Do Prahy přijedou izraelští vědci, kteří vynalezli náhradu plastu. Stačí jim k tomu mořské řasy

Tomáš ChlebekTomáš Chlebek

sea
0Zobrazit komentáře

Udržitelnost a životní prostředí jsou aktuální témata, která hýbou celou společností. I proto se jimi bude zabývat také letošní čtvrtý ročník Týdne inovací, který již příští týden vypukne v celé České republice. Na mezinárodní konferenci se představí mimo jiné dva izraelští vědci, Alexander Golberg a Michael Gozin, kteří mají právě k těmto tématům co říct. Hovořit budou o svém potenciálně revolučním vynálezu v podobě bioplastu, který vychází z mořských řas a je zcela recyklovatelný a rozložitelný na organický odpad.

Plasty patří bezesporu k největším vynálezům moderní doby a ačkoliv se jejich používání rozšířilo až v polovině minulého století, v současnosti je svět bez nich prakticky nepředstavitelný. Díky jednoduché a nenáročné výrobě a spolehlivosti zcela prostoupily životy většiny lidí na planetě a objevují se naprosto ve všech oblastech, od jednorázových obalů po těžkou dopravní a leteckou techniku. Jsou jedním ze symbolů schopnosti člověka přetvořit svoje okolí tak, aby se mu v něm žilo co nejlépe.

Zároveň ale kvůli své všudypřítomnosti a trvanlivosti představují jeden z největších ekologických problémů současnosti. Jelikož se používají pro výrobu spotřebního i jednorázového zboží a prakticky nejsou přirozeně rozložitelné, zamořují i ekosystémy vzdálené od civilizace. Jedním příkladem pro to může být vymírání ptáků s největším rozpětím křídel, albatrosů, kteří se živí výhradně rybolovem a nejsou schopni rozlišit mezi živočichem a kusem plastu plovoucím ve vodě. Po čase tak mají plné útroby plastů, kterých se nedokáží zbavit, a pomalu zemřou.

Golberg

Alexander Golberg

Od roku 1950 bylo celosvětově vyprodukováno téměř 6,3 miliardy tun plastu, přičemž velká část tohoto množství stále je a dlouho bude rozprostřena po celém světě. V posledních letech se často mluví o plastech v oceánech, kde záměrem nebo náhodou končí a buď přímo ztěžují život mnoha živočichům, nebo se rozpadají na mikročástečky, stávají se součástí potravního řetězce a končí klidně i v lidských pokrmech. Vzhledem k současnému stavu bude podle odhadů v roce 2050 v oceánech víc plastu než ryb.

Samotná produkce plastů není skoro o nic menší ekologickou katastrofou než jejich životní cyklus a případné spalování. Emisemi skleníkových plynů při výrobě i likvidaci totiž významnou měrou přispívá jiné hrozbě životnímu prostředí – klimatickým změnám. Výroba se navíc neobejde bez neobnovitelných a pro životní prostředí nebezpečných zdrojů jako ropa a zemní plyn. K tradičním plastům sice už existují biodegradovatelné alternativy, vždy ale mají určité problémy, jako například obrovskou agrikulturní nákladnost v případě plastů založených na kukuřici.

Bioplast z izraelské univerzity

Michael Gozin je profesorem na fakultě chemie telavivské univerzity, Alexander Golberg je v téže instituci profesorem na fakultě environmentálních studií. Jejich revoluční myšlenka má, jak tomu často bývá, jednoduchý základ v podobě vysoce rozšířených mnohobuněčných řas, pěstovaných v moři. Jimi se živí jednobuněčné organismy žijící ve slané vodě, které produkují polymer nazvaný polyhydroxyalkanoát (PHA). Právě ten izraelští vědci použili pro výrobu bioplastu.

plastic-bottle-beach

PHA nejen že při výrobě nevyužívá ani neprodukuje ekologicky závadné chemikálie a plyny, ale není potřeba ani voda a půda, jako je tomu u pěstování jiných biodegradovatelných plastů.

Golberg k vynálezu říká: „Částečným řešením epidemie plastů jsou bioplasty, které nevyužívají ropu a rychle se rozkládají. Bioplasty ale také mají environmentální cenu: pěstování rostlin nebo bakterií pro výrobu plastů vyžaduje úrodnou půdu a sladkou vodu, což mnohé země, kam patří i Izrael, nemají. […] Náš nový proces produkuje plast z mořských mikroorganismů, které se zcela recyklují do organického odpadu.“

Gozin a Golberg svůj bioplast vyvinuli v široké spolupráci s mnoha dalšími vědci z různých oborů a popsali ho v článku v odborném časopise Bioresource Technology. Jeho největší výhody jsou spojené s dopadem na životní prostředí, reálné zavedení by ale nebylo možné bez ekonomické udržitelnosti.

trivago-raum-atelier-office-2

Přečtěte si také32 tisíc metrů čtverečních. Cestovatelský vyhledávač Trivago vybudoval v Německu nové obří sídlo32 tisíc metrů čtverečních. Cestovatelský vyhledávač Trivago vybudoval v Německu nové obří sídlo

Naštěstí také v tomto ohledu je bioplast z Izraele validní alternativou pro zcela umělé a organicky založené hmoty. „Považujeme ho (pozn. bioplast) za revoluční, protože není nákladný, výroba jednoho kilogramu stojí přibližně jeden dolar. Hotový produkt se dá použít na výrobu oblečení, obalů, kontejnerů a podobně,“ říká Michael Gozin.

Spolu se svým kolegou Alexanderem Golbergem budou o svém vynálezu hovořit v rámci Týdne inovací. Jelikož je CzechCrunch mediálním partnerem celé akce, můžete při zadání promokódu CZECHCRUNCH získat 30% slevu na vstupenku na mezinárodní konferenci.

gozint

Michael Gozin