Spoluzakladatel Liftaga Juraj Atlas: Sdílení aut dopravní zácpy ve městech nevyřeší. Musíme na další stupeň mobility

Juraj AtlasJuraj Atlas

Mileus, Praha 1. října 2019Insider

Foto: Mileus

Juraj Atlas, spoluzakladatel Liftaga a zakladatel projektu Mileus

0Zobrazit komentáře

Nápadů, jak ulevit přetíženým centrům měst od dopravy a plicím jejich obyvatel od výfukových zplodin, se objevuje celá řada. Někteří prosazují radikální přístup typu „všichni na kola“, jiní by rádi dostali většinu cestujících do prostředků městské hromadné dopravy a stále více se prosazuje i trend sdílení aut, tzv. carsharingů.

Juraj Atlas, který stál za založením přepravního startupu Liftago, nyní pro CzechCrunch vysvětluje, jak pomocí digitálních technologií různé druhy přepravy provázat a celý systém optimalizovat, aby aut ve městech skutečně ubylo. Právě proto založil nový dopravní projekt Mileus.

***

Očekává se, že míra urbanizace do roku 2050 vzroste ze současných 73 % na více než 80 %. Růst měst a související potřeba dojíždění spolu s opožděnou reakcí veřejné dopravy na nové socioekonomické podmínky přispívají a budou dále přispívat k růstu objemu individuální automobilové dopravy a tím i znečištění ovzduší.

Naděje vkládané do nových trendů jako sdílení vozidel nebo přepravních služeb založených na digitálních aplikacích se ukázaly jako liché. Namísto alespoň částečné úlevy ucpaným městům však v západní Evropě, a především v severní Americe nastal pravý opak.

Na silnice naopak vyjíždí větší počet málo obsazených automobilů a služby se soustředí především do lukrativních městských center, čímž dále přispívají ke zhoršování jejich průjezdnosti. Na periferiích a v blízkém okolí měst přitom zůstává dopravní obslužnost neuspokojivá a je jednou z hlavních příčin, proč lidé každodenně nasedají do svých aut.

Automatizované napojení na MHD

Města se snaží problémům spojeným se silniční dopravou a souvisejícím znečištěním ovzduší čelit zaváděním různých opatření – od zákazů vjezdu určitých typů vozidel po podporu cyklistiky. Samy o sobě však takové kroky problém neřeší, nebo vytvářejí problémy nové. Jednou ze slibných možností je multimodalita, kde jsou různé typy individuální a hromadné dopravy provázané a koordinované pomocí moderních technologiích na základě inteligentního využití dostupných dat.

Právě o to usilujeme v novém českém projektu Mileus, který je zaměřený na celkové zlepšení dopravní situace velkých měst. Mileus si klade za cíl usnadnit cestování po městě, a to kombinací hromadné dopravy s garantovanou návazností na sdílenou nebo smluvní osobní dopravu tam, kde je obslužnost MHD nižší.

tram-tramvaj-praha-min

Foto: Viktor Hanáček

Brněnská tramvaj

Snahou je tedy vytlačit neefektivní individuální automobilovou dopravu na okraje měst tak, aby lidé k cestování po městě užívali především rychlejší hromadnou dopravu a v místech dále od centra, kde již není problém se zahlcením dopravní infrastruktury, ale k dispozici je pouze řidší síť MHD, mohli přesednout na komfortnější individuální dopravní služby.

To by jim mělo ulehčit rozhodnutí nenasednout ráno do vlastního vozu, ale využít jiný pohodlný, avšak pro životní prostředí a život ve městě příznivější způsob dopravy. Automatizovaná návaznost na městskou hromadnou dopravu by zároveň měla usnadnit provozování individuálních dopravních služeb, sdílení vozidel a spolujízdy na okrajích měst, kde se to dosud dopravcům příliš nevyplatilo.

ikea-symfonisk-sonos

Přečtěte si takéIKEA a Sonos nestíhají vyrábět své hrající lampy a police. Do Česka kvůli velkému zájmu dorazí o něco pozdějiIKEA a Sonos nestíhají vyrábět své hrající lampy a police. Do Česka kvůli velkému zájmu dorazí o něco později

S digitální platformou Mileus chceme dopravcům zajistit vyšší poptávku v oblastech mimo centra měst a vyšší frekvenci objednávek jízd, a tedy i vyšší výnosy, aniž by tito dopravci přetahovali pasažéry z městské hromadné dopravy. Platforma by jim měla umožnit plánovat přepravní kapacity v reálném čase a zajistit tak jejich automatizovanou návaznost na MHD.

Jako první se chceme zaměřit na zvýšení komfortu večerní přepravy domů. Nabídneme systém, který umožní zmírnit nevýhody hromadné dopravy a přepravit obyvatele až před dům za nižší cenu, než je běžné u dnešních služeb taxi. V dalších fázích bude projekt řešit celodenní návaznost různých druhů přepravy. Cílem je, aby obyvatelé získali jistotu, že se dostanou do práce, na úřady, za nákupy, k lékaři či za zábavou a opět domů rychle a pohodlně, a mohli nechat svůj vůz ráno doma.

Systém těží informace z různých zdrojů dat o silniční dopravě a o provozu MHD. Využívá pravděpodobnostní modely a vyhodnocování dat v reálném čase a dokáže průběžně sledovat pohyb jak MHD, tak vozidel přepravních služeb včetně taxi a v každém okamžiku nabízet optimální způsob cestování.

Začátkem příštího roku plánujeme představit funkční verzi produktu a postupně ji integrovat u prvních pilotních zákazníků, a to alespoň tří – jednoho v České republice, jednoho v jiné zemi střední a východní Evropy a jednoho v západní Evropě. Po odladění a zdokonalení technologie plánujeme expanzi i do dalších částí světa. Jako slibnou vedle Evropské unie spatřujeme i Severní a Jižní Ameriku a Asii.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym