Opustil korporace a investuje do IT, průmyslu i vodíku. Tomáš Budník chce českým firmám pomoct ve světě

Peter BrejčákPeter Brejčák

budnik-hl

Foto: Thein

Tomáš Budník, zakladatel a majitel skupiny Thein

0Zobrazit komentáře

Tomáš Budník věnoval svoji profesní kariéru do velké míry velkým korporacím a oblasti telekomunikací, výrazným byl například jako ředitel a předseda představenstva tuzemského O2, později také jako technologický ředitel jeho mateřské PPF Telecom Group. Jak dvaapadesátiletý zkušený manažer popisuje pro CzechCrunch, vždy ale toužil zkusit něco vlastního. Proto založil skupinu Thein a investuje s ní do oblastí jako IT, průmysl či vodík. S přispěním dalších investorů má už ve správě přes 600 milionů korun.

„Můj cíl byl a je docela jednoduchý – vzít to, co v Česku dobře umíme, nechat to v českých rukou a pomoci firmám uplatnit se na větším jevišti. Je tu spousta šikovných lidí a know-how na světové úrovni, ale někdy je potřeba jim dodat impuls a kapitál pro to, aby mohly uspět,“ říká Budník.

Skupina Thein se oficiálně zformovala v dubnu loňského roku a pro samotného Budníka její aktivity navazují na jistý odkaz v rodině. Na jaký konkrétně neprozradil, naznačil ale, že Thein je příjmení a znamená pro něj vazbu na období první republiky, kdy se Československo rychle stalo průmyslovým tygrem Evropy.

Digital, Security, Industry

Thein je už od začátku rozkročený mezi několik různých vertikál a hlavní důraz klade na IT, infrastrukturu a kybernetickou bezpečnost. Právě do těchto oblastí v posledních dvou letech Budník se svou skupinou mohutně investuje, dotáhl celou řadu akvizic a postupně dokončuje nové produkty.

V návaznosti na vertikály se rozlišují i samostatné značky, pod kterými jsou jednotlivé firmy skupiny sdružené. V rámci Thein Digital zaměřené na IT jde o Aitcom, C Systém, Český servis, CROSS, Síť a nejnovějším přírůstkem je Spark Tech Net. Pod Thein Security zaměřenou na kybernetickou bezpečnost spadají společnosti netpointers, H-Square, EPICOM a Cyber Security Guard.

Thein Security je nová součást skupiny a Budník v ní vidí zcela zásadní příležitosti a potenciál růstu. Pomocí akvizic i vlastního interního vývoje chce vybudovat firmu, která bude nabízet plnohodnotné bezpečností řešení. V jejím rámci vzniká i samostatný produkt Security Operations Center, který se nyní spouští do ostrého provozu.

budnik-2

Foto: Thein

Tomáš Budník, zakladatel a majitel skupiny Thein

IT aktivity celé skupiny jsou financovány z investičního fondu J&T Thein SICAV a jsou tak otevřené i soukromým kvalifikovaným investorům. Tento fond je společným projektem Budníka a J&T Private Equity a jako jeden z mála v České republice je orientovaný na private equity do IT a kybernetické bezpečnosti.

Firmy ze skupiny ale zastřešují celou řadu dalších služeb, od kompletního zajištění digitálního pracovního prostředí přes cloudové služby až po privátní sítě na technologii 5G, kde Thein připravuje navazující synergie se svou průmyslovou částí Industry. Ta původně vznikla jako soukromá aktivita Budníka z nadšení pro reálný fyzický byznys.

„I tady vidíme velké příležitosti, ale vždy tam byla i ona srdeční motivace. Najít a trochu nakopnout skvělé české fachmany a pomoci jim připravit se na budoucnost. Opravdu věřím, že jsme v tomto velmoc a že na práci prvních generací polistopadových podnikatelů musíme navázat a posunout firmy dál. Průmyslové podniky jsme tedy nakupovali ve skromnějším rozsahu a až nedávno jsme se rozhodli, že do této oblasti půjdeme s větším rozmachem. Stále ale platí, že naše aktivity v IT a kyberbezpečnosti jsou na této cestě dál,“ komentuje Budník.

Podfond Industry v rámci Theinu vznikl v září a bez spoluúčasti, Tomáš Budník do něj převedl všechna svá průmyslová aktiva, která za loňský rok vygenerovala provozní zisk ve výši přibližně 70 milionů korun. Konkrétně jde o společnosti Ponec, Železniční dodavatelská, Cotring a Lokorent. Od kvalifikovaných a institucionálních investorů podfond plánuje získat celkem až jednu miliardu korun.

„Chceme vybudovat významnou středoevropskou skupinu, která bude relevantním dodavatelem služeb v oblastech IT, infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Vedle toho stavíme i naše průmyslové aktivity, kde je cíl obdobný – stát se relevantním hráčem ve strojírenství a dopravě,“ říká majitel skupiny Thein.

Jak Budník pokračuje, cílem je stát se partnerem pro digitální transformaci všem firemním zákazníkům v regionu a ITC posunout od dodávek řešení k dodávkám služeb. Celý trh totiž čelí nedostatku lidí, výkyvům v dodávkách hardwaru způsobených nedostatkem čipů i výpadky logistiky.

budnik-1

Foto: Thein

Tomáš Budník, zakladatel a majitel skupiny Thein

„Bude to ještě nějakou dobu trvat, ale firmy začnou akceptovat, že nevlastní hardware infrastrukturu, že si kupují ICT co nejvíce jako službu a své finanční či lidské zdroje zaměří na jádro svého byznysu. Velkou výzvou pro trh bude ‚green deal‘ a pro nás v ICT to bude o projektech, jak zákazníkům pomoct snižovat provozně uhlíkovou stopu,“ popisuje Budník.

IT a průmyslem výčet všech oblastí, do kterých Thein zasahuje, ale nekončí. Letos skupina vstoupila také do vodíkových technologií. Založila společnost Hydrogenic Technology s cílem dodávat řešení a integrovat vodíkové technologie zejména pro železniční a silniční dopravu a energetiku. Vnímá totiž, že právě vodík je jedna z relevantních cest k nízkoemisní ekonomice budoucnosti.

Po světě i v Evropě závratnou rychlostí roste objem investic i projektů, které staví na využití vodíku.

„Cítíme, že pro vodíkové technologie nazrál čas. Vidíme, že po světě i v Evropě závratnou rychlostí roste objem investic i projektů, které staví na využití vodíku. Zejména v oblastech těžších aplikací – nákladní, kolejové, ale i lodní dopravy – je vodík technologií srovnatelnou nebo i lepší, než je pohon na elektřinu. I vzhledem k okamžitým synergiím se společnostmi, které již máme v portfoliu, jsou naše ambice vysoké,“ říká Tomáš Budník.

Firma Hydrogenic Technology pracuje na celé řadě projektů. Od vývoje lokomotiv na hybridní pohon přes výstavbu mobilních dobíjecích stanic pro elektromobily s využitím vodíku bez baterií. Řeší i výstavbu mobilních vodíkových čerpacích stanic pro logistická centra a depa dopravců či zajištění záložních zdrojů energie pro kontinuální provozy, kde je nutná dodávka energie bez přerušení.

„Čím více se rozvíjením různorodých oblastí zabýváme, tím víc nás překvapuje, kolik synergií nacházíme. Průmysl bez robustního řešení IT do budoucna nemá šanci. To samozřejmě neznamená, že budete mít v továrně slušnou Wi-Fi na řešení e-mailů. Budoucnost průmyslu je opravdu těsně spojená s internetem. Průmysl musí inovovat, automatizovat. Dlouhou dobu bylo označení průmysl 4.0 spíš buzzwordem, ale teď se to reálně děje, svět se mění a tradiční podniky se musí změnit s ním, nebo neuspějí,“ dodává Budník.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym