Czechitas spouští nadační fond. S jeho pomocí chtějí IT otevřít ženám ze znevýhodněných skupin

Oblíbená vzdělávací organizace reaguje na tlaky vyvolané inflací a růstem cen energií. V rámci fondu nabídne stipendia na své kurzy.

dita3

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch

Dita Formánková, zakladatelka Czechitas a ředitelka pro diverzitu v Avastu

0Zobrazit komentáře

Udělat v kariérním životě obrátku o 180 stupňů chce kus odhodlání, zejména pokud se coby žena rozhodnete nalézt uplatnění v oboru, jako je IT, na který je pohlíženo jako na mužskou záležitost. Tyto představy se od roku 2014 snaží bourat nezisková organizace Czechitas. Ta nabízí rekvalifikační IT kurzy a specializuje se právě na ženy. Nyní spouští vlastní nadační fond, jehož prostřednictvím chce dát možnost vzdělávat se v perspektivním oboru i ženám ze znevýhodněných skupin.

Rekvalifikovat se do IT, kde dle údajů Czechitas dnes chybí přibližně 15 tisíc lidí, může každý. Stačí mít chuť, náladu, čas a také dostatek finančních prostředků. Poslední kritérium ovšem může být problém.

Částečným řešením mohou být kurzy pořádaných právě Czechitas. Cena jejich služeb se totiž dlouhodobě pohybuje hluboko pod průměrem tržních cen srovnatelných IT kurzů, někdy ale ani to někdy nestačí.

Organizace se proto nyní rozhodla zaměřit i na ty, pro které je absolvování výuky stále nedosažitelné. Začátkem tohoto měsíce založila Nadační fond Czechitas, kterým reaguje na zhoršující se ekonomické podmínky způsobené pandemií, inflací a rostoucími cenami energií i nájemního bydlení.

czechitas-kurz2

Foto: Czechitas

Kurzy Czechitas jsou vedený zkušenými lektory z řad ženských i mužských odborníků

„Chceme pomoci těm, kteří to nejvíc potřebují – znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Podpora se bude týkat především menšin s ohledem na pohlaví, rasu, sexuální orientaci, duševní zdraví, schopnosti, náboženství, vzdělání, socioekonomický status, věk,“ vysvětluje Kateřina Králiková, finanční ředitelka Czechitas, která připomíná, že tyto skupiny často zažívají sociální vyloučení, což může vést k vážným důsledkům v podobě izolace a špatného duševního zdraví.

„V pilotní fázi prvního projektu Nadačního fondu Czechitas plánujeme, že nadační fond pokryje sto procent nákladů na absolvování kurzu. Fond zakoupí kurz studentkám přímo u Czechitas, studentky ho dostanou v podstatě darem,“ vysvětluje Králiková. K tomu dodává, že organizace aktuálně řeší motivaci studentek k dokončení kurzu, aby nebylo podpory zneužíváno.

Mimo žen by se podpora mohla časem začít soustředit i na stipendijní programy pro děti a dospívající, například v rámci Letní školy IT, kterou Czechitas pravidelně pořádají. Czechitas chtějí také navázat spolupráci s organizacemi, které se věnují znevýhodněným skupinám a které bude nadační fond podporovat, zároveň se však zájemkyně mohou hlásit i samy.

„Chceme, aby se informace o možných stipendiích dostala k potřebným, proto budeme dělat i patřičné kroky v marketingu a PR se zaměřením na dané skupiny,“ vysvětluje Králiková. Czechitas chtějí ročně pomoci desítkám žen. Zda se tento záměr podaří naplnit ale ovlivní částka, kterou se v rámci fondu získají.

Cílem organizace je mít v něm do konce roku jeden milion korun a v příštím roce tuto částku zdesetinásobit. Přispívat mohou firmy i jednotlivci libovolnou částkou, a to jednorázově i opakovaně. „Czechitas budou pravidelně zveřejňovat projekty v rámci nichž budou ženy moct stipendia na studium využít,“ dodává Králiková s tím, že několik společností již podporu přislíbilo.

Loni prošlo kurzy Czechitas přes 12 tisíc osob a obrat se vyšplhal na 58 milionů korun. Ten letošní by se mohl podle odhadů organizace dostat přes 60 milionů korun. Za první tři čtvrtletí tohoto roku se výuky zúčastnilo přes 10 tisíc osob. V Czechitas totiž využili pandemické situace a v letech 2020 a 2021 uspořádali víc kurzů než v předchozím období.