Pandemie zrychlila zavádění technologií. Firmám pomohou řešit nedostatek lidí, říká šéf Cleverlance

Technologickými trendy letošního roku budou podle Petra Štrose dodávky na dálku, automatizace a firmy řízené daty.

Petr ŠtrosPetr Štros

stros-cleverlance3Komentář

Foto: Cleverlance

Petr Štros, výkonný ředitel Cleverlance

Poslední dva roky byly pro technologický svět tak trochu „psí“ – co rok, to sedm skutečných let. Alespoň tak uplynulé pandemické období hodnotí šéf tuzemské technologické společnosti Cleverlance Petr Štros. Podle něj se během pandemie podařilo uvést raketovým tempem do praxe technologie, před kterými do té doby mnoho firem jen přešlapovalo. A vše se tak posouvá mílovými kroky kupředu.

Ve svém komentáři pro CzechCrunch hovoří šéf společnosti Cleverlance, která loni utržila 1,4 miliardy korun a spadá do Aricoma Group, o tom, jaké technologické trendy nás čekají v roce 2022 a na co by se měly firmy zaměřit, pokud nechtějí usnout na vavřínech a naopak patřit mezi technologickou špičku.

***

Technologické trendy akcelerované pandemií na jedné straně ještě prohlubují nedostatek IT specialistů na pracovním trhu, kteří by nové technologie pomáhali zavádět. Na straně druhé však mohou firmám pomoci překonat nedostatek zkušených pracovníků v mnoha dalších profesích.

Komunikační technologie jim umožňují „na dálku“ využívat i pracovníky mimo běžný geografický dosah jejich poboček a závodů. Zároveň je možné například „algoritmizovat“ klíčové expertní znalosti organizace, které drželi odcházející seniorní pracovníci, a zprostředkovat je tak i pro nastupující generaci.

Vzdálená dodávka služeb

Práce z domova (a obecně práce na dálku) umožnila firmám v mnoha profesích zapojit do svých týmů i pracovníky z lokalit mimo dosah jejich poboček. S touto „decentralizací“ práce přichází i schopnost dodávat služby a produkty „na dálku“, bez nutnosti osobní přítomnosti u zákazníka. IT a technologické konzultační firmy z Indie, Vietnamu, Ukrajiny, Běloruska, Srbska, Severní Makedonie, Polska i České republiky už dnes běžně poskytují své služby firmám ze západní Evropy a severní Ameriky.

Běžný je také online prodej oblečení a potravin, ten se podle poradenské společnosti Cushman & Wakefield dokonce meziročně zdvojnásobí. Výrobci automobilů i autobazary zavádějí online prodej, díky kterému „na dálku“ probíhá nejen výběr vozu, ale i vyřízení financování, podpis leasingové smlouvy, zaplacení první splátky i dohodnutí způsobu a místa předání.

Schopnost digitální dodávky tak v roce 2022 budou potřebovat i firmy v odvětvích, kde si to dříve nikdo nedokázal ani představit. IT dodavatelé proto v současnosti řeší například narůstající zájem zákazníků o e-shopy propojené se zákaznickými systémy a digital-marketingovými platformami, schopné přizpůsobit svou nabídku „na míru“ konkrétnímu návštěvníkovi.

Roste i poptávka v oblasti vývoje softwaru na zakázku, jelikož firmy potřebují vytvořit zákaznické portály, prostřednictvím kterých by mohly poskytovat své digitální služby. Není však žádnou novinkou, že pracovní trh IT je již nyní téměř zcela saturovaný. Je tedy možné narůstající poptávku po IT službách naplnit?

Automatizace a umělá inteligence

Pojmy automatizace a umělá inteligence jsou nejčastěji zmiňované především v souvislosti s digitální transformací firem. Další jejich důležitou rolí je ale také možnost „algoritmizovat“ klíčové expertní znalosti, které drželi odcházející seniorní pracovníci, a zprostředkovat je tak i pro nastupující generaci.

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků přitom nehrozí jen v IT. Příslušníci „boomers“ generace a částečně už i generace X totiž odcházejí do penze. V České republice se střední hodnota věku v roce 2022 zvedne už dokonce na hranici 43 let (polovina obyvatel bude mladší, polovina starší). Tempo, jakým zkušené pracovníky nahrazují jejich mladší kolegové, je v současné době nejspíše nejrychlejší v historii.

Umělá inteligence pomůže ve firmách i s uchováním znalostí

Uchovat expertní znalosti odcházejících odborníků v „povědomí“ firmy pro jejich budoucí praktické použití pomůže umělá inteligence a algoritmizace rozhodování. Výhodou softwaru s prvky umělé inteligence je schopnost strojového učení. Technologie tak pomáhají firmám nejen si své znalosti udržet, ale také je mnohem rychleji rozvíjet a využívat, a získávat tak konkurenční výhodu.

Typickými oblastmi, ve kterých jsou tyto technologie využívány, jsou například cross-selling a up-selling, posuzování žádostí o úvěr nebo plánování a řízení údržby. Využívány jsou například v prodeji pro pružné stanovování cen pro jednotlivé skupiny zákazníků. V posledních dvou letech nastal boom jejich šíření i do dalších oblastí, který bude v roce 2022 ještě více akcelerovat.

Organizace řízená daty

Informační systémy pro podporu rozhodování nejsou žádnou novinkou. IT se rozhodování firem již dlouho snaží podporovat pomocí zavádění ERP systémů, manažerských informačních systémů, business intelligence a podobně.

V minulosti sloužily systémy pro podporu rozhodování především ke snadnému přístupu k datům, „drill-down“ rozpadu údajů na více a více podrobné detaily a jejich analyzování ze všech možných úhlů pohledu. Závěry si však musel člověk udělat sám.

Současným trendem jsou naopak „jednoúčelové“ online dashboardy, které analyzují svěřená data a na základě znalostních modelů svým uživatelům poskytnou především ukazatele a závěry a doporučení, které vyplývají z jejich hodnot. Jsou to aplikace, které dokážou najít anomálie, upozornit na ně a doporučit vhodnou reakci, než aby uživatel musel po těchto anomáliích v datech sám pátrat a analyzovat jejich příčiny.

Příkladem takových služeb budou v roce 2022 třeba řízení provozu zákaznické podpory, monitoring online prodeje v reálném čase, sledování produktivity, řízení skladových zásob, oceňování hodnoty nemovitostí či hodnocení aktuálního stavu vývoje softwarového produktu na základě analýzy časové řady výsledků pravidelně prováděných testů. V roce 2022 se tempo, s jakým se tyto cloudové služby objevují na trhu, výrazně zrychlí. Pro firmy to znamená nebát se svěřit svá data důvěryhodným třetím stranám, které se na to už dnes připravují a masivně investují do IT bezpečnosti.

Qinshift Czechia

Pojďme společně změnit svět.

Nejde již jen o dnes tak často diskutovanou bezpečnost IT infrastruktury. Jde o schopnost propojit a zkoordinovat bezpečnost v oblasti infrastruktury s oblastmi, jako jsou bezpečný vývoj a provozování softwaru, bezpečnostní prověrky při náboru pracovníků, při výběru a posuzování dodavatelů, ochrana osobních dat, pracovní postupy a organizační pravidla. Schopnost prokázat svoji „vyzrálost“ v oblasti bezpečnosti se tak pravděpodobně stane jedním z rozhodujících kritérií při výběru dodavatele IT služeb.

Jak tedy dokáže technologický svět nabídnout pro takto rychlý posun vpřed potřebné kapacity? IT dodavatelé na to reagují stejným způsobem, jaký radí svým zákazníkům. Díky vzdálené dodávce služeb neztrácejí čas, s pomocí využití moderních, automatizovaných metod vývoje softwaru, jeho testování a nasazování do provozu dokážou za stejný čas zrealizovat podstatně větší kus dodávky. A přechodem od poradenských služeb náročných na kapacitu konzultantů k automatizovaným „online analytikám“ poháněným umělou inteligencí mohou kapacity svých nejlepších pracovníků soustředit na obsluhu zákazníků a kvalitní pochopení jejich potřeb.

Partnerem článku je společnost Cleverlance. V rámci CzechCrunch Premium spolupracujeme s vybranými partnery, se kterými připravujeme obsah na míru. Více najdete zde.

Qinshift Czechia

Pojďme společně změnit svět.

Klíčoví lidé

stros-cleverlance3

Petr Štros

Jednatel