Jakub Coufal: Jak jsme nejen v Pentě pracovali s ekonomickými ukazateli startupů a firem

Jakub CoufalJakub Coufal

0Zobrazit komentáře

Mnoho podnikatelů má zafixovanou představu, že účetnictví je jen nutné zlo, které se musí vést proto, aby se splnila zákonná povinnost. Já si naopak myslím, že pokud se s výstupy z účetnictví pracuje chytře, může se z něj stát velmi silný analyticko-reportingový nástroj, díky kterému se dá předejít spoustě budoucích problémů. Říkáte si, jak se toho dá dosáhnout?

Když jsem ještě pracoval v jedné z nejlepších středoevropských investičních skupin, konkrétně Penta Investments, majitelé chtěli připravit nástroj, díky kterému by mohli jednoduše a přehledně sledovat výkonnost svých investic. Zrodil se tedy nápad vytvořit grafický přehled (Dashboard), který bude v uživatelsky přívětivé formě ukazovat důležité ekonomické ukazatele dané společnosti či investice.

Díky tomuto Dashboardu vytvořenému v Excelu (já osobně zastávám názor, že i v dnešní době je MS Excel nejlepší nástroj na reporting/analýzy, jelikož si tam při dostatečné znalosti vzorců a maker dokážete namodelovat cokoliv) majitelé mohou sledovat aktuální výnosy, náklady, EBITDU, pracovní kapitál, cashflow a mnoho dalšího. Zároveň také mohou jednoduše porovnávat odchylky reality od budgetu, což je velmi důležité pro plánování dalších kroků ve firmě.

dashboard

Dashboard

Z mého pohledu má grafický Dashboard vytvořený v Excelu tři obrovské výhody oproti webovým aplikacím:

Dá se přesně přizpůsobit požadavkům konkrétní firmy či uživatele. Přesně si definujete, které ukazatele jsou pro Vás důležité a chcete je sledovat, jaké časové období Vás aktuálně zajímá a zda chcete vidět porovnání aktuálního časového období s minulostí či budoucím forecastem.

Veškeré ukazatele (kromě např. budoucího forecastu či stanoveného budgetu) v Dashboardu se počítají z výstupu z účetnictví. To znamená, že všechna čísla jsou podložena reálnými operacemi, které má daná firma v účetnictví. Toto si myslím, že je obrovské plus z toho důvodu, že pokud budete někomu (investor, banka, potenciální kupec Vaší firmy, atd.) prezentovat Vaše výsledky, tak víte, že čísla mají reálný základ a nejsou jak se říká „vycucaná z prstu“.

Citlivá data Vaší společnosti „nelítají“ v Cloudu, ale jsou pouze v sheetech Excelu Vašeho Dashboardu. Tudíž je minimální riziko toho, že by mohly uniknout někam, kam byste nechtěli.

Veďte účetnictví tak, jako byste chtěli zítra firmu prodat

Když jsme v Pentě pracovali na prodeji kancelářské budovy Florentinum, kupujícího samozřejmě zajímalo to, jak si budova vede po finanční stránce od jejího vzniku. Jelikož jsme měli vše pečlivě připravené v přehledné grafické podobě s vědomím toho, že veškerá prezentovaná čísla jsou pravdivá a účetně podložená, neměli jsme nejmenší obavu z toho, že by nás mohl kupující nařknout z prezentace lživých informací. Pokud by si prodávající chtěl vše spočítat sám či si čísla jen ověřit, musel by vycházet ze stejných dat jako my, tj. z jednotlivých účetních záznamů.

fin

Zastávám názor, že každé účetnictví by mělo být vedeno tak, jako byste chtěli firmu zítra prodat. To znamená přehledně a hlavně pravdivě. Ušetří Vám to spoustu starostí v tom okamžiku, kdy nastane Váš Den D, den prodeje firmy, kterou jste tak dlouho a pracně budovali. Ztráta důvěry kupujícího po odhalení nepravdivých finančních ukazatelů se jen těžko, jestli vůbec, dá obnovit.    

Buďte připraveni, nebudete pak překvapeni

Byl jsem u jednoho případu z nedávné minulosti, kdy dobře nastavený Dashboard zachránil majitele firmy před nepříjemnostmi. Firma měla zajímavý produkt, o který byl zájem, schopné zaměstnance a sám majitel i milující manželku, která ho v podnikání podporovala… však to znáte, prostě ideální stav ?. Firmě se naskytla zajímavá investiční příležitost, a proto si u banky majitel požádal o úvěr, který mu měl v expanzi pomoci. Banka úvěr schválila, tudíž expanze mohla začít.

Firma již používala Dashboard, který se po získání úvěru upravil tak, aby uměl sledovat a reportovat všechny kovenanty, na kterých banka trvala. Jedním z těchto kovenantů bylo i DSCR (Debt-Service Coverage Ratio). Tento kovenant byl nastaven bankou dost striktně, a to jako FCFE (Free Cash-Flow to Equity)/aktuální splátka jistiny + úroky.

tobiasschneider

Přečtěte si takéTobias van Schneider: Co mě naučily práce na volné noze, zaměstnání a budování firmyTobias van Schneider: Co mě naučily práce na volné noze, zaměstnání a budování firmy

Vlastník společnosti platil veškeré své závazky s předstihem (až zbytečně brzy před splatností) ale zároveň byl relativně benevolentní k délce splatnosti svých vydaných faktur. Jelikož nikdy neměl problém s cashflow, takto mu to vyhovovalo a byl spokojený. Pár měsíců před prvním reportingem kovenantů bance však díky Dashboardu zjistil, že kovenant DSCR s takto nastaveným procesem pohledávky/závazky nemá šanci splnit a hrozil by mu tak velký postih ze strany banky. Díky včasnému upozornění se však podařilo nastavit platby závazků na později (avšak stále ve splatnosti) a zároveň zkrátit splatnost pohledávek z 30 dnů na méně než polovinu. Tato změna způsobila, že kovenant byl bez problému splněn a majitel mohl mít dál klidné spaní.

Může se Vám to zdát jako banální věc, ale když máte ve firmě již nastavené procesy a ty fungují k Vaší spokojenosti (viz brzké platby závazků a pozdní přijaté platby pohledávek), je snadné neuvědomit si, že díky novým situacím ve firmě (úvěr a jeho povinnost splnění určitých kovenantů) se můžete nevědomky dostat do zbytečných problémů.

Při několika dalších transakcích jsem se jen utvrdil v tom, že Dashboard je opravdu silný nástroj, který dokáže ušetřit plno starostí. Myslím si, že kdyby takovýto Dashboard používalo více podnikatelů a firem, měli by daleko větší přehled o finanční stránce svého podnikání a jednoduše by viděli, zda vše šlape tak jak má, anebo zda se rýsuje nějaký problém. Pokud by se nějaký takový problém rýsoval, včas by se o něm dozvěděli a mohli se mu vyvarovat či se na něj alespoň připravit.

prague

Nepodceňujte cykličnost trhu, může být klíčová

Důležité je sledovat nejen svou vlastní finanční výkonnost, ale hlavně být v obraze, jak je na tom trh jako celek, ve kterém se pohybuji. Některé úspěšné firmy, ve kterých jsem působil, měly vlastní týmy lidí, kteří sledovali a vyhodnocovali dění na trhu, jiné si informace o vývoji trhu nakupovali externě od poradenských společností. Jedno však měly tyto společnosti společné, a to, že o budoucím vývoji trhu se velmi často ve firmě mluvilo.

Analyzoval se vývoj klíčových ukazatelů trhu za několik let zpětně a současně se dělal forecast do budoucnosti spolu s analýzou dopadů tržního vývoje na samotnou finanční výkonnost firmy. Samotný Dashboard by tedy měl umět sledovat také tržní trendy, cykličnost trhu a pomoci Vám dosadit situaci Vaší firmy do makroekonomického kontextu.

Průběžné sledování chování trhu pomáhá například developerům najít ten nejlepší timing pro své investice. Jelikož nemovitostní trh funguje v pravidelných cyklech (což se všeobecně ví, ale těžké je odhadnout délku jednoho cyklu), znalý investor tak může vytušit až 2-3 roky předem, že na trhu bude velký nedostatek bytů.

Z toho důvodu mohou včas investovat do bytového segmentu více prostředků, například koupit takové rezidenční projekty, které mají již velmi blízko ke stavebnímu povolení. V této situaci jsou ochotni zaplatit vyšší kupní cenu za projekty z toho důvodu, že vědí, že v dalších letech bude tržní cena prodávaných bytů daleko vyšší díky jejich nedostatku, než je dnes.

Sledování cykličnosti je důležité i v ostatních odvětvích a myslím si, že Dashboard je ideální nástroj na monitoring jak ekonomických ukazatelů byznysu, tak zároveň i na sledování trendů v daném odvětví. Jednoduše si pak můžete zanalyzovat Váš business ve větším kontextu.

Závěrem

Co jsem touto mojí úvahou chtěl sdělit ? To, že správně nastavené účetnictví a jeho chytré využití ho může z nutného zla proměnit na velmi silný analytický nástroj, který dokáže ušetřit spoustu starostí.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym