Nakupují na IČO, ale chtějí vrátit zboží. Advokát vysvětluje, na co mají nárok zákazníci e-shopu

Na e-shopech mají zákazníci právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů. Roman Tomek z právní kanceláře Sedlakova Legal přibližuje jeden častý případ.

cc_roman-tomek-min-224Komentář

Foto: Sedlakova Legal

Roman Tomek z advokátní kanceláře Sedlakova Legal

0Zobrazit komentáře

Jako provozovatel e-shopu jste si jistě vědomi práva na odstoupení od smlouvy o koupi zboží či dodání služby. Toto právo mají spotřebitelé, a ač se může zdát, že nevyvolává příliš nejasností, opak je pravdou. Jeden z běžných dotazů zní, zda jej může využít podnikatel, který následně tvrdí, že zboží nakupoval pro svoji osobní potřebu a jako podnikatel vystupoval pouze z důvodu odpisů z daní. Po právní stránce je věc jasná.

Pro vysvětlení celé problematiky je důležité vědět, kdo je považován za spotřebitele a kdo je již podnikatelem. Spotřebitele definuje občanský zákoník a laicky se dá říct, že zákazník v tomto případě musí s obchodníkem jednat „mimo své IČO“ a musí jít o fyzickou osobu. Jinými slovy jde o člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Aby tedy kupující mohl být posuzován jako spotřebitel, musí s provozovatelem e-shopu jednat mimo svoji výdělečnou činnost.

Za podnikatele se pak zjednodušeně považuje osoba, která má IČO bez ohledu na to, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu. Jde o osobu zapsanou v obchodním rejstříku a má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění. Existují též osoby, které mají IČO, ale o podnikatele nepůjde. Nicméně ani tak to nejsou spotřebitelé, protože nepodnikatelé, kteří mají IČO, mohou být jen právnické osoby. Spotřebitel musí být vždy osoba fyzická.

Jak poznám spotřebitele?

Důležité je, jestli tuto skutečnost můžete poznat například z údajů, které zákazník uvedl v rámci objednávky. Pokud je tedy váš zákazník fyzická osoba, která v rámci objednávky neuvedla IČO, je třeba ho považovat za spotřebitele, protože nic nenasvědčuje tomu, že nakupuje na e-shopu v rámci své podnikatelské činnosti.

Naopak v případě, že zákazník uvede v objednávce své IČO nebo vám ho sdělí následně (například jej chce doplnit do faktury), je třeba takovou osobu považovat za podnikatele. A jak bylo uvedeno výše, spotřebitel může být jen fyzická osoba, tedy člověk. Pokud je objednávka vytvořena právnickou osobou (s.r.o., a.s.), nikdy o spotřebitele jít nemůže.

Jak je to s odstoupením?

Zákon přiznává možnost odstoupit od smlouvy uzavřené na e-shopu ve lhůtě čtrnáct dní a bez udání důvodu pouze spotřebiteli. Taková osoba pak musí ve smluvním vztahu vystupovat jako spotřebitel. Pokud zákazníkem bude právnická osoba nebo pokud zákazník objedná zboží pod svým IČO, toto právo na odstoupení nemá.

Nic na tom nemění ani skutečnost, když následně tvrdí, že objednával pro svoji osobní potřebu. Nejde totiž o to, kdo zboží či službu užívá, ale o to, kdo vstoupil do smluvního vztahu s provozovatelem e-shopu, tedy kdo uzavřel smlouvu. Takové odstoupení ze strany podnikatele není nutné akceptovat a smlouva i přesto, že odstoupení provede, trvá.

Související paragrafy

  • Právo na odstoupení od smlouvy o koupi zboží či dodání služby pro spotřebitele plyne z § 1829 občanského zákoníku.
  • Spotřebitele definuje § 419 občanského zákoníku.
  • Podnikatele definuje § 420 – 422 občanského zákoníku.