Fungujeme rychleji a klidně na dálku. Průmyslová firma z Rohatce popisuje, jak přecházela do cloudu

Specialista ze společnosti Kaňák popisuje strasti s přechodem do cloudu, který si teď ale nemohou vynachválit. Vsadili na český Algotech.

kanakKomentář

Foto: Kaňák

Jak přešla průmyslová firma Kaňák do cloudu?

Mít v podniku veškeré IT jako on premise řešení, nebo poslat svá data, systémy, aplikace i servis do cloudu a o nic se nestarat? Tato otázka v mnoha firmách rezonovala dlouhé roky. Některé společnosti se kroku do neznáma nebály, jiné váhaly a raději si ponechávaly IT ve vlastní režii. Odpověď přišla v roce 2020 a byla velmi stručná. Ten, kdo měl svá data dostupná, získal velkou konkurenční výhodu. A poznali to také ve společnosti Kaňák, která vyrábí výsekové nástroje pro výsek obalů nebo štočky pro reliéfní ražbu.

Jejich první pokus o migraci do cloudu byl vzhledem k výběru dodavatele spíše cennou lekcí než trvalým řešením. Napodruhé se ale vše povedlo a dnes běží v Rohatci na infrastruktuře tuzemské společnosti Algotech, která patří mezi průkopníky tuzemského cloudového trhu. Nedaleko Prahy má vlastní datové centrum, v němž obsluhuje velké i malé české firmy. Radek Němeček, IT specialista průmyslové firmy Kaňák, v komentáři popisuje, jaké výhody jeho firmě přechod do cloudu přináší.

 ***

On premise řešení, tedy stav, kdy má firma svou vlastní infrastrukturu u sebe v podniku a sama si obstarává licence systémů, dalších aplikací i komplexní péči, může na první pohled vypadat lákavě. Má vše pod vlastní kontrolou, což nahrává dojmu, že taková varianta je levnější a bezpečnější. V některých případech tomu tak opravdu může být, ale většinou je tato domněnka mylná. Proč?

Péče o primární i záložní infrastrukturu je totiž velmi nákladná, hardware rychle zastarává, takže je třeba jej poměrně často obměňovat a zároveň i navyšovat kapacity datových úložišť. To samé se týká softwaru, u nějž navíc platí, že licenční politika je pro on premise řešení méně výhodná než pro ta cloudová.

Pokud tedy firma neinvestuje do on premise řešení finance i čas specialistů, zvyšuje se pravděpodobnost nejen technického problému, ale i bezpečnostního incidentu, přičemž fatální pro ni mohou být oba případy. Nedostupnost dat je problém bez ohledu na příčinu. Právě takovou zkušenost jsme udělali i v naší firmě Kaňák. Když jsme na vlastní infrastruktuře zažili závažný bezpečnostní incident, byl to jeden z velkých impulzů, abychom začali hledat řešení v podobě přechodu do cloudu.

Dalším důvodem byl fakt, že naše on premise řešení už bylo zastaralé a hojně vyžadovalo nové licence. Když jsme si porovnali pořizovací náklady, vycházela obě řešení podobně. Viděli jsme ty výhody, které s sebou cloud nese, a nakonec se pro něj rozhodli.

Šaty dělají člověka a poskytovatel dělá cloud

Opravdu velkou péči je přitom třeba dát výběru poskytovatele cloudových služeb, protože tak jako se vším i mezi nimi jsou výrazné cenové, technické i kvalitativní rozdíly. Někteří poskytovatelé například nemají svá datacentra v České republice, což může vést až ke kolizi s legislativními požadavky na zacházení s určitým typem dat. A i když si nakonec firma poskytovatele vybere a svěří se mu do rukou, nemusí se její představy o fungování cloudu i poskytované péči shodovat s realitou.

algotech-datacentrum

Foto: Algotech

Datové centrum společnosti Algotech

Sami jsme zažili, že po našem zmigrování do cloudu náš poskytovatel nesplnil to, co slíbil, a náklady byly nakonec ještě vyšší než upgrade našeho původního řešení. Potýkali jsme se s častou nedostupností, dlouhými reakčními dobami aplikací, což například hodně zdržovalo naše konstruktéry. Celá infrastruktura byla nestabilní, komunikace s poskytovatelem dost vázla a náprava taktéž.

I tak jsme si ale byli vědomi jeho výhod a přemýšleli, jak z toho ven a jak to udělat lépe. Nakonec padla volba na společnost Algotech, která ale musela infrastrukturu v podstatě navrhnout znovu tak, aby byl její chod bezproblémový. Tím, že už jsme měli s cloudem zkušenosti, mohli jsme nasazení lépe uchopit a dát si pozor na věci, které předtím nefungovaly podle našich představ. Bylo třeba upravit například některé aplikace, aby se konstruktérům práce v cloudu konečně správně zrychlila.

Když jsme do cloudu přecházeli, jedním z těch očekávání byla právě rychlost. Doufali jsme, že aplikace budou pracovat rychleji než na naší původní on premise infrastruktuře. Ale to se nestalo, i základní operace typu přihlášení do systému trvaly desítky vteřin. Proto jsme se právě na tento aspekt s novým poskytovatelem hodně zaměřovali. Algotech pro jistotu před samotnou migrací vytvořil testovací prostředí, na němž probíhaly jak základní zkoušky, tak zkoušky s vytěžováním serverů.

Dostupnost, škálovatelnost a úspora nákladů

Přestože už pro nás tentokrát migrace k Algotechu neznamenala přechod z on premise serverů na cloud, mohli jsme díky ní naplno poznat všechny výhody, které může cloudové řešení přinést. Díky škálovatelnosti i pružné reakci poskytovatele můžeme prakticky online pracovat s kapacitou úložišť a můžeme ji podle aktuálních potřeb navyšovat, či snižovat. To je v případě průmyslové firmy s velkým množstvím výkresů a projektové dokumentace velmi důležité.

Zároveň máme data dostupná odkudkoliv, což se právě s příchodem pandemie a vládních opatření ukázalo jako nesmírně důležité. Doba covidu ukázala, že být v cloudu je to nejlepší, co nás mohlo potkat. Nebyli jsme postavení před složité plánování logistiky zaměstnanců, nemuseli jsme řešit, jaká opatření v kanceláři budeme muset zavést, abychom tam vůbec mohli být. Díky cloudu jsme všichni plnohodnotně pracovali z domova, protože všechno fungovalo tak, jak má. Firma tak mohla dostát svým závazkům a nezklamat zákazníky.

Partnerem článku je společnost Algotech. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.