do smyčky, což znamená, že se z klasických PET lahví mohly vyrábět další PET lahve. A byť se jedná o úspěch, je ještě před oběma firmami dlouhá cesta.

Systém fungování projektu spočívá v tom, že si zákazník koupí minerálku v „petce“, za kterou odevzdá zálohu. Po vyprázdnění obsahu obal nesešlapává, ale počká, až k němu opět dorazí kurýr Košíku a lahev mu vrátí, čímž získává svou zálohu zpět. Poté vyměněná lahev putuje opět do Košíku, odkud je odvezena k dalšímu zpracování.

mattoni-kosik

Foto: Košík.cz

Recyklované lahve Mattoni ve spolupráci s online supermarketem Košík.cz

V rámci dalších procesů se lahev drtí na malé fragmenty, do nichž jsou přidávány nové přísady. Ze vzniklé směsi se pak vyrábí PET lahev nová, zcela nezávadná a splňující veškeré hygienické normy a předpisy. Takto vzniklá lahev je z 80 % tvořena materiálem z té původní a zbytek náleží přísadám, přičemž plánem je zefektivnit proces natolik, aby se podíl staré lahve v té nové vyšplhal přes 90 %. K tomu však bude potřeba technologii recyklace ještě vylepšit.

Dle slov ředitele Košíku Tomáše Jeřábka se tímto způsobem již podařilo dostat do oběhu desítky tisíc PET lahví, přičemž zpět se vracela a vrací jejich valná většina. Z nich vyrobené „petky“ se nyní dostaly opět k zákazníkům, což znamená, že se pilotnímu projektu, který je podle autorů unikátem nejen v Česku, ale dost možná i v celé Evropě, podařilo vše uzavřít do smyčky. A ta se nyní může za příznivých podmínek točit neustále dokola.

„První certifikovaná cirkulární PET lahev na českém a snad i evropském trhu je důležitým krokem ve snaze o udržitelnost. Dokazuje, že recyklace ‚z lahve do lahve‘ funguje a že takovýto cirkulární systém je srovnatelný se znovuplnitelnými lahvemi,“ uvádí Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873, který podobným způsobem získává od zákazníků zpět i plechovky.

„Přál bych si, aby tato skutečnost byla rozpoznána všemi výrobci nápojů, kteří v Česku používají PET lahve a plechovky,“ zmiňuje Pasquale, ale zároveň dodává, že pokud má být podobný systém aplikovatelný na celý trh, je nezbytné využívat trochu jiný způsob sběru použitých lahví. Třeba přes automaty.

Automaty a spolupráce

Ačkoliv současná spolupráce s Košíkem funguje, a to i ze strany zákazníků, kterým nedělá žádný problém lahve nesešlapovat a skladovat je doma do té doby, dokud jim opět nezazvoní kurýr u dveří, existují efektivnější způsoby, jak zpětnou kolekci PET lahví řešit. Například po vzoru Německa, kde je klasický výkup zálohovaných PET lahví běžný.

Děje se tak pomocí automatů, které u nás nejsou ničím exotickým. Do téměř totožných zařízení dnes běžně vkládáme nápojové sklo, nejčastěji lahve od piva. Samotné automaty jsou ovšem jen jedním z několika kroků – pro úspěch podobných iniciativ je nutná účast a úzká spolupráce všech velkých hráčů na trhu, kteří své nápoje v PET lahvích prodávají.

mattoni-plechovka2

Foto: Mattoni

Historicky první plechovka Mattoni, která je navíc zálohovaná

Tou aktuálně největší překážkou jsou ovšem úřady, kvůli kterým projekt Košíku a Mattoni narazil na řadu bariér. Spousta nápadů tak byla smetena ze stolu jen proto, aby bylo vše v souladu s legislativou, jež v současné době nevychází podobným projektům vstříc. A jak uvedl na tiskové konferenci Tomáš Jeřábek, změna proběhne až ve chvíli, kdy bude ekologie důležitější než ekonomika jednotlivců.

Pokud se přístup úřadů změní, chtěl by Alessandro Pasquale v rámci Mattoni přejít na tento typ PET lahví a také plechovek v plném měřítku. To prozatím není možné, a proto se chce nyní zaměřit na Slovenko, které je k myšlence vratných recyklovaných PET lahví daleko otevřenější.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym