Praha 7 bude mít po 100 letech novou základní školu. Ponese jméno známého českého umělce

Děti z Prahy 7 se mají na co těšit. Nová škola v dolních Holešovicích se bude pyšnit výhledem na řeku, tělocvičnou na střeše a velkou zahradou.

Škola Jana Vodňanského

Foto: Aoc architekti

V dolní části Holešovic vyroste nová základní škola

0Zobrazit komentáře

Rada městské části Praha 7 potvrdila rozhodnutí odborné poroty a vyhlásila vítěze mezinárodní soutěže o návrh novostavby Základní školy Jana Vodňanského. V sedmé městské části tak po 100 letech vyroste nové těžiště základního vzdělávání, kterých je v Holešovicích a jejich okolí dlouhodobě nedostatek. V soutěži si první cenu odnesl tým architektů pod vedením Josefa Choce.

Dolní Holešovice prochází v posledních letech mnoha urbanistickými proměnami a stěhuje se do nich stále více mladých rodin s dětmi. Rozvoj této oblasti je navíc stále dynamičtější, problém malé kapacity základních škol v této městské části se tak s každým rokem prohlubuje. Současné budovy, ve kterých se dnes děti z Prahy 7 učí, navíc vznikaly převážně na přelomu 19. a 20. století.

Vedení městské části zatím situaci řešilo například půdními vestavbami, bylo ale zřejmé, že v dlouhodobém horizontu jde jen o nálepku v podobě rychlého, ale neudržitelného řešení. Na začátku letošního roku tak městská část společně s organizátorem MOBA studio vypsala mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž, jejímž předmětem byl návrh novostavby základní školy pro 600 dětí v ulici Jankovcova včetně venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší a cyklisty.

Škola byla pojmenována po občanovi městské části Praha 7 Janu Vodňanském, významném českém písničkáři, básníkovi, spisovateli, herci a v neposlední řadě také pedagogovi. Jeho tvorba plná citlivého humoru a slovních hříček byla věnována z velké části právě dětem.

Škola Jana Vodňanského

Foto: Aoc architekti

Na střeše školy bude umístěná tělocvična s výhledem na řeku

„Stavíme v Praze 7 novou základní školu po více než sto letech. Po tak dlouhé době se proces vyučování a nároky na školní budovy úplně změnily. Před vyhlášením soutěže jsme proto kontaktovali ředitele našich škol, učitele, zástupce rodičů i studentů z našeho Zastupitelstva mladých a radili se, jak by měla vypadat moderní školní budova, která bude svému účelu dobře sloužit čtyřicet, padesát nebo i dalších sto let,“ uvádí starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský.

Mezi autory třiceti přihlášených návrhů byli kromě českých architektonických studií zastoupeni také zahraniční účastníci z Rakouska, Velké Británie, Kanady či Vietnamu. První cenu obdržel tým mladých pražských architektů pod vedením Josefa Choce ve složení Filip Rašek, Jonáš Mikšovský, Natálie Kristýnková, Barbora Lopraisová a Emily Hillová.

„Tento návrh je nejkompaktnější a budova je díky tomu velmi efektivní a přehledně koncipovaná. Mezi školou a budoucí budovou v západním sousedství vznikne velkorysý prostor pro školní zahradu. Tento široký koridor či proluka je jakýmsi nadechnutím jinak nevelké parcely a elegantním darem pro školu, sousední domy i Jankovcovu ulici,“ popisuje přínos návrhu Gaofei Tan, belgický architekt čínského původu a jeden ze zahraničních porotců soutěže.

Plánovaná budova bude mít kapacitu 2 x 9 tříd, její součástí budou také dvě přípravné třídy, dvě tělocvičny, z nichž jedna bude umístěna přímo na střeše budovy, sborovny, kuchyň, multifunkční jídelna, dvě venkovní hřiště a další zázemí pro téměř 600 žáků a učitelský sbor. Škola zároveň přirozeně naváže na okolí, v němž bude zasazena, jelikož prostor před jejím vchodem architekti navrhli jako malé náměstí se stromy a odpočinkovými plochami.

Samotný objekt školy pak podle porotců soutěže splňuje představu o škole pro 21. století a respektuje současné ekologické, sociální i estetické nároky. „Sdílené prostory kolem centrálního atria s pobytovým schodištěm a chodbami umožňují bohatou interakci mezi žáky uvnitř školy a také různé formy výuky a odpočinku. Prostory jsou navrženy pro snadné úpravy a variabilní využití, díky tomu poskytnou inspirativní prostředí dětem i učitelům,“ říká radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková.

Rada městské části nyní připravuje jednací řízení bez uveřejnění s oceněnými účastníky. Radnice se zahájením výstavby školy počítá v roce 2024. Odhadované stavební náklady jsou v dnešních cenách zhruba 500 milionů korun bez daně.

Škola Jana Vodňanského

Foto: Aoc architekti

Kompaktní tvar budovy usnadňuje prosvětlení interiérů

Škola Jana Vodňanského

Foto: Aoc architekti

V soutěži zvítězil návrh architektů pod vedením Josefa Choce