Ostrava přivítala britského umělce Dana Walwina. Svými instalacemi proměnil prostor galerie Plato

Prostory galerie Plato se proměnily pod taktovkou umělce Dana Walwina. K vidění je zde několik děl, které připravil Ostravě na míru.

nahled-plato

Foto: Galerie Plato

Galerie Plato se nachází v bývalých městských jatkách

0Zobrazit komentáře

Dan Walwin je britský umělec žijící v Nizozemí, který je ve tvůrčím světě známý především pro své fiktivní prostory. Ty vytváří kombinací různých médií, zejména videa, zvuku, sochy, psaní a instalace. Návštěvníky tak vtahuje do světa, kde se mísí představivost s realitou, do kterých se mohou plně ponořit. Imerzivní zážitek si může od 17. května užít i publikum ostravské galerie Plato. Zde Walwin představuje svou dosud největší výstavu nazvanou Úleva. K vidění je na ní i několik jeho nových děl.

Dalo by se říci, že Dan Walwin si vzal ostravskou galerii pěkně do parády. Proměnil totiž její prostory tak, aby splňovaly jeho představu o ideální atmosféře Úlevy. Výrazně tak snížil množství světla v celé budově. Návštěvník tak jednotlivými částmi výstavy prochází v šerosvitu, který lépe roztáčí kola představivosti a zvyšuje citlivost i vnímavost.

„Dan Walwin bravurně používá filmový jazyk. Zdá se, že sledujete příběh a ve chvíli, kdy máte pocit, že máte dostatek indicií k jeho pochopení, přijde určitý zvrat. Klíčovou složkou naší reakce tak zůstává napětí. Vystavená díla vytvářejí zážitková prostředí nabitá emotivními příběhy,“ říká jedna z kurátorek Daniela Dostálková, která se na výstavě podílela společně s Lindou Dostálkovou.

Důležitými vizuálními prvky výstavy jsou velkoformátové fotografie a filmové projekce, pro které umělec vytvořil speciální scénografii. V práci s prostorem se zaměřil i na to, v jakém pořadí si mají diváci jednotlivé části projít. V galerii tak září světelné šipky, na směr upozorňují i texty na zdech či schodech nebo zavěšené textilní plochy. Walwin svá díla umístil také na chodbu nebo do kavárny, jeho tvorba tak nenechává v klidu žádné zákoutí galerie.

„Výstava má komponovanou trasu, je strukturou vytvořenou pro setkání. Divákům umožňuje měnit způsoby sledování věcí. Mohou střídat čtení, dívání se, naslouchání. A také přemýšlet, kdy se mohou jednotlivé části prolínat nebo spolu souviset více, než se na první pohled zdá. Stejně tak mohou zažívat momenty ‚úlevy‘, neboť jedno dílo může být jakýmsi protipólem k jinému,“ vysvětluje svůj přístup Walwin.

walwin

Foto: Dominika Goralska

Dan Walwin proměnil celý prostor ostravské galerie

Děj zmíněných filmových projekcí se odehrává v suburbánních částech města, kde se nachází mnoho chátrajících budov a ruin – pro ně si Walwin zvolil označení nemísto. V Plato je k vidění i jeho nejnovější film, který společně s dalšími díly připravil přímo pro ostravskou galerii. Při jeho natáčení umělec pamatoval na prostředí Ostravy a použil pro něj robotickou kameru, tedy technicky náročný způsob snímání, který je k vidění například ve filmech studia Marvel.

Zahájení výstavy Úleva se uskuteční ve středu 17. května 2023 od 18 hodin a výstava potrvá do 13. srpna 2023. Jde o první výstavu v nedávno otevřených prostorách galerie Plato, která je věnovaná dílu jednoho autora.