Revoluce v Budějovicích. Místo uhlí čisté energie, inovační hub, podpora mozků a nová destinace

Do roku 2030 by v Českých Budějovicích měl vzniknout projekt Energetický park, který má sloužit široké veřejnosti, inovacím i výrobě čisté energie.

Eliška NováEliška Nová

energeticky-park-cb-podle-a80007

Foto: A8000

Energetický park ČB podle A8000

0Zobrazit komentáře

Energetika, jak ji známe, by se v příštích letech měla výrazně změnit. Fosilní paliva budou na ústupu, zatímco je budou nahrazovat nízkoemisní zdroje. Po někdejší výrobě zbydou prázdné průmyslové areály, které se budou muset transformovat. Moc dobře jsou si toho vědomi v Českých Budějovicích. Do roku 2030 by se tak jeden z místních areálů měl změnit na centrum inovací i společenského života. A to přesto, že část energetického průmyslu tu zůstane.

Podobné projekty jsou v zahraničí standardem, v Česku ale zatím moc ne. I proto je českobudějovický plán unikátní. Vše vychází z toho, že se tu do roku 2028 postupně ukončí spalování tradičního hnědého uhlí. Nahradit by ho přitom měly bezemisní a obnovitelné zdroje. Na to se už před pár lety začala připravovat společnost Zevo Vráto, která má v názvu vtěleno, že jde o Zařízení na energetické využití odpadu. A právě takové zařízení, které by ekologicky vyrábělo energii pro celé město, má v plánu postavit. Nejde přitom jen o elektřinu, ale také o teplo a chlad.

V plánu je nejen jedna energetická výroba, ale využití celého brownfieldu na místě uhelné výtopny. A tak by tu kromě výroby čisté energie měl vzniknout jakýsi inovační hub a také místo ke každodenní rekreaci. K tomuto cíli směřuje Zevo už několik let, dveře jí otevřelo kladné stanovisko posouzení vlivů na životní prostředí, známé jako EIA, které Zevo získalo předloni v dubnu. Krátce poté společnost vypsala architektonický soutěžní workshop na Energetický park České Budějovice, ve kterém poptala tři věci: za prvé návrh obvodového pláště objektu Zevo, kde se bude vyrábět energie, za druhé vizi pro další využití areálu a za třetí zpřístupnění cenné okolní krajiny.

Letos v březnu je jasné, jak by tyto vize měly vypadat v reálu. Porota, která vybírala z návrhů 22 týmů z celého světa od Slovenska až po Japonsko, totiž ukázala na tři vítěze. Nakonec se s prvním a třetím úkolem nejlépe popasoval česko-švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects, s návrhem na využití celého areálu uspělo zase českobudějovické studio A8000.

Co chystají? „Ateliér Lasovsky Johansson Architects vytvořil zcela novou budovu Zevo, kterou velkoryse pojal jako dominantu města, současně ale zvolil citlivou úpravu okolní krajiny. Jako nejlepší návrh pro celkový rozvoj areálu byl vybrán propracovaný návrh A8000. Jejich koncept detailně zmapoval lokální potřeby, zohlednil názory místních aktérů a navrhl komplex zastřešující několik vzájemně souvisejících aktivit,“ popsala porota. Tu zaujalo, že namísto demolice současné výtopny navrhuje A8000 objekt revitalizovat a dát mu nové využití.

Co se týče nové budovy pro Zevo, česko-švédský ateliér ji navrhl tak, aby ji běžně mohla využívat i veřejnost. „Cílem projektu je vytvořit destinaci, která se stane nedílnou součástí města. Propojením okolního parku se střešní krajinou budovy vzniká integrace mezi budovou a krajinou a nový veřejný prostor včetně vyhlídky na město,“ uvedlo studio Lasovsky Johansson Architects. Budova je tedy pochozí, což mimo jiné zajistilo bezpečné oddělení veřejně přístupných prostor od těch průmyslových bez toho, aby musely vznikat bariéry.

Budějovičtí by ale měli získat mnohem víc než to. V původní výtopně by totiž podle návrhu A8000 společně s krajinářským studiem Krejčiříkovi a také organizací Make More, která stojí za festivaly Maker Faire, měl vzniknout takzvaný FabLab – multifunkční centrum pro setkávání, vzdělávání, technologie, výzkum, práci a zábavu. FabLab není český vynález, je to celosvětová síť výrobních laboratoří či dílen s moderními i klasickými technologiemi a nástroji.

Slouží výzkumníkům, inženýrům, ale i podnikatelům a studentům a také široké veřejnosti. Ten v jihočeské metropoli se zaměří na technologie, vzdělávání, inovace, vývoj prototypů, podnikání a právě setkávání. Budou tu coworkingová místa, komunitní eventy, stejně jako kavárna, společenský sál, kino, besedy, dílny nebo dokonce příměstský tábor.

FabLab vychází z DNA celé lokality. Ta se nachází mezi dálnicí a hlavní železniční tratí, cílem je vytvořit z místa moderní součást Budějovic, kde by se mohla scházet také místní komunita.

„Tento koncept, který je úspěšný i jinde, umožní studentům, podnikavcům a výzkumníkům stát se konkurenceschopnými na mezinárodním poli a vytvoří robustní inovační infrastrukturu. FabLab ve spojení se Zevo a dalšími firmami může vytvořit unikátní a respektovanou instituci a mezinárodním renomé, ať už v oblasti biotechnologií nebo oběhového hospodářství,“ míní Ondřej Kašpárek z organizace Make More.

V severovýchodní části areálu by měl vzniknout i prostor pro vysokoškolské koleje pro nedalekou Vysokou školu technickou a ekonomickou. Koleje s až 250 lůžky budou z modulů, takže se budou moci stavět na etapy. Bude odsud výhled na místní rybníky i zelené střešní terasy. Studovny budou propojené mezi sebou skrze lávky z recyklovaných konstrukcí dopravníků uhlí.

„Náš návrh naplňuje všechny tři pilíře udržitelnosti – ekonomický, sociální a environmentální. Chceme tu vytvořit trvalý život, který bude vycházet z potřeb místních a povede k rozvoji východní části Budějovic v živou část města,“ uvádí architekt Martin Krupauer z A8000. Ten zároveň věří, že jejich návrh mění negativní vnímání projektu částí obyvatel.

Diskuze (0)

Novinka

Anonym