Platební morálka podnájemníků se zhoršuje. Pozdní úhradu nájemného je potřeba řešit s každým desátým

Podle Michala Hrbatého ze společnosti UlovDomov.cz se v posledních měsících zvýšil počet podnájemníků s problematickým placením o 100 %.

Nájmy Česko realitní trh

Foto: Brandon Griggs

Podle UlovDomov.cz je s každým desátým podnájemníkem třeba řešit pozdní úhradu platby

0Zobrazit komentáře

Z dat Eurostatu vyplývá, že v Česku bydlí v nájmu 21,1 procenta lidí. A i když je bydlení ve vlastním silnou sociální normou, vzhledem k rostoucí nedostupnosti hypoték se do nájemní realitní nabídky noří stále více lidí. Současná nepříznivá situace však příliš nenahrává ani jim. Podle statistiky společnosti UlovDomov.cz tak se 75procentní pravděpodobností změní podnájemník v průběhu roku byt. A roste také riziko toho, že se taková fluktuace spojí s platební neschopností.

„V posledních několika měsících se zvýšil počet podnájemníků s problematickým placením o 100 procent,“ upozorňuje Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz, která prostřednictvím služby Ideální nájemce spravuje soukromým majitelům více než 2 000 nemovitostí v hodnotě přesahující 12 miliard korun. Její statistiky tak vycházejí právě ze segmentu podnájemníků, nicméně vzhledem ke skokovému zvýšení záloh na energie a inflaci se problémy dotýkají také nájemníků.

Majitelé totiž ani nemají prostor k tomu, aby nájemné drželi na stejné úrovni. „Ke zlevňování nedochází zejména vzhledem k aktuální tržní situaci, počtu volných bytů a poptávce po pronájmech. Mnohé investiční byty jsou navíc zatížené hypotékou, pokud tak došlo v uplynulých měsících ke konci fixace, majitelům se výrazně zvedly splátky,“ vysvětluje Hrbatý. Avšak i přes růst nákladů dochází k nutnosti podnájemce vystěhovat jen ve dvou procentech případů.

„S každým desátým podnájemníkem je třeba řešit pozdní úhradu platby nájmu nebo dokonce déletrvající dluh. Oproti majitelům, kteří si své podnájemníky vybírají sami a neověřují jejich platební schopnost a morálku natolik důkladně, je naše statistika značně snížená,“ dodává Michal Hrbatý k aktuální situaci. Statistika se od zbytku trhu mírně odchyluje proto, že společnost UlovDomov.cz v rámci služby Ideální nájemce kontroluje záznamy podnájemníků v šesti rejstřících dlužníků.

ud_ceo_v1-min

Foto: UlovDomov.cz

Ředitel UlovDomov.cz Michal Hrbatý

Opožděná platba nájemného pak může mít podle Hrbatého několik důvodů. Kromě jednoduchého opomenutí se může stát, že nájemník žije takzvaně od výplaty k výplatě – a prostě čeká na příjem. „Nebo také zkouší, co si může dovolit. V tomto případě zpravidla stačí upomínka a upozornění na možné následky neplacení. Důležité je tedy platby pravidelně kontrolovat a nájemníka případně neprodleně upomínat.“

Na jeden byt aktuálně připadá za rok dvacet jedna nájemců, majitelé tudíž mají z čeho vybírat i po tom, co se nájemník rozhodne byt opustit. Pronajímání je tak stále příjemným přivýdělkem, Hrbatý ale upozorňuje na to, že se tolik nemluví o času a nákladech, které s ním jdou ruku v ruce. Podle statistik společnosti majitel kontrolami nájemníků a řešením běžných oprav stráví v průměru 2,5 hodiny ročně. A více než jedenkrát do roka musí byt přímo zkontrolovat.

Dvacet dva procent majitelů v průběhu roku řeší například problémy s kotlem, radiátory či termostatem a u sedmi procent bytů dojde v průběhu roku k vytopení – buď nájemník zapomene vypnout kohoutek při napouštění vany, někdy má ale takovou situaci na svědomí prasklé potrubí či poškození stoupačky. „Kdybychom rozpočítali případy vytopení na dny v roce, na zkoumaném vzorku bytů k nějaké formě vytopení došlo každé čtyři dny,“ přibližuje pravděpodobnost Hrbatý.

„Náklady na provoz bytu obecně narůstají s jeho stářím. Zatímco u novostaveb se dá předpokládat, že budou nutné jenom drobné opravy a běžná údržba, u starších bytů už naopak stoupá pravděpodobnost nákladných oprav typu výměny kotle či opravy rozvodů,“ říká Hrbatý.

Jako příklad uvádí nejčastější dispozici 2+kk, kdy se průměrné náklady na provoz pohybují do částky 20 000 korun ročně – když odhlédneme od velkých, nárazových položek. Vedle těchto finančních nákladů je třeba brát jako další náklad i strávený čas.