Duševní nemoci nesmíme zametat pod koberec. V nové kampani pomohou lidé, kteří jimi sami prošli

Studio 27 představuje pacientské hnutí peerů. V kampani #PEERpomaha šíří povědomí o tom, že duševnímu onemocnění není nutné čelit v tichosti.

peer-1

Foto: Studio 27

Kateřinu potkaly deprese, nyní pomáhá lidem, kteří duševně strádají

0Zobrazit komentáře

Úzkostné poruchy, deprese, bipolární porucha nebo schizofrenie. Duševních onemocnění je celá řada a podle posledních dostupných dat populační studie Národního ústavu duševního zdraví některým z nich v Česku trpí každý pátý jedinec. Téměř 83 procent z nich ale o svých problémech nemluví a neřeší je, kvůli stigmatizaci, ke které v naší společnosti dochází. Změnit se to snaží Studio 27, skupina lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Členové spolku Studio 27 si sami prošli řadou těžkých zkušeností, na rozdíl od většiny české populace, která se o nich bojí mluvit, se ale rozhodli spustit osvětovou kampaň #PEERpomaha. Peer je člověk, který se potýká s duševním onemocněním, ale právě prostřednictvím svých osobních prožitků se snaží ostatním pomáhat sdílením, rozhovory a podporou.

„Cílem kampaně #PEERpomaha a obecně práce Studia 27 je destigmatizovat duševní onemocnění, protože je součástí naší společnosti a my bychom se za něj neměli stydět. Našimi aktivitami, jako je pořádání debat, natáčení rozhovorů i podpora jednotlivců, se snažíme téma ve společnosti otevřít. I o tom je celá kampaň #PEERpomaha, jejíž prezentaci na citylightech ve stanicích metra dnešním dnem spouštíme,“ říká manažer projektu Břetislav Košťál.

peer-2

Foto: Studio 27

Členové spolku Studio 27

Do myšlenky spolku je v současné době zapojených již téměř 170 lidí, kteří prošli školením, tak aby mohli naslouchat svým klientům, ale také zakládat a vést takzvané svépomocné skupiny nebo skupiny zotavení. „Lidé s duševním onemocněním se často potřebují stát znovu hrdiny vlastních příběhů. Někdy se po přidělení psychiatrické diagnózy totiž cítí spíš jako oběti. A právě peeři jim k tomuto obratu mohou ukázat cestu,“ doplňuje Břetislav Košťál.

Kampaň představuje šest peerů a jejich příběhů. Například Katku, kterou po porodu potkaly těžké deprese. „Vždy jsem si myslela, že všechny ty úzkosti a depky, o kterých mé okolí občas mluvilo, se dají lehce zvládnout vlastní vůlí. Pak přišel první přirozený porod bez komplikací a já jsem z nemocnice odcházela s těžkou depresí. Když jsem se podívala na dceru Klaudii, cítila jsem jen strach a stres, necítila jsem radost a ani žádné city,“ popisuje.

Pro mnoho lidí je nepředstavitelné o takových niterných záležitostech vůbec mluvit, jelikož mají strach, že je společnost odsoudí. Stejně tak je pro ně těžké smířit se s představou, že je potřeba se obrátit na pomoc psychiatra a nasadit medikaci. Kampaň Studia 27 se ale snaží celý pohled na duševní onemocnění otočit. Může být vstupenkou k zajímavé práci, ve které má člověk možnost pomáhat. „Cítím hrdost, že mohu být jedním z nich,“ říká peer Michal.

Cílem spolku není jen představit práci zapojených pomocníků v oblasti duševního zdraví odborné i širší veřejnosti, ale také natáčet rozhovory, pořádat besedy a připravit osvětovou fotokampaň na reklamní plochy v pražském metru i spojovat lidi z mnoha různých organizací. Vyústěním aktivit by mělo být vytvoření důstojného prostoru ke sdílení zkušeností a zážitků, jakož i změna pohledu na lidi, kteří si prošli nebo procházejí duševním onemocněním.

Studio 27 spolupracuje s mnoha organizacemi na poli duševního zdraví. Dvouletý projekt spolku je financován z EHP a Norských fondů pro období 2014–2021 v programu Zdraví, který se zaměřuje na posílení role pacientů a podporu budování kapacit pacientských organizací s cílem utužit jejich roli jakožto rovnocenných partnerů ve zdravotnictví.

jana-peer-2

Foto: Studio 27

Kampaň #PEERpomaha chce sejmout stigma z duševních onemocnění