Ochrana užovek, povodňový park a pláže. Praha ukazuje, jak se změní Trojská kotlina

Výstava Dotkni se řeky představuje minulost, přítomnost i budoucnost jednoho z nejcennějších a největších přírodních pražských území.

Císařský ostrov

Foto: IPR

Pohled z Císařského ostrova na Trojské nábřeží

0Zobrazit komentáře

Trojská kotlina byla kdysi územím plným sadů, zahrad a vinic. Oblast se ale postupně proměňovala s tím, jak zde přibývaly jak kulturní areály, tak industriální budovy. Jednou z nich je čistírna odpadních vod, která se dnes rozprostírá na třech čtvrtinách Císařského ostrova. Ráz celého území se tak zásadně proměnil a příroda šla společně s přirozeným tokem řeky stranou. Praha od roku 2015 usiluje o změnu celého území, jejíž kroky nyní představuje na výstavě Dotkni se řeky.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v roce 2015 představil sdílený dokument Koncepce Císařského ostrova podle návrhu architektonické kanceláře Pelčák a partner a akční plán s konkrétními kroky k jejímu naplňování. Obojí posloužilo jako odrazový můstek pro další kroky, kterými město zahájilo revitalizaci Trojské kotliny: proměnu části parkoviště před zámkem Troja na prostor pro pěší, výsadbu nových stromů, zlepšení údržby či odstranění provizorních skládek.

Nyní město uceleně představuje tři nejvýznamnější chystané projekty, které společně s Povodím Vltavy, městskou částí Praha-Troja i Technickou správou komunikací, Zoo Praha či Galerií hlavního města Prahy připravovalo poslední dva roky. Jde o protipovodňovou ochranu zoologické zahrady a trojského nábřeží, vznik nových lávek z bubenečského břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a přes hlavní koryto až do Troji a rozsáhlý environmentální projekt Divoká Vltava.

„Projekt vytváří na Císařském ostrově povodňový park – nové rekreační centrum Trojské kotliny se dvěma potoky, brody a tůněmi. Vzniknou zde i nové pláže a místa pro odpočinek i sport na ostrově. Dalším cílem je zlepšení protipovodňové ochrany vytvořením takzvaného řízeného přelivu přes povodňový park, který chrání ostrov před dalším protržením,“ vysvětluje Jana Plamínková, náměstkyně primátora pro životní prostředí.

Trojská kotlina

Foto: IPR

Rozšíření koryta a nové ostrovy

V rámci projektu vznikne také malý rybí přechod a nové biotopy, kterými budou rozmanité břehy, ostrovy, ale i samotný park. Rozšíření koryta s novými ostrůvky bude mít pozitivní vliv na snížení hladiny řeky při povodni, díky čemuž se zvýší také stávající protipovodňová ochrana Troje, Holešovic i Karlína.

Na protipovodňová opatření se zaměřuje také první zmíněný projekt, který před velkou vodou ochrání i zoologickou zahradu. Tu v současné době chrání jen protipovodňový val. Nový plán protipovodňové ochrany zahrnuje vybudování zdi, díky které se bude moci současný val odstranit a na jeho místě vznikne cyklostezka a nové pěšiny. Cílem je zachovat a podpořit přírodu tak, aby byla ochráněna také místní vzácná populace užovek.

„Projekt přinese úpravy břehů, které budou v části od Trojské lávky k zámku přístupnější. Vzniknou zde nová schodiště, terasy i pěšiny. Zdejší přírodní peřeje, v Praze jedinečné, tak budou k vidění i zblízka. Parkoviště před zámkem se promění v příjemný prostor pro lidi a vstup do zámecké galerie,“ představuje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Všechny zmíněné projekty si lze od 1. srpna do 31. října prohlédnout na venkovní výstavě Dotkni se řeky, která navíc přináší pohled do historie území. Návštěvníky provádí trasou s pěti zastaveními, první se nachází na nábřeží před zámkem Troja.

Na proměnu Trojské kotliny navazuje trojice dalších projektů. Prvním je lepší propojení parku Stromovka s řekou, a to prostřednictvím přemostění, a také zkvalitnění oblasti zklidněním dopravy na nábřežní cestě a vytvořením kavárny a hygienického zázemí.

V plánu je rovněž vybudování parku vodních sportů v podobě nového slalomového kanálu na pravém břehu v oblasti trojského jezu a proměna vltavského nábřeží severně od ulice Varhulíkové mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků na park U Vody.

Trojské nábřeží

Foto: IPR

Pohled na Trojské nábřeží

Prostor pod Trojským zámkem

Foto: IPR

Veřejný prostor pod zámkem

Načítám formulář...