Dříve zde konal zázraky Ježíš, nyní Izraelci. Biblické jezero naplní odsolenou mořskou vodou

K udržení výšky hladiny, po které se měl procházet Syn Boží, neposlouží zásah vyšší moci, ale technologie a kanál za miliardy.

Galilejské jezero se po dvou tisících letech dočká nového zázraku

0Zobrazit komentáře

Galilejské, Tiberiadské či Genezaretské jezero nebo moře, tak je nazýváno největší izraelské jezero ležící v Golanských výšinách, které je nejvýznamnější zásobárnou sladké vody pro celou zemi. Jenže výška hladiny jezera je nestálá a spotřeba vody vzrůstá. Proto se jej Izraelci rozhodli doplňovat odsolenou mořskou vodou.

Galilejské jezero je biblickým místem spojeným s konáním Ježíšových zázraků. Právě po jeho hladině se měl procházet, místní početnou rybářskou komunitu zasytit pouze několika bochníky chleba a z jejich řad si vybral své učedníky. Biblické příběhy jasně dokazují, že břehy tohoto jezera byly osídleny již ve starověku. Dozrávaly zde sladké datle a banány a na jeho hladině se pohupovaly bárky lovící hejna ryb.

Pro celý Izrael je však jezero životně důležité i dnes, jelikož se jedná o největší zásobárnu pitné vody v zemi. Jenže pomalu, ale jistě vysychá. V uplynulých dvou letech se sice hladina díky častým dešťům zvedla o více než 30 centimetrů, bylo to však poprvé za posledních 30 let. Izraelci proto stáli před výzvou, jak se s ubývající vodou v jezeře popasovat.

Jezero dlouhé 21 kilometrů a široké 13 kilometrů se nakonec rozhodli začít doplňovat vodou ze Středozemního moře, která bude přiváděna podzemním kanálem. Na břehu jezera projde voda procesem odsolení skrze infrastrukturu čítající hned pět desalinačních center.

Voda následně poteče podzemním potrubím budovaným místní vodohospodářskou společností Mekrot a bude svedena do koryta potoka Calmon, který ústí do jezera na jeho severozápadním břehu. Prováděné testy napověděly, že by odsolená voda neměla ovlivňovat tamní ekosystém a zároveň pomůže udržet hladinu jezera na stabilní úrovni.

Zemědělská činnost probíhá na březích jezera i dnes

Celý projekt by měl vyjít na 900 milionů šekelů, tedy přibližně 6,2 miliardy korun. O jeho realizaci bylo rozhodnuto po katastrofálním suchu, které zasáhlo oblast v letech 2013 až 2018. Hladina jezera tehdy klesla na historické minimum.

Stavební práce na projektu by měly být dokončeny ještě letos a stavidla nově vytvořené vodní cesty se mají zvednout na jaře příštího roku. Z projektu by mělo těžit nejen město a lidé, kteří žijí na jeho březích, ale také vesnice na severu země, jež budou k tomuto zdroji vody postupně připojovány. Izraelci se navíc zavázali dodávat 100 milionů kubických metrů vody Palestině a 50 milionu kubíků do Jordánska.

S přispěním ČTK.

Načítám formulář...