Ekonomika by získala miliardy. Byznys vyzývá premiéra Fialu k přijetí manželství pro všechny

Podle ekonomické analýzy organizace Open For Business stojí nerovnoprávné postavení LGBT+ lidí českou ekonomiku ročně až 37,6 miliardy korun.

Peter BrejčákPeter Brejčák

Průvod Prague Pride

0Zobrazit komentáře

Téměř sedmdesát společností působících v Česku v otevřeném dopise vyzývá premiéra Petra Fialu (ODS) k přijetí rovného manželství. Kromě morálních a lidskoprávních důvodů uvádějí i negativní dopady nerovného přístupu na ekonomickou kondici země – podle analýzy má přijetí manželství pro LGBT+ páry a odstranění diskriminace potenciál ušetřit téměř 38 miliard korun ročně.

„Ve dvacátém prvním století není možné, aby si lidé nebyli před zákonem rovni. Současný stav z hlediska práv LGBT+ lidí naprosto neodpovídá demokracii západního střihu a nevidíme to tak jen my ve Vodafonu, ale i většina velkého byznysu,“ říká iniciátor výzvy a generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák, jenž společně s dalšími signatáři nabízí premiérovi osobní schůzku.

Výzvu podepsalo celkem 66 firem. „Všichni dohromady zaměstnáváme desítky tisíc lidí, a tak vidíme v přímém přenosu, co všechno nerovný přístup přináší. A to nejen eticky, ale také ekonomicky,“ doplnil Dvořák. K otevřené výzvě se připojil například i největší zaměstnavatel v Česku Škoda Auto, dále Plzeňský Prazdroj, IKEA, Staropramen, Moneta Money Bank, Mastercard, Microsoft, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Danone.

Přesvědčení, že LGBT+ lidé mají mít stejné podmínky na pracovišti jako kdokoliv jiný, stojí firmy podle vyjádření i nemalé peníze. Zaměstnanci a zaměstnankyně žijící ve stejnopohlavním svazku nebo vychovávající dítě totiž nemají nárok na stejné benefity, jaké stát nabízí všem ostatním. Jde například o dny volna pro registraci nebo rodičovskou a otcovskou dovolenou. Firmy, které se rozhodnou měřit všem stejným metrem, pak tyto zdánlivé samozřejmosti kompenzují z vlastních prostředků a třeba volno pro rodiče platí ze svého.

Ekonomické dopady diskriminace

Vodafone při oficiálním představení výzvy argumentuje také daty o tom, že nerovnost má konkrétní dopady i na celkovou hospodářskou kondici Česka. Například podle analýzy výzkumné organizace Open For Business stojí nerovnoprávné postavení LGBT+ lidí českou ekonomiku ročně až 37,6 miliardy korun.

Autoři studie popisují souvislost mezi větší vstřícností vůči LGBT+ lidem a hospodářským rozvojem – diskriminace někdy zástupce této komunity vylučuje ze zaměstnání, čímž se zhoršuje jejich reálná finanční situace. Nerovnoprávné postavení také generuje duševní problémy, třeba deprese, což může vést k tomu, že pracují méně nebo hůře. Právě v souvislosti s duševním zdravím pak tratí i zdravotnický systém jako celek, to samé platí v případě následků případů násilí z nenávisti. Zároveň má uzákonění manželství pro všechny páry potenciál udržet současné a přilákat do Česka nové kvalifikované pracovníky ze zahraničí a posílit inovace a konkurenceschopnost firem.

„Diskriminace obecně se podepisuje na nižší produktivitě minoritních skupin, LGBT+ lidi nevyjímaje. Dlouhodobě vede ke snížené ochotě investovat do vzdělání a seberozvoje, pokud tyto investice nejsou na trhu práce a ve společnosti plně doceněny. V rámci zaměstnání pak diskriminující prostředí vede k méně efektivní organizaci práce a vyšší míře psychické nepohody, což se odráží v nižší produktivitě či vyšší absenci,“ vyjmenovává ekonom Vojtěch Bartoš, který působí na Katedře ekonomie, managementu a kvantitativních metod Milánské univerzity a vlivem diskriminace na ekonomiku se dlouhodobě zabývá.

„Zavedením institutu manželství pro všechny páry má nyní český stát jedinečnou možnost vyslat jasný signál, že diskriminovat LGBT+ lidi je nepřípustné. Zároveň tím může odstranit některé ze strukturálních nerovností, které také zhoršují společenské postavení a psychický stav LGBT+ jednotlivců. Ať už jde o společná rodičovská práva, společné jmění manželů, právo na vdovský a vdovecký důchod a podobně,“ uvádí Bartoš.

Společenské normy se v historii mění a postoje ve společnosti se vyvíjejí. Příkladem může být dnes už samozřejmé volební právo žen. Český stát má navíc svou pozici usnadněnou tím, že veřejné mínění je manželství pro všechny páry dlouhodobě nakloněno,“ dodává.

Zákon o rovném manželství byl předložen v Poslanecké sněmovně v červnu 2022 a o rok později prošel do druhého čtení. Poslanci a poslankyně budou v nadcházejících měsících rozhodovat o jeho dalším postupu do třetího čtení a následném posunu do Senátu. V závěru by zákon čekal podpis prezidenta České republiky Petra Pavla, který přijetí zákona a odstranění nerovností podporuje. Jednání ale nebude hladké, existuje i protinávrh, který chce uzákonit manželství pouze pro muže a ženu.

Celé znění otevřeného dopisu

Vážený pane premiére Fialo,

my, níže podepsaní zaměstnavatelé, se na Vás obracíme s žádostí o Vaši podporu pro manželství stejnopohlavních párů.

Jako zaměstnavatelé, kteří souhrnně zaměstnávají desetitisíce lidí v České republice, podporujeme a vítáme jejich rozmanitost. Sdílíme přání leseb, gayů, bi a trans lidí (LGBT lidí) žít a pracovat v České republice bez diskriminace a předsudků.

Podle analýzy renomované výzkumné organizace Open For Business (mezi jejíž členy patří například Accenture, Deloitte, Deutsche Bank, EY, McKinsey & Company, PwC) stojí nerovnoprávné postavení LGBT lidí českou ekonomiku ročně až 37,6 miliardy korun. Peníze, které česká ekonomika v současné době nezbytně potřebuje. Analýza ukazuje, že uzákonění manželství pro všechny páry pomůže vytvořit prostředí pro hospodářskou prosperitu a nové pracovní talenty. Odkládání zákona, nebo dokonce přijímání ústavních změn ztěžujících do budoucna přijetí rovnoprávného manželství, naopak vytváří reálné ekonomické ztráty spojené s nerovným zacházením. Z pohledu podnikání je tedy manželství pro všechny páry jednoznačně přínosné nejen pro naše firmy, ale i pro budoucnost české ekonomiky.

Jako zaměstnavatelé přistupujeme ke všem zaměstnancům a zaměstnankyním stejně. Chceme, aby naši zaměstnanci byli na pracovišti sami sebou a mohli se plně soustředit na výkon své práce. To platí pro všechny bez rozdílu a bez ohledu na pohlaví jejich partnera či partnerky. Dvoukolejnost právní úpravy (manželství versus registrované partnerství, rodiče zákonem uznaní versus rodiče zákonem neuznaní) nám ale způsobuje zbytečné výdaje ve formě dvojí administrativy a vyrovnávání nerovnosti způsobené zákonem. Naši zaměstnanci žijící ve stejnopohlavním svazku nebo vychovávající dítě s partnerem stejného pohlaví nemají některé benefity, jež stát zatím poskytuje pouze heterosexuálním zaměstnancům. Například dny volna pro registraci nebo rodičovská a otcovská dovolená. Urychlené přijetí zákona o manželství pro všechny páry odstraní tyto zbytečné nerovnosti.

Vážený pane premiére, jsme přesvědčeni, že rozmanitá a otevřená společnost, která všem občanům a občankám dává stejná práva, je nezbytnou podmínkou pro rozvoj konkurenceschopné ekonomiky i pro budoucí prosperitu České republiky. Pro nás jako zaměstnavatele, kteří usilují o získání a udržení nejlepších investic a talentů v České republice, dává manželství pro všechny páry ekonomický i morální smysl. Proto Vás vyzýváme, abyste se jako předseda vlády za tuto změnu postavil a zasadil se o její brzké přijetí. Uvítáme, pokud si na nás najdete čas, abychom Vám podrobněji na osobní schůzce představili důvody, proč si myslíme, že urychlené přijetí této právní úpravy je pro Českou republiku potřebné. Abychom podpořili legislativní proces, jsme též připraveni přiblížit naši pozici klíčovým článkům legislativního procesu – například poslaneckým či senátním výborům či klubům.

Podepsáno 66 firmami v České republice.