Proč mít digitální dvojče formule či továrny? Firmám umožní zvýšit efektivitu a snížit uhlíkovou stopu

Být efektivnější a zároveň zelenější je cíl většiny firem. Jak k tomu mohou přispět digitální dvojčata, vysvětluje expert ze společnosti Accenture.

Digitální dvojčata mohou firmám pomoci zvýšit efektivitu

0Zobrazit komentáře

Když máte velkou továrnu, v níž potřebujete optimalizovat výkon a také najít způsoby, jak při tom více šetřit životní prostředí, nemusí to být úplně snadný úkol. Stále důležitějším nástrojem při takovém rozhodování se proto stává takzvané digitální dvojče. Jde o virtuální reprezentaci skutečného fyzického objektu nebo systému, která umožňuje simulovat a analyzovat jeho chování a výkon. Ve virtuálním prostředí pak můžete jednodušeji testovat nové postupy a procesy, které pak již ověřené nasadíte přímo v ostrém provozu. Digitální dvojčata jsou na vzestupu také v Česku.

Jednou z hlavních oblastí, kde je lze účinně využít, je udržitelnost. Organizace díky nim mohou optimalizovat energetickou účinnost budov, výrobních procesů a dopravních systémů. To jim pomáhá snižovat uhlíkovou stopu a dosahovat svých cílů udržitelnosti. Například v oblasti designu a provozu budov mohou architekti a inženýři vytvořit digitální dvojče budovy, monitorovat i vyhodnocovat její spotřebu energie. To jim umožní analyzovat dopad různých systémů vytápění a klimatizace nebo konfigurací osvětlení, což může vést k designu energeticky účinnějších budov.

V průmyslu mohou digitální dvojčata kopírovat výrobní procesy, analyzovat dopad různých materiálů a rozložení, a tím vést k účinnějším a udržitelnějším výrobním postupům. V dopravě mohou predikovat zaplněnost a časovou efektivitu dopravních sítí, například analýzou dopadu různých trasovacích algoritmů nebo typů vozidel, a vést tak k udržitelnějším dopravním systémům.

digitaltwin-mercedes

Foto: Business Wire

Digitální dvojčata se využívají také ve formuli 1

Digitální dvojčata se stávají také důležitým nástrojem pro podporu udržitelnosti v dodavatelském řetězci. Například společnost Coupa poskytuje svým zákazníkům nástroje pro vytvoření digitálního dvojčete jejich dodavatelského řetězce, které umožňují analýzu a optimalizaci jejich ESG (Environment, Social, Governance) cílů. Toto může pomoci organizacím identifikovat rizika a příležitosti v oblasti udržitelnosti v jejich dodavatelském řetězci a také jim pomoci dosáhnout cílů v oblasti udržitelnosti.

Dalším z příkladů, jak se virtuální dvojče může využít v praxi, je nasazení této technologie v týmu Mercedes AMG Petronas Formula One. Tým z F1 využívá virtuální dvojče k simulaci chování svého vozu a k testování různých nastavení a úprav před závodem. To umožňuje týmu vidět, jak by se jednotlivá nastavení a úpravy projevily na výkonu vozu a jak by ovlivnily výsledky závodu.

Virtuální dvojče také umožňuje týmu modelovat různé scénáře, jako například rozdílné počasí nebo různé tratě, a tak lépe připravit svůj vůz na skutečný závod. To týmu umožňuje optimalizovat nastavení monopostu a zlepšit výkon, což může být rozhodující pro výsledek závodu. Virtuální dvojče také umožňuje lépe porozumět výkonu týmu a hledat způsoby, jak ho zlepšit. Inženýři mohou využít tuto technologii k hledání nových možností a k inovaci, což může pomoci získat konkurenční výhodu v závodech.

Inovace, mezi něž patří i digitální dvojčata, byly jedním z hlavních témat konference Microsoft Envision Czech Republic & Slovakia, jíž je CzechCrunch mediálním partnerem. Záznam z ní si můžete stáhnout na tomto odkazu.

V České republice se také již několik firem rozhodlo využít tuto technologii k lepšímu pochopení svého dopadu na životní prostředí a k hledání způsobů, jak snížit svou uhlíkovou stopu. Například společnost Škoda Auto využila virtuální dvojče k simulaci různých možností využití obnovitelných zdrojů energie ve svých továrnách a k hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie.

Virtuální dvojče je jen jedním z nástrojů, které mohou firmy v České republice využít k dosažení těchto cílů. Je důležité, aby se firmy snažily využívat všechny dostupné nástroje a pokračovat v hledání nových způsobů, jak snižovat svou uhlíkovou stopu a stát se ekologičtějšími. Očekává se, že podobně jako ve světě bude také v Česku počet firem využívajících k těmto účelům virtuální dvojčata přibývat.

Ačkoliv se jedná o přínosnou technologii, tuzemské firmy mohou při jejím nasazování narazit na řadu výzev. Zahrnují například nedostatek odborných znalostí a zkušeností, protože digitální dvojčata vyžadují vysoké technické know-how, zároveň je jejich implementace nákladná. Vedle spolupráce s odborníky jsou řešením také investice do vzdělávání a rozvoje vlastních zaměstnanců. Firmám to umožní lépe porozumět celé technologii a ve výsledku díky tomu nejen snižovat svou uhlíkovou stopu, ale také zvyšovat svou efektivitu.