Podnikatelská mini akademie, lekce druhá: Jak sestavit finanční plán

Podnikání bez finančního plánu je podobné jako řízení auta v neznámém prostředí bez mapy či navigace. Proto podnikatelé potřebují mít přehled.

Róbert KrupaRóbert Krupa

podnikatelska-mini-akademie-2

Foto: CzechCrunch

Podnikatelská mini akademie, lekce finančního plánu

Podnikání bez finančního plánu je podobné jako řízení auta v neznámém prostředí bez mapy či navigace. Byla by jen velká náhoda, kdybyste přijeli na požadované místo. Právě proto podnikatelé potřebují mít přehled, který jim řekne, jaké mají náklady, kolik utrží a kolik vydělají.

Finanční plán je tak tématem dalšího dílu vzdělávacího seriálu, který vám přinášíme spolu s odborníky z projektu mini akademie. Návod sestavil Róbert Krupa, pod jehož vedením online projekt vznikl. Podívejte se taky na první díl: Čtyři nejčastější daně, které platí startupy v Česku.

„V podnikání je hlavním měřítkem úspěchu zisk. Vaše činnost vás může bavit sebevíc, ale pokud dlouhodobě nevyděláváte, jednoho dne zkrachujete. Aby se vám to nestalo, potřebujete umět počítat a sestavit si finanční plán,“ vysvětluje byznysový mentor Milan Petráček ze společnosti Panfico v mini akademii pro začínající podnikatele.

***

1. Plánujte na měsíce

Pro začátek není potřeba žádných speciálních programů. Plán si vytvořte v Excelu nebo jiném tabulkovém editoru. „Doporučuji ho sestavovat na kalendářní rok a vždy po jednotlivých měsících. Řada oborů má sezónní výkyvy a s těmi je potřeba počítat a do plánu je poctivě zapracovat,“ radí Petráček.

Plán si klidně vytvořte teď v dubnu. Uplynulé měsíce doplňte dle skutečnosti.

2. Odhadněte příjmy

Do tabulky uveďte, jaký očekáváte výdělek. Je třeba myslet na to, že do této části ale nepatří jen vyfakturované částky, ale třeba i dotace nebo vklad kapitálu od investorů.

3. Odhadněte výdaje

Výdaje se dělí na fixní a variabilní. „Variabilní náklady jsou proměnlivé a jedná se o náklady, které se zvyšují společně s rostoucími příjmy. Mohou to být například náklady na prodané zboží, materiál na výrobu, reklamu, dopravu a podobně. Pokud byste v daném období nic neprodali, vaše variabilní náklady by měly být nulové,“ vysvětluje Petráček.

Oproti tomu fixní náklady jsou takové, které máte pravidelně téměř bez ohledu na aktuální tržby. Typicky to může být platba za nájemné, energie, leasing, odvody, služby typu vedení účetnictví a podobně.

Cash flow

Další položkou nákladů mohou být náklady investiční (například pořízení strojů do výroby). Podle výše částky a způsobu vedení účetnictví se s nimi pracuje odlišně. Do nákladů však zpravidla vstupuje jen poměrná část v podobě takzvaných odpisů.

Pokud jsou vaše příjmy vyšší než výdaje, jste v zisku. Jestliže je to naopak a výdaje jsou vyšší než příjmy, jste ve ztrátě.

Rychlá rada – na zisk si do tabulky doplňte kolonku a vzorec, který výpočet provede automaticky.

4. Správné časové zařazení

Do každého měsíce plánujte příjmy i výdaje, které s tím měsícem souvisí. Bez ohledu na to, kdy proběhne platba. Pokud klientovi dodáte projekt za padesát tisíc a fakturujete po jeho dokončení na konci března, dejte si tento příjem do finančního plánu právě do března. A to přesto, že má faktura čtrnáctidenní splatnost, takže peníze dostanete až v dubnu.

Toto pravidlo je důležité dodržovat. „Na ziskovost firmy se totiž díváme jako na rozdíl mezi příjmy a relevantními náklady na zajištění těchto příjmů. To, kdy peníze skutečně přijdou nebo odejdou, je otázka cash flow, ne finančního plánu,“ říká Petráček.

5. Oblasti podnikání evidujte zvlášť

Pokud máte více oblastí podnikání, například e-shop a kamenný obchod, nebo poskytujete službu a k tomu prodáváte zboží, rozdělte plán na jednotlivé oblasti firmy. Účetně se jim říká střediska.

Příjmy i výdaje pak plánujete paralelně. „Často se stává, že oblast, která přináší hodně starostí a problémů, ještě ke všemu třeba vůbec nevydělává. Při tomto rozdělení se to ukáže jednodušeji,“ radí Petráček.

6. Pesimistická a optimistická varianta

Když plán chystáte, tak pochopitelně ještě nevíte, kolik doopravdy vyděláte a utratíte. Musíte pracovat s odhady a ty jsou už ze své podstaty nepřesné. Raději vždy počítejte s horší variantou, tedy nižšími prodeji a vyššími výdaji.

Jakmile máte pesimistickou variantu hotovou, můžete si připravit i tu optimistickou, kde počítáte s lepšími čísly. Díky tomu budete vědět, co vás čeká, když si povedete špatně i dobře.

7. Pravidelné vyhodnocení finančního plánu

Plán minimálně jednou měsíčně vyhodnocujte. Podívejte se na reálně dosažená čísla a porovnejte je s odhady.

„Pokud je situace oproti finančnímu plánu horší, analyzujte, co se pokazilo a snažte se to napravit. Jestliže si oproti plánu vedete lépe, také se snažte zjistit proč, abyste úspěšné kroky zopakovali,“ dodává Milan Petráček.

***

Díky mini akademii, která vznikla pod záštitou fakturačního programu iDoklad, se začínající podnikatelé zorientují v daních, účetnictví, fakturaci a dalších povinnostech. V online akademii najdete přes 30 videí, mnohá z nich se věnují řízení podnikatelských financí. Všichni, kdo podnikají maximálně rok, mají přístup ke všem lekcím zdarma.

Rubriku Startupy podporujíjt-retina