Rakousko plánuje zavést uhlíkovou daň. Vybrané finance přerozdělí mezi občany, aby je motivovalo k zelenějšímu chování

viden-1

Foto: Anton/Unsplash

Rakousko plánuje zavést uhlíkovou daň

0Zobrazit komentáře

Boj proti klimatickým změnám je jednou z věcí, které v mnoha oblastech již jsou a v příštích letech budou bezesporu ještě více skloňované. A Rakousko, kde aktuální vládu tvoří lidovci se Zelenými, přichází s dalším opatřením, které má motivovat k šetrnějšímu fungování. Od příštího roku vejde v platnost uhlíková daň, která se připočítá k ceně jednotlivých služeb a výnosy z ní stát přerozdělí zpátky mezi občany.

Daň začne podle agentury AP platit od července příštího roku a pro spotřebitele bude zpočátku představovat 30 eur (asi 760 korun) za každou tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Od roku 2025 by však zástupci tamní vlády daň zvýšili hned na 55 eur (1390 korun) za tunu oxidu uhličitého, aby společnosti a domácnosti postupně přecházely mimo jiné na ekologicky šetrnější paliva.

Cílem uhlíkové daně je motivovat občany k zelenějšímu chování spojenému třeba s využíváním ekologičtějších forem přepravy nebo šetrnějších způsobů vytápění domácností. Tím, že stát zavede daň na uhlíkově náročné produkty a služby, bude pro mnoho lidí výhodnější zvolit šetrnější řešení. Nemá se tak zvýšit celkové daňové břemeno a navíc tím chce Rakousko podle aktuálních propočtů do roku 2025 vybrat asi pět miliard eur (127 miliard korun). Předpokládá se přitom, že daň bude přidána k cenám za služby jednotlivých společností.

Peníze inkasované přes uhlíkové daně přitom nebudou představovat další příjem do státního rozpočtu, ale budou vypláceny ve formě bonusů zpátky obyvatelům. Jejich konkrétní výše se bude odvíjet od místa trvalého pobytu, aby opatření neznevýhodňovalo třeba obyvatele venkovských oblastí s horší dopravní obslužností. Ačkoliv přesné rozmezí částek vyplácených v rámci tzv. klimatického bonusu zatím není známé, děti budou mít podle dosavadních plánů nárok na poloviční částku ve srovnání s dospělými.

Další „zelený“ krok rakouské vlády souvisí primárně s aktuálním rozdělením politické moci v zemi. Rakouští lidovci (ÖVP) v čele s kancléřem Sebastianem Kurzem tvoří od počátku minulého roku vládu se Zelenými. Mezi body, které má tato vláda v programu, patří například závazek dosažení klimatické neutrality do roku 2040 nebo zavedení jednotné jízdenky pro celé Rakousko, což by mělo motivovat obyvatele k častějšímu využívání hromadné dopravy.

Kromě aktuálně plánované uhlíkové daně požadují vládnoucí strany třeba snížení daně z příjmu, redukci poplatků za zdravotní pojištění i další kroky, z nichž by měli profitovat primárně lidé s nízkými a středně vysokými příjmy. Dá se však očekávat, že vstříc zelené politice bojující proti klimatickým změnám půjde Rakousko i nadále, protože ochrana klimatu patří podle dostupných statistik k nejdůležitějším otázkám většiny Rakušanů.

S přispěním ČTK.