Jejich tepelná čerpadla chladí největší superpočítač v Česku. V Chýni v nich vidí topení zítřka

V některých zemích EU už nelze postavit dům vytápěný plynem, musí mít tepelné čerpadlo či kotel na biomasu. Český MasterTherm sází na to první.

Eliška NováEliška Nová

MasterTherm

Foto: MasterTherm

Tepelná čerpadla jsou poměrně nenápadná, MasterTherm je dodává do rodinných domů i průmyslových objektů

0Zobrazit komentáře

Teplená čerpadla vozí i do Chile nebo na Nový Zéland, v Česku zase jejich zařízení rekuperují odpadní teplo dvou nejmodernějších urychlovačů částic v Řeži u Prahy, ale také našeho největšího superpočítače při Vysoké škole báňské Technické univerzity v Ostravě. Čerpadla od českého výrobce MasterTherm s výkony ve vysokých stovkách kilowattů teplo z chlazení využívají pro vytápění budov i ohřev teplé vody.

Rodinná firma založená před třiceti lety nejdřív dovážela tepelná čerpadla ze zahraničí. Nakonec začala vyrábět svoje vlastní. Loni otevřela novou výrobní halu, ta stará už přestala stačit, za rok 2022 totiž navýšila výrobu o padesát procent. „Rosteme dlouhodobě, zhruba o patnáct procent ročně. Od roku 2019 byl ale příjem objednávek podstatně vyšší než naše schopnost vyrábět, což limitovaly právě původní prostory,“ líčí ředitel společnosti a syn původního zakladatele Jiří Svoboda.

Za zvýšenou poptávku může samozřejmě válka na Ukrajině, která s sebou přinesla energetickou krizi, dílem se na ní podílí ale i politika Evropské unie a to, jakým způsobem vyvíjí tlak na ukončení konvenčních zdrojů energie a zároveň dotuje ty obnovitelné. „Dotace nejsou jen u nás, ale i v zahraničí, dosáhnou na ně tedy všichni naši zákazníci. A jestliže rostou zákazníci, musíme růst taky,“ dodává Svoboda.

Loni byl zisk firmy před započtením úroků, daní a odpisů kolem 25 milionů, obrat činil okolo 175 milionů korun. Byť se zvedá i objem zakázek v Česku, MasterTherm, který sídlí nedaleko Prahy v Chýni, ale novou výrobnu má v Jablonci nad Nisou, realizuje větší část obratu ze zahraničí. Zhruba třicet procent tepelných čerpadel zůstane doma, zatímco zbytek putuje do evropských zemí. Firma ale už kromě Chile a Nového Zélandu dodávala také do Kazachstánu nebo na Blízký východ.

MasterTherm

Foto: beaufortcz.cz

Nejčastější varianta tepelného čerpadla funguje na bázi vzduch-vzduch

Byznys s tepelnými čerpadly přitom do budoucna podle majitele společnosti teprve poroste. „Všechny prognózy ukazují, že hlavní zájem teprve přijde. Zdá se, že éra zemního plynu, uhlí a dalších zdrojů tepla je za námi. Když se pak podíváte na to, jaké bezemisní, respektive obnovitelné zdroje se dají využít, je to zejména elektřina. Předpokládá se, že dramaticky poroste výroba zelené elektřiny a elektřiny z jádra, což koresponduje s vytápěním tepelnými čerpadly. V tuto chvíli jsou tepelná čerpadla zřejmě hlavním favoritem vytápění budoucnosti,“ míní Svoboda.

Už dnes ale platí, že tepelné čerpadlo je v Evropě běžný pojem, zatímco ještě před deseti patnácti lety se v nich vyznal málokdo a málokdo si je také pořídil. Šlo spíš o nadšence, které zajímala z technického hlediska. Dnes je podle Svobody klientem běžný spotřebitel, který se o tepelné čerpadlo a jeho fungování nezajímá. Technologii lidem do nového domu navrhne projektant a oni k ní pak přistupují, jako by šlo o klasický kotel.

MasterTherm dodává různé druhy zařízení. Liší se v tom, odkud berou energii. Variantou je čerpadlo na principu voda-voda, jež se ale podle Svobody používá v omezené míře. Využívá teplotu spodní vody a dům má pak dvě studny, z jedné se voda čerpá, do druhé se vsakuje. Zařízení se hodí do míst s vysokou hladinou spodních vod, je ale náročnější vyřídit si všechna povolení, protože stát nakládání s podzemní vodou reguluje.

MasterTherm

Foto: MasterTherm

Ředitel společnosti MasterTherm Jiří Svoboda

Nejrozšířenější jsou v tuzemsku i v Evropě vzduchová čerpadla, která nasávají a vyfukují venkovní vzduch. Tepelnou energii obsaženou ve vzduchu převádějí do topné vody, která vytápí objekt. Vhodná jsou zejména pro dobře zateplené objekty, typicky novostavby rodinných domů nebo ty po rekonstrukci.

Variantou jsou i teplená čerpadla na bázi země-voda, ta primárně využívají tepelnou energii půdy. Zemní čerpadlo ale vyžaduje plošný kolektor zabudovaný v zemi, a tedy i dostatečný pozemek. Lze využít i vrty, ve kterých je umístěn kolektor vertikální. Zemní čerpadlo je podle majitele MasterThermu asi nejlepším energetickým řešením, má lepší životnost i nižší náklady na údržbu, navíc neprodukuje hluk jako čerpadlo vzduchové. „Pokud to je možné, pro domy s větší tepelnou ztrátou upřednostňujeme pořízení tepelného čerpadla na bázi země-voda, pro úsporné objekty je racionální volbou čerpadlo vzduch-voda,“ míní Svoboda.

Vzduchovému čerpadlu podle něj v Česku nahrávají mírné zimy. Čím vyšší je totiž teplota venkovního vzduchu, tím je vzduchové čerpadlo účinnější. Jde také o nejlevnější variantu z hlediska nákladů na pořízení, která může fungovat skvěle, obzvlášť v kombinaci s podlahovým vytápěním.

MasterTherm, který za svoje produkty získal na světových výstavách několik cen, dodává tepelná čerpadla především do rodinných domů, v portfoliu má ale i větší zařízení pro objekty, jako jsou školy, sportovní haly, administrativní budovy či bytové domy. Tím, že firma patří k menším výrobcům, je schopná některé zakázky individualizovat a čerpadla podle potřeby dovybavit nebo upravit.

Další sortiment představují jednotky pro průmyslové chlazení a zpětné získávání odpadního tepla. „V této oblasti je obrovský potenciál, ve velké části průmyslové výroby vzniká odpadní teplo, které se pak dá efektivně využít pro vytápění, ohřátí teplé vody nebo pro technologické předehřevy,“ líčí Svoboda. To je i případ zmíněného superpočítače a urychlovačů částic.

Odpadní teplo se dá využít i v rodinných domech. Pokud například chladíte tepelným čerpadlem dům, můžete vzniklé teplo využít pro ohřátí bazénu. „Pokud najdete technologie, kde lze uplatnit teplo a chlad, pak je tepelné čerpadlo mimořádně efektivní. Nedá se to ale nalézt vždy,“ říká Svoboda.

Pokud se srovná tepelné čerpadlo a elektrický kotel, vyjde provoz čerpadla přibližně čtyřikrát levněji.

Kdo by si chtěl tepelné čerpadlo pořídit, musí počítat s několika věcmi. Zaprvé – i s dotací je vstupní investice kolem dvou set tisíc. Myslet je potřeba i na to, jaká je v objektu otopná soustava. Čerpadlo bude nejlépe fungovat tam, kde je vytápění velkoplošné, to znamená, že ideální je pro podlahové vytápění, případně stěnové či stropní, která ale v Česku nejsou tak běžná. „Účinnost souvisí s teplotou topné vody. Čím je nižší, je to pro čerpadlo lepší. U rekonstrukcí je důležité, aby otopná soustava prošla odborným pohledem, zda s ní bude čerpadlo dobře spolupracovat,“ vysvětluje ředitel firmy.

V neposlední řade je potřeba chápat nejen to, že nejde o kotel, ale že ani nefunguje stejně. Není například vhodné topení ráno vypnout a při příchodu z práce zapnout, nejlepší účinnost čerpadlo má, pokud běží konstantně. Obdobně to platí i pro noční útlumy teploty. Je také potřeba pamatovat na to, že v zimě, když teplota klesne pod nulu, bude spotřeba vzduchového tepelného čerpadla relativně vyšší, naopak v dlouhých obdobích na začátku a konci topné sezóny na podzim a na jaře vyrobí čerpadlo teplo extrémně levně.

Velmi jednoduše řečeno tak může být konečná úspora oproti konvenčnímu zdroji několikanásobná. Pokud se srovná tepelné čerpadlo a elektrický kotel, vyjde provoz čerpadla přibližně čtyřikrát levněji. U nejlepších systémů to může být i pětkrát méně.

MasterTherm

Foto: MasterTherm

Nová výrobní hala společnosti v Jablonci nad Jizerou

A jaká je budoucnost? Ta nejbližší se pravděpodobně zaměří na chladiva, která nahradí nové typy. Ta současná sice nejsou tak neekologická jako dříve používané freony, nicméně patří mezi plyny s negativním dopadem na globální oteplování. „Na to už se připravujeme. Směr je jasně vytyčený a do budoucna očekáváme v tomto ohledu změnu evropské legislativy,“ upozorňuje Svoboda.

Platí také, že i ekologická nařízení jednotlivých států Evropy se budou posouvat dopředu, a tak například už dnes v některých západních zemích EU nepovolují postavit dům s kotlem na zemní plyn. Musí mít právě tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu.

Podle Svobody tak budou zařízení perspektivní i v budoucnu a technologie se budou dále rozvíjet. „Poroste energetická účinnost, na významu bude nabývat komunikace s jinými zdroji, například s fotovoltaikou, bateriovými úložišti, akumulátory tepla a podobně. Tepelná čerpadla budou optimalizovat spotřebu prostřednictvím takzvaných inteligentních sítí. Také se bude rozvíjet vzdálený servisní přístup a online diagnostika chodu. A budou přibývat nové aplikace jak v oblasti vytápění a chlazení budov a ohřevu vody, tak v průmyslu,“ dodává spolumajitel MasterThermu.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym