Občané Thajska bojují za zdravější životní prostředí. Umožňují jim to i experti z Česka

Thajští občané se postavili proti znečišťování životního prostředí a zvítězili v několika soudních sporech. Přehled mají také díky nové aplikaci.

thajsko-arnika

Foto: Arnika / Earth

Přístup thajských občanů k údajům o životním prostředí se výrazně zlepšil

0Zobrazit komentáře

Thajsko sice mnoho z nás zná především díky idylickým lokalitám s bílým pískem, nádherně zbarvenému moři, skvělému jídlu a rozsáhlým národním parkům, jenže jde o jednu ze zemí, která dlouhodobě čelí velkému průmyslovému znečištění. V posledních čtyřech letech navazovaly thajská nevládní organizace Earth a české sdružení Arnika různé spolupráce s thajskými obyvateli, jejichž cílem bylo dalšímu znečišťování životního prostředí zamezit. I díky nim tak tamní komunity zvítězily v řadě soudních sporů a zároveň mají nyní mnohem lepší přístup k údajům o stavu thajského životního prostředí.

Občané vesnice Nong Phawa v thajské provincii Rayong dlouho trápila společnost Win Process, která se zabývá recyklací nebezpečného odpadu. Tvrdili, že společnost znečišťuje životní prostředí ve svém okolí, zejména vodní zdroje, které zanáší těžkými kovy a těkavými organickými látkami. Znečištění dopadá na obyvatele vesnice, způsobilo ale také úhyn více než tisíce kaučukovníků.

S obdobným problémem se před lety potýkali rovněž obyvatelé vesnice Nam Phu v provincii Ratchaburi, jejíž okolí poškozovala společnost Wax Garbage Recycle Centre. Nakonec se obrátili na soud a spor vyhráli, čímž inspirovali obyvatele vesnice Nong Phaw. I v jejich případě byl výsledek pozitivní – u soudu zvítězili a společnost Win Process musí nyní zaplatit v přepočtu zhruba 13 milionů korun jako odškodnění.

thajsko-tovarna

Foto: Arnika / Earth

V Thajsku trpí znečištěním životního prostředí mnoho vesnic

„Je to významný úspěch v oblasti environmentální spravedlnosti pro místní obyvatele, kteří se s problémy obrátili na soud poté, co navzdory neustálým stížnostem léta nedošlo k nápravě situace. Důležitou roli sehrála medializace příběhu, která donutila odpovědná místa konat,“ řekla Penchom Saetang, ředitelka organizace Earth.

K vzepření obyvatel přitom došlo také díky spolupráci mezi místními aktivisty a odborníky z organizací Earth a Arnika, která ve věci přinesla důležité důkazy a odborné poznatky. Organizace se totiž zaměřily na získávání dat přímo v thajských společenstvích, která čelí různým druhům znečištění. Výsledky pak prezentovali thajským úřadům.

„Naši thajští partneři díky kontaktům s postiženými komunitami vytipovali lokality, kde očekávali vyšší míru znečištění, například kvůli přítomnosti recyklačního zařízení nebo skládky. Experti z Arniky poté v blízkosti těchto míst odebrali vzorky půdy, vodních sedimentů, drůbežích vajec nebo krve místních obyvatel, které nechaly analyzovat na přítomnost toxických látek v laboratořích v Evropě,“ přibližuje postup Martin Zelinka z Arniky.

Letos na jaře zveřejnily organizace například studii zaměřenou na přítomnost zpomalovače hoření dechloranu plus v krvi dělníků pracujících v recyklačním zařízení, kde dochází ke zpracování elektroodpadu. Její výsledky potvrdily, že jak životní prostředí, tak potravní řetězec a lidi ohrožují látky, které se zde uvolňují při skladování a zpracování elektroodpadu.

Znečištění pod drobnohledem

Občané Thajska mohou proti znečištění bojovat také díky nové online aplikaci, která jim umožňuje zjistit míru a druh znečištění konkrétní lokality. Zároveň mohou jejím prostřednictvím nahlásit nebezpečí pro životní prostředí, které sami zaregistrují. Tím pomohou získat chybějící data v místech, kde nestačí státní monitoring. Aplikaci spustila organizace Earth ve spolupráci s Arnikou u příležitosti Světového dne životního prostředí.

„V Thajsku veřejnost nemá přístup k informacím o znečištění. Při naší práci jsme neustále nacházeli další znečištěné oblasti. Proto jsme spustili tento nový web. S tím, jak budou na mapě přibývat další místa a informace, začnou snad úřady a veřejnost chápat rozsah krize znečištění v Thajsku a společně hledat řešení,“ uvedla Penchom Saetang. Podle dostupných údajů webovou aplikaci aktivně využívá 160 uživatelů.

thajsko-puda

Foto: Arnika / Earth

Pro analýzu znečištění je potřeba sbírat vzorky půdy a vody

Arnika se kromě Thajska zaměřuje i na další země, které sužuje znečištění životního prostředí. Například v Arménii se na základě jejích dat získaných ze vzorků půdy, vlasů a potravin pěstovaných na dotčeném území, podařilo získat odškodnění pro rodinu, která trpěla zdravotními problémy kvůli nedalekému odkališti.

„Výsledky analýz některých vzorků potvrdily vysokou koncentraci těžkých kovů včetně arzenu, kadmia a mědi, která mnohokrát překračuje arménské i mezinárodní normy. V reakci na to jim těžební společnost přiznala nárok na náhradu, konkrétně jim zajistila přestěhování do nového domu,“ říká Martin Zelinka.

V Indonésii pak již dvě neziskové organizace převzaly metodologii mapování znečištění, kterou Arnika používá. I zde se navíc podařilo indonéským partnerům vyhrát soudní spor, v němž bylo rozhodnuto, že občané v Jakartě mají právo na čisté ovzduší a úřady mají povinnost v této věci konat a zabrání vystavení občanů toxickým látkám.