Čtrnáct pater pro vzdělávání nejlepších lékařů světa a další univerzitní budovy, na které je radost pohledět

1-nws

Foto: Diller Scofidio + Renfro / CzechCrunch

Čtrnáct pater pro vzdělávání nejlepších lékařů světa

0Zobrazit komentáře

Hledání skutečně kvalitní architektury se může v dnešní době plné uniformních satelitů a monotónních zástaveb brownfieldů zdát jako hledání jehly v kupce sena. A přesto zajímavá architektura plná unikátních myšlenek není mrtvá. Ve světě, ale i u nás vznikají objekty, které dovedou potěšit oko znalé i neznalé. K jejich nalezení stačí jen trocha trpělivosti.

Případně se jen stačí přihlásit k odběru našeho newsletteru CC Arch, ve kterém se prostřednictvím vizuálního výběru ohlížíme za tou nejzajímavější architekturou z domova i ze světa.

Kvalita dosaženého vzdělání je ovlivňována nejen formou vzdělávání a osobností vyučujícího, ale také prostředím, v němž jsou znalosti předávány. Na kvalitu podmínek si nemohou stěžovat studenti několika následujících univerzit, které jsme vybrali do mozaiky tohoto měsíce.

***

The Siamese Towers – Santiago/Chile

Každý, kdo se v Chile rozhodne studovat IT, má dveře otevřené do The Siamese Towers, tedy Siamských věží. Tvůrci této univerzitní budovy ze studia Elemental vycházeli ze tří základních pilířů, kterými se staly počítače, sklo a samotná koncepce věže. Jejich zadáním bylo zpochybnit klasickou formu univerzitní budovy v souvislosti s proměnou výuky na základě rozšíření výpočetní techniky.

Výsledkem je jedna věž se dvěma vrcholy, které se od sebe ve vrchních patrech oddělují a vytvářejí tak efekt dvou spojených struktur. Ty přinášejí veškeré potřebné zázemí pro studium informatiky. Skleněné plochy dovnitř propouštějí jen nezbytné množství světla a vše obklopují moderní materiály. V protikladu k samotné budově je řešení blízkého okolí, které naopak pracuje s množstvím přírodních prvků a zelení, v níž si mohou studenti odpočinout.

av_imagen_vertical-min

Foto: Elemental S.A.

Věž je určena pro studenty IT oborů univerzity


41 Cooper Square – New York/Spojené státy americké

Již 150 let působí v New Yorku Cooper Union. Při pohledu na její univerzitní budovu, kterou navrhlo architektonické studio Morphosis, by se však mohlo zdát, že se jedná o velmi mladou instituci. Budova se otevírá širokému okolí jako symbol dříve zcela bezplatného, dnes i v tržním americkém prostředí částečně dotovaného vzdělávání, které instituce nabízí široké veřejnosti.

Architekti se snažili o vizuální transparentnost předávaných znalostí díky prosklené fasádě, jež jde vstříc městskému kontextu, do kterého je zasazena. Uvnitř se nachází učebny, galerie, zasedací místnosti i konferenční sál, z něhož je výhled na náměstí, kde je budova umístěna.

cpr_cooper_union_4291_ibcorrected-min

Foto: Morphosis

Objekt se symbolicky prolamuje a otevírá do okolí


The New School – New York/Spojené státy

V New Yorku ještě zůstaneme, tentokrát se přesuneme k univerzitní budově vzdělávací instituce The New School, jež do rušných ulic města vnesla tradiční čtvercovou budovu, které studio SOM propůjčilo netradiční vzhled.

Šestnáct pater ukrývá jak studentské koleje, tak i víceúčelové učebny, studia designu, laboratoře či velkou posluchárnu a knihovnu. Vnější plášť budovy je obložen mosazí, která je protkávána prosklenými plochami kopírujícími vnitřní schodiště v celé budově. Interiér je maximálně světlým a otevřeným prostorem, jenž jde vstříc studentské kreativitě.

new-school

Foto: SOM

Pohled na fasádu, který pracuje se sklem a speciálním kovovým obložením


The Roy and Diana Vagelos Education Center – New York/Spojené státy

A New York do třetice, tentokrát v podání vzdělávacího centra Kolumbijské univerzity. Architektonické subjekty Diller Scofidio + Renfro vytvořily 14 unikátních pater, která nabízejí jedinečný výhled na město i řeku Hudson a zároveň se v nich vzdělávají budoucí lékaři.

Budova kombinuje prosklenou fasádu s přiznaným tvaroslovím jednotlivých pater, která se zdánlivě nahodile svíjejí od ulice až k samotnému vrcholku budovy. Jednotlivá patra a jejich terasy jsou symbolikou pokroku medicíny a vytvářejí prostor, na němž jsou vzděláváni elitní lékaři z celého světa.

kolumbijska2

Foto: Diller Scofidio + Renfro

Budova s výhledem do dalekého okolí


The Pennsylvania State University – Pensylvánie/Spojené státy

Z města přímo do agrární oblasti Pensylvánie nás zavádí realizovaný projekt studia Ennead, který je součástí Pensylvánské státní univerzity. Jedná se o budovu Dickinsonovy právnické fakulty. Architekti ji navrhli jako plovoucí prvek kombinující prosklenou a cihlovou fasádu dvou zdánlivě oddělených stavení.

Uvnitř se nachází knihovna koncipována jako kontinuální smyčka, dále studovny, soudní síň, posluchárny a také čítárna. Budova nabízí výhledy do okolní zeleně, místního arboreta a také na nedaleké horské masivy.

pensylvanie1

Foto: Ennead Architects

Díky prosklené ploše mají studenti výhled do širokého okolí


Nenechte si ujít další poklady světa architektury. Přihlaste se k odběru newsletteru CC Arch, ve kterém se prostřednictvím vizuálního výběru ohlížíme za tou nejzajímavější architekturou z domova i ze světa.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym