Slovensko snížilo zdanění kryptoměn. Jde o jeden z nejlepších režimů v EU, říká Forgacs

Zakladatel platformy Fumbi, jež zprostředkovává investice do kryptoměn, hodnotí daňové změny u digitálních měn na Slovensku.

fumbiKomentář

Foto: Fumbi Network

Juraj Forgacs, zakladatel platformy Fumbi Network

0Zobrazit komentáře

Komentář Juraje Forgacse. Až do středy Slováci záviděli Čechům jejich patnáctiprocentní daň, která se vztahuje na kurzové zisky z prodeje kryptoměn. Ve skutečnosti se celkové daňové zatížení na Slovensku blížilo k drakonickým 39 procentům, což ztěžovalo uplatnění zisku i těm nejpoctivějším. Také kvůli tomu, že ztrátu z následujícího nebo předchozího roku nebylo možné nijak kompenzovat. Nyní je však na Slovensku důvod k oslavám.

Nesmyslná daňová úprava byla téměř jednomyslně zrušena novelou v parlamentu. Pro změnu hlasovalo 112 poslanců, proti byli pouze dva. Můžeme se jen domnívat, do jaké míry k tomuto poměru přispělo postupné zvyšování znalostí o kryptoměnách mezi poslanci a do jaké míry pomohly blížící se volby.

Novinka v oblasti zdanění kryptoměn na Slovensku z něj dělá jeden z nejzajímavějších režimů v Evropské unii. Zachovává rovnováhu mezi zájmy daňových poplatníků a státu a snižuje finanční i administrativní zátěž. Lze očekávat, že reálný výběr daní se zvýší.

Hlavní změnou je zrušení zdravotního odvodu ve výši 14 procent, který byl světovým unikátem. Kromě toho byl zaveden časový test, podle nějž se po roce držení krypta sníží sazba daně na 7 procent.

Tento podporuje investiční aspekt kryptoměn oproti krátkodobé spekulaci. Výměna jedné kryptoměny za jinou již nebude považována za zdanitelný prodej, což rovněž podporuje produkty s vyváženým portfoliem zaměřené na snížení rizika.

Parlament však nezapomněl podpořit používání krypta pro transakční účely. Použití kryptoměn k placení za majetek nebo služby bude osvobozeno od zdanění směnných zisků až do výše 2 400 eur ročně. V praxi to znamená umožnění plateb za drobné nákupy, kávu a podobně.

Na druhou stranu zákon stanoví, že pokud jsou kryptoměny obdrženy jako platba za zboží nebo služby, pak jejich reálnou hodnotou bude pořizovací cena digitálních měn, čímž se podnikatelé vyhnou riziku dvojího zdanění zisků.

Schválený zákon nyní čeká na podpis prezidentky a očekává se, že vstoupí v platnost 1. ledna 2024. Jeho implementací se Slovensko zařadí mezi země s nejlepšími daňovými a daňovými předpisy v oblasti kryptoměn.