Hledání talentů jako jehly v kupce sena. CzechCrunch Jobs spojuje síly s českou náborovou aplikací Recruitis

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

ccj-recruits

Foto: CzechCrunch

CzechCrunch Jobs spojuje síly s českou náborovou aplikací Recruitis

0Zobrazit komentáře

V oblasti náboru jakkoliv souvisejícího s technologiemi mají recruiteři aktuálně jednu z nejtěžších pozic. Zaměstnavatelé potřebují k digitalizaci víc profesionálů, než je na trhu k dispozici, a kandidáti si díky tomu mohou často diktovat podmínky. Lidí s požadovanými dovednostmi je málo a takových, kteří eventuálně uvažují o změně, ještě méně. Životní cyklus náboru už dávno zdaleka neobsahuje jen vyvěšení pozic na předem daný seznam pracovních portálů.

Často se i celé týmy podílejí na tom, aby byla firma viděna jako atraktivní místo pro práci a aby se tato informace dostala k co nejširší a zároveň relevantní veřejnosti. Marketingový mix, který se dnes ve firmách k zaujetí kandidátů používá, je pestrý a obsahuje komplexní balík aktivit od budování vlastní komunity přes kvalitní obsah až po samotnou propagaci všech činností.

Platforma CzechCrunch Jobs, v rámci které mohou firmy inzerovat své volné pozice, využívá několik takových komponent, propojuje nabídky s obsahem magazínu a dává jim visibilitu nad rámec standardních kanálů. Spíše než na aktivní kandidáty na trhu cílí na ty pasivní, tedy na ty, kteří na samostatně fungující job board nezabrousí – čistě proto, že nemají důvod.

„Nedává nám smysl stavět produkt, který už na trhu funguje v několika podobách, a nemáme ambici budovat komplexní hiringovou aplikaci, skrze kterou si budou recruiteři spravovat celé výběrové řízení i pool kandidátů. Cílíme na lidi v jiné rozhodovací fázi než klasický pracovní portál. Proto nám dává smysl nově spuštěná spolupráce s aplikací Recruitis.io, jelikož se naše produkty skvěle doplňují,“ popisuje Petra Fritsch, která má v CzechCrunchi na starosti hiringovou vertikálu.

Česká aplikace Recruitis.io firmám poskytuje nástroj pro řízení náboru společně s tvorbou vlastního talent poolu a zjednodušuje tak komplexní proces náboru spojený s employer brandingem zaměstnavatele. Spolupráce s CzechCrunch Jobs není jen technologickým spojením, které firmám umožní publikaci personální inzerce a následný sběr kandidátů na jedno místo, ale jde především o propojení dvou navzájem se doplňujících projektů, které následují trend integrace a automatizace všech fází náboru do jednoho místa.

ccj1

Foto: CzechCrunch

Portál CzechCrunch Jobs

„Od propojení naší aplikace Recruitis a CzechCrunch Jobs si slibuji především zvýšení uživatelského pohodlí, kdy uživatel může z jednoho místa vydávat personální inzerci na vlastní kariérní stránky a druhým kliknutím vybrat i zveřejnění na CzechCrunch Jobs. Chceme svým klientům celý hiringový proces maximálně usnadnit a poskytnout jim inzerci i na ne příliš typických hiringových kanálech,“ komentuje smysl propojení Štěpán Bartyzal, zakladatel platformy Recruitis.io.

„Na hiring pohlížíme v CzechCrunchi komplexně, nejde jen o konkrétní pracovní místo a požadavky, které musí kandidát splňovat, aby se do výběrového řízení mohl přihlásit. Jde také o to, co firma dělá, jak se jí daří, jací v ní pracují lidé a jak se zapíše do paměti veřejnosti, ze které pak kandidáti vzejdou,“ dodává Fritsch.

Stav trhu práce v IT sektoru nahrává v současnosti už poměrně dlouhou dobu do karet především kandidátům, nikoliv však zaměstnavatelům. Ti při obsazování volných IT pozic zkoušejí, co se dá, aby se doslova zázrakem objevil kandidát, který má požadovaný profil a zapadá svou osobností do týmu i firmy jako takové. V současnosti už při IT náboru můžeme mluvit o přetahování konkrétních kandidátů, které si recruiteři vytipují na profesních sítích nebo eventech.

„Cítíme na trhu velký nedostatek příležitostí, jak cílit na technicky orientované kandidáty. CzechCrunch Jobs má velkou výhodu v tom, že se zaměřuje i na pasivní kandidáty této cílové skupiny. Tedy kandidáty, kteří aktivně práci nehledají, ale pokud je nějaká nabídka zaujme, jsou otevřeni změně,“ upřesňuje Bartyzal.

Propojení platforem přináší i další nové výhody pro firmy, které na CzechCrunch Jobs inzerují – budou si moci tvořit talent pool z kandidátů, kteří jim nově mohou dávat souhlas i nad rámec výběrového řízení, propojit odbavování zájemců s oblíbenou aplikací Slack nebo měřit spokojenost s výběrovým řízením.

Jak propojení s CzechCrunch Jobs v aplikaci Recruitis funguje? Podívejte se na krátké video. Pokud byste si toto propojení chtěli vyzkoušet nebo se dozvědět víc, stačí napsat na e-mail stepan@recruitis.io. Pro prvních deset z vás máme navíc zvýhodněnou nabídku této spolupráce.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym